Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Jaarverslag 2011

Directieverslag Voedingscentrum Nederland

Het Voedingscentrum is de erkende autoriteit op het gebied van gezond, veilig en duurzaam eten. Onafhankelijk, zonder commercieel belang, geven wij informatie en voorlichting die is gebaseerd op de wetenschappelijke consensus. Wij werken al meer dan 70 jaar aan het vertalen en duiden van wetenschappelijke kennis, met als uitkomst begrijpelijke, afgewogen en bruikbare richtlijnen en adviezen. Iedereen kan met alle vragen over eten bij ons terecht. Te beginnen op onze informatieve website en e-tools met meer dan 11 miljoen bezoeken per jaar.

Onafhankelijk en betrouwbaar

Inwoners van Nederland hebben recht op betrouwbare informatie over voeding en voedsel. Om een goede keuze te kunnen maken, hebben zij behoefte aan betrouwbare en praktische kennis Op de markt van voedselvoorlichting zijn veel aanbieders actief. Naast websites hebben ook sociale netwerken een duidelijke impact. Het Voedingscentrum onderscheidt zich als aanbieder van onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde en praktische informatie waarmee consumenten hun kennis over eten kunnen vergroten. Het Voedingscentrum wordt vrijwel geheel gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Integrale informatie over eten

In het verleden was de focus van het Voedingscentrum alleen op gezondheid. Tegenwoordig richten wij ons ook op aspecten als veiligheid, voedselverspilling en duurzaamheid. Wij vinden het belangrijk om deze informatie geïntegreerd aan te bieden. De gemiddelde consument maakt immers geen wezenlijk onderscheid tussen de verschillende thema’s en kan maar één keer kiezen wat er op zijn bord komt. Wij bieden onze praktisch toepasbare informatie over gezondheid, voedselveiligheid en voedselkwaliteit daarom zoveel mogelijk gecombineerd aan.

Preventie helpt

De afgelopen 150 jaar is veel gezondheidswinst geboekt met preventie. Denk aan de aanleg van drinkwaterleidingen en riolering. Ook inentingen tegen infectieziekten en betere arbeidsomstandigheden hebben geleid tot een betere gezondheid. Werden Nederlanders halverwege de 19e eeuw gemiddeld 38 jaar, nu leeft de gemiddelde Nederlander 80 jaar, waarvan 60 in goede gezondheid. De uitdagingen van deze tijd liggen op het gebied van voeding. Goed eten en een gezond lichaamsgewicht leiden tot een betere kwaliteit van leven. Daarom is het onze missie om alle Nederlanders goed te informeren en te stimuleren tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze.

Tweesporenbeleid

Wij willen bereiken dat consumenten meer weten over eten en beseffen wat de gevolgen zijn van hun voedselkeuze. De uiteindelijke keuze maken ze vervolgens zelf. Daarom richt het Voedingscentrum zich vooral op de jeugd en op volwassenen die zelf het besluit hebben genomen om iets te veranderen aan hun leefwijze.

Jeugd heeft de toekomst

Kinderen zijn volop bezig met het aanleren van gewoonten en het is slim om daar op in te haken met informatie over gezond en veilig eten, en de kwaliteit van eten. Daarom stellen wij ons bij kinderen niet terughoudend op. Wij ontwikkelen allerlei programma’s die tot doel hebben de jeugd een gezonde start te geven en een betere leefstijl aan te leren. Daarvoor bieden wij doelgerichte activiteiten aan aan ouders en op de plaatsen waar kinderen komen: op het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, de basisschool en in het voortgezet- en beroepsonderwijs. Zo kunnen ook jongeren die dat niet van huis uit meekrijgen, tijdig kennismaken met gezonde en duurzame voeding.

Den Haag, 12 juni 2012

drs. S. F. M. Cohen, directeur