Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Zoutverlaging

Nederlanders krijgen nog altijd veel meer zout binnen dan gezond voor ze is. Dagelijks krijgt een volwassen Nederlander gemiddeld 8,7 gram zout binnen. Ongeveer 80% van het zout dat mensen binnenkrijgen, zit in de levensmiddelen die ze kopen. De levensmiddelenindustrie in Nederland heeft in 2007 zelf het initiatief genomen om het zoutgehalte in levensmiddelen geleidelijk te verlagen. In 2014 heeft het levensmiddelenbedrijfsleven, zowel producenten als aanbieders, samen met het ministerie van VWS het Akkoord Verbetering Productsamenstelling gesloten.

Nog veel te winnen

Door het maken van gezamenlijke afspraken over zoutverlaging gaat het langzaam de goede kant op, bijvoorbeeld in brood, kaas en groenteconserven. Dit blijkt uit onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dat in de periode van 2009 tot en met 2017 jaarlijks is uitgevoerd.

In een onderzoek van het RIVM uit 2016 met ongeveer 300 volwassenen werd geen verlaging van de zoutinname geconstateerd. Een berekening van het RIVM in 2018 laat zien dat als fabrikanten zich houden aan de huidige afspraken binnen het Akkoord Verbetering Productsamenstelling, de dagelijkse zoutinname met 0,4 gram zou afnemen. Als de afspraken met een extra 10% verlaging zouden worden aangescherpt én uitgebreid naar meer voedingsmiddelen dan waarvoor nu afspraken zijn, zou de dagelijkse zoutinname met bijna 1 gram dalen. De inname blijft dan nog steeds boven de maximale aanbeveling van 6 gram per dag. Er is dus nog veel te winnen.

Er bestaan nog steeds grote verschillen in zoutgehalte binnen dezelfde productsoort, bijvoorbeeld bij sauzen, kant-en-klaarmaaltijden en vleeswaren. Het zoutgehalte van levensmiddelen kan dus nog verder omlaag. Daarom roept het Voedingscentrum het levensmiddelenbedrijfsleven op het zoutgehalte in voedingsmiddelen verder en in meer producten te verlagen.

De commissie Criteria Productverbetering ziet kansen voor productverbetering in Nederland door naar een nieuwe integraal systeem te gaan dat in een getrapt systeem zowel minimale eisen voor productverbetering vaststelt als extra criteria voor ‘koploper’-producten. Daarbij moet het voor consumenten duidelijk zijn dat producten die voldoen aan de criteria van de Schijf van Vijf de meest gezonde keuze zijn. Breed draagvlak door het betrekken van maatschappelijke organisaties en de industrie, criteria die vanuit de overheid worden vastgesteld, universele deelname en onafhankelijke monitoring zijn elementen die de commissie hierbij aanbeveelt.

Wat kan de consument doen?

Met een voedingspatroon volgens de Schijf van Vijf blijf je onder de 6 gram zout per dag. De meeste producten die veel zout bevatten, zoals sauzen, snacks, vleeswaren en kant-en-klaarmaaltijden, staan namelijk niet in de Schijf van Vijf. Het zoutgehalte bij veel producten die wel in de Schijf van Vijf staan, zoals brood, peulvruchtenconserven en kaas, is in de afgelopen jaren het sterkst gedaald.

We raden consumenten aan het zoutgehalte van producten te vergelijken door het etiket te lezen of gebruik te maken van de ‘Kies Ik Gezond?’-app. Kies voor de producten met minder zout. Want ook door de vraag naar minder zoute producten te vergroten, kan de consument bijdragen aan het minder zout maken van het aanbod.

Meer lezen

Rapporten RIVM: