Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Programma Goed geïnformeerd kiezen 2015

Het doel van het programma Goed geïnformeerd kiezen is om alle inwoners van Nederland op een onderbouwde en betrouwbare manier te informeren over gezond, veilig en duurzam eten.

Hieronder een overzicht van de subsidies die we in 2015 voor dit programma ontvingen. Dit is 36% van de totale subsidie die het Voedingscentrum ontving.

Subsidies 2015
Bedrag(€) subsidiegever % totale subsidie
Programma Goed geïnformeerd kiezen
(Bron: Jaarverslag 2015)Instellingssubsidie VWS 1.424.904
Min VWS 18%
Instellingssubsidie EL&I
1.200.000
Min EZ 15%
Hygiënecode 42.624
* 1%
Mutatie Onderhandenwerk
188.023
EZ/VWS 2%
*Min Defensie, Actiz, GGZ NL, VGN, NVZ

Activiteiten 2015

Voorbereiding nieuwe richtlijnen en nieuwe Schijf van Vijf

schijf van vijf ontwikkelingIn november 2015 kwamen de nieuwste Richtlijnen Goede Voeding uit van de Gezondheidsraad. Het Voedingscentrum heeft de richtlijnen van de Gezondheidsraad vertaald naar de Richtlijnen Schijf van Vijf. In maart 2016 verschenen de nieuwe Richtlijnen Schijf van Vijf en de bijbehorende afbeelding.

In 2015 hebben we hier al veel werk voor verricht. We hebben in dat jaar een indeling gemaakt van welke producten in de Schijf van Vijf passen en hoeveel daarvan nodig is om aan de richtlijnen van de Gezondheidsraad te voldoen en om genoeg voedingsstoffen binnen te krijgen. Het Voedingscentrum heeft hierbij samengewerkt met wetenschappers op het gebied van voeding, gedrag en duurzaamheid. Samen met het RIVM zijn berekeningen voor verschillende (leeftijds)groepen gemaakt, zoals kinderen, mannen, vegetariërs en zwangeren. In 2015 is het nieuwe beeldmerk ontwikkeld en getest onder gebruikers en diëtisten.

Lees meer over de nieuwe richtlijnen

Informatieverstrekking via internet

In 2015 is onze website meer dan 19,5 miljoen keer bezocht. Dat is 15% meer dan in 2014. Alle sites van het Voedingscentrum zijn samen bijna 26 miljoen keer bezocht. De meest bezochte onderdelen zijn de BMI-meter, de pagina’s over afvallen, eten met kinderen, de Schijf van Vijf en recepten. 60% van onze bezoekers bezoekt ons via een tablet of smartphone.

Ook versturen we een aantal nieuwsbrieven. Het aantal abonnees op de maandelijkse nieuwsbrief bedroeg eind 2015 zo'n 78.500 abonnees, het Menu van de Week was goed voor 45.500 abonnees. De nieuwsbrief voor professionals heeft 4000 abonnees.

In 2015 volgden ruim 20.000 mensen ons op Twitter en 28.000 op Facebook.

E-tools op Mijn Voedingscentrum

mijnbeweging

Op Mijn Voedingscentrum kunnen gebruikers zelf aan de slag. Ze kunnen hun eetdagboek en BMI bijhouden, krijgen voedingsadvies en tips, kunnen de duurzaamheid van hun eetpatroon controleren met de Voedselafdruk en producten checken op voedingswaarde. De adviezen zijn zoveel mogelijk op maat. Zo houdt Mijn Voedingscentrum bijvoorbeeld rekening met de intensiteit van bewegen van de gebruiker en of iemand bijvoorbeeld vegetarisch is. In 2015 is Mijn Voedingscentrum uitgebreid met een beweegdagboek.

Eind 2015 had de Eetmeter ruim 700.000 actieve gebruikers die de app 13 miljoen keer hebben bezocht.

Factsheets

In 2015 zijn er nieuwe factsheets gepubliceerd en verspreid. Hierin laten we zien op welke belangrijke bronnen we onze adviezen baseren en hoe we de vertaling naar adviezen maken. Deze openbare factsheets toetsen we in ons wetenschappelijk netwerk. De factsheets zijn via het vakblad VoedingNu verspreid.

In 2015 zijn er 6 factsheets verschenen met als onderwerpen:

Bekijk hier alle factsheets

Voedingscentrum in de media

ziekmakersziejenietIn 2015 is het Voedingscentrum 5.400 keer genoemd, gevraagd om advies of op een andere manier aangehaald in tijdschriften, kranten, radio/tv en online media. Grote items gingen over het duiden van hypes, eetpatronen en voedingsonderzoek. Ook was het tegengaan van voedselverspilling en voedselveiligheid veelvuldig in het nieuws.

Bekijk hier ons nieuwsoverzicht

Nieuwe uitgaven

In totaal zijn er iet minder dan 1,6 miljoen brochures en folders aangevraagd en verspreid via de webshop, waarvan 1,5 miljoen gratis folders voor onder andere de jeugdgezondheidszorg. Daarnaast zijn er twee nieuwe boeken verschenen:

In de basisreeks zijn nieuw verschenen:

Bekijk alle uitgaven in de webshop

Levensmiddelendatabank

etiketten lezenDe Levensmiddelendatabank (LeDa) bevat informatie over voedingsstoffen en allergenen van (huis)merkartikelen en generieke voedingsmiddelen. RIVM en het Voedingscentrum beheren deze databank. De gegevens gebruiken we voor de Nederlandse Voedingsmiddelentabel, Eettabel en digitale tools zoals Mijn Voedingscentrum. Deze data wordt ook gebruikt om mensen met een voedselallergie te voorzien van de juiste productinformatie.

Het RIVM gebruikt voedingswaardegegevens om te volgen hoeveel zout, verzadigd vet of suiker voedingsmiddelen bevatten en of dit verandert. Zie ook het Akkoord verbetering productsamenstelling zout, verzadigd vet, suiker.

Hygiënecode

Het Voedingscentrum beheert in Nederland twee Hygiënecodes in opdracht van Actiz, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, NVZ vereniging van ziekenhuizen en het Ministerie van Defensie. In 2014 zijn de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie’ én de ‘ Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen’ volledig herzien. In 2015 is deze code onderhouden.

hungry planetFototentoonstelling 'Hungry Planet'

Fotograaf Peter Menzel en journalist Faith d’Aluisio hebben de Nederlandse eetcultuur in beeld gebracht. Drie Nederlandse gezinnen zijn geportretteerd met wat zij in een week eten. De foto's zijn, samen met foto's van andere 17 andere landen te zien geweest in het Fotomuseum in Den Haag (t/m 28 februari 2016). De serie is ontwikkeld op uitnodiging van het Voedingscentrum, ter gelegenheid van 75 jaar voedingsvoorlichting in Nederland.

Lespakketten

Voedingscentrum heeft een eigen lesprogramma voor het voortgezet onderwijs. De lessen van Weet wat je eet sluiten aan op de kerndoelen van vmbo, havo en vwo en is ook geschikt voor het mbo. 300 scholen maken gebruik van deze lesmethode.

De lesprogramma’s over gezond eten voor het basisonderwijs van andere partijen 'Ik eet het beter' (Albert Heijn), 'Lekker Fit' (Hartstichting) en 'Smaaklessen' (Wageningen Universiteit WUR) heeft het Voedingscentrum inhoudelijk gecheckt.

vignet gezonde schoolSamenwerking

Het Voedingscentrum heeft een samenwerkingsverband met het Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM en het Landelijk Overleg Thema-instituten(LOT). Speciale aandacht gaat uit naar het beschrijven van erkenningen voor leefstijlprogramma's, de inzet voor het certificaat Voeding van 'Gezonde School' en het actualiseren van Loket Gezond Leven en de I-database.

Bekijk het jaaroverzicht van het programma Gezond door het leven