Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Financieel overzicht 2011

Het Voedingscentrum wordt gefinancierd door de ministeries van VWS en EL&I middels een instellingsubsidie en projectsubsidies. Hiernaast verwerft het Voedingscentrum inkomsten vanuit de verkoop van informatiematerialen.

In de staat van baten en lasten is een negatief resultaat te zien. Dit wordt veroorzaakt door de reorganisatie die eind 2011 is doorgevoerd naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen vanuit de overheid. De operationele kosten zijn conform begroting.