Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Reorganisatie

In het regeerakkoord 2010 is een aantal bezuinigingen aangekondigd die ook voor het Voedingscentrum gevolgen hebben. De beide ministeries van VWS en EL&I zagen zich genoodzaakt om op de instellingssubsidie te bezuinigen. Daarnaast is door het Ministerie van VWS in het kader van de Landelijke nota Gezondheidsbeleid besloten te stoppen met massamediale Leefstijlcampagnes. Bovendien wordt ook bezuinigd op projectsubsidies.

Deze afname van de totale subsidie vormde de aanleiding voor een reorganisatie gericht op het afstoten van taken om zo te komen tot reductie in het aantal formatieplaatsen.

Het Voedingscentrum beantwoordt vanaf 2012 geen individuele vragen van consumenten meer en is gestopt met interne ondersteuning van literatuursearch.

Naast het afstoten van formatieplaatsen is ook gekozen voor een investering op een aantal gebieden. Dit zijn de website en social media, public affairs en onze netwerken en productmanagement.

Na de reorganisatie werken er 43 FTE bij het Voedingscentrum. In 2010 was dat 57 FTE.