Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Scholen betrekken

Als je met een school werkt aan gezonde voeding en bewegen, dan wil je niet dat het na een jaar weer weggezakt is. Gezondheid zou daarom onderdeel moeten zijn van het schoolbeleid. De school moet dit zelf doen, maar je kunt ze hierbij wel ondersteunen.

Voorbeeld: Voeding en beweging in het schoolbeleid

1. Zoek samenwerking

Praat met leerkrachten, directieleden en ouders die ook een gezonde leefomgeving voor de kinderen willen. Samen kun je een belangengroep oprichten. Vraag de lokale GGD om te ondersteunen met Gezonde School adviseurs. En kijk of een jeugdverpleegkundige je in contact kan brengen met de school. Vaak hebben zij hier al contacten.

2. Leg contact met de school

Maak een afspraak met de schooldirectie of het schoolbestuur. Bel de schooldirectie op of stuur een e-mail met daarin kort je boodschap. Hoe directer het contact, hoe beter. Plan een afspraak om toe te lichten wat je voor de school kan betekenen. Voorbeeldbrief afspraak school.

3. Laat zien waarom beleid belangrijk is

Weet de school al dat gezonde kinderen beter presteren? En dat het belangrijk is om al op jonge leeftijd met gezondheid bezig te zijn? Misschien wil een school dan tips voor een voedingsbeleid of het vignet Gezonde School aanvragen. Hiermee kunnen zij iedereen laten zien dat ze een Gezonde School zijn. Ze kunnen dit nalezen op de site van Gezonde School. Of laat deze video zien:

4. Inventariseer de huidige situatie

Bekijk hoe de school er nu voorstaat. Vul de Gezonde Basis op School-test in.

5. Maak afspraken

Maak afspraken met de school over bijvoorbeeld tussendoor-eetmoment en/of traktaties. Bijvoorbeeld dat chips en energiedranken niet zijn toegestaan tijdens de pauzes en de naschoolse activiteiten. De school legt deze afspraken en doelstellingen vast in hun schoolbeleid. Geef ze als leidraad een voorbeelddocument.

Voorbeelden van leuke traktaties.

Tip

Er zijn ook mooie lespakketten en materialen over gezonde voeding die je kunt inzetten op scholen. Kijk hier voor een overzicht.