Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Programma Goed geïnformeerd kiezen 2012

Het doel van het programma Goed geïnformeerd kiezen is om alle inwoners van Nederland op een onderbouwde en betrouwbare manier te informeren over gezond, veilig en duurzaam eten. 

Hieronder een overzicht van de subsidies die we in 2012 voor dit programma ontvingen. Dit is 45% van de totale subsidie die het Voedingscentrum ontving.

Subsidies 2012 
  Bedrag(€)  subsidiegever % totale subsidie 
Programma Goed geïnformeerd kiezen
(Bron: Jaarverslag 2012)
     
 

Instellingsubsidie VWS 1.480.000  Min VWS  21%
Instellingsubsidie EL&I
1.614.154  Min EZ  23%
Hygienecode 56.688
 *  1%
Kwartiermaker Lot-I Jeugd
9.285    VWS   0%
*Min Defensie, Actiz, GGZ NL, VGN, NVZ      

Activiteiten 2012

Informatieverstrekking via internet

In 2012 is onze website door 5,2 miljoen unieke bezoekers bezocht. Het totale bezoek lag op ruim 9 miljoen. Alle sites van het Voedingscentrum zijn samen 15 miljoen keer bezocht. De meest bezochte onderdelen zijn adviezen en de encyclopedie. Daarnaast worden de recepten en E-tools zoals Mijn Voedingscentrum veel bekeken. Door het verdwijnen van onze telefonische informatielijn eind 2011 worden er veel vaker vragen gesteld via de website. 

Het aantal abonnees op de maandelijkse en wekelijkse (Menu van de Week) nieuwsbrief bedroeg eind 2012 respectievelijk 75.000 en 33.000. De nieuwsbrief voor professionals heeft  2500 abonnees. 

Alle tools op één plek

In 2012 hebben we al onze digitale tools voor advies op maat samengevoegd in een geïntegreerd systeem. Deze door ons genoemde ‘Blauwdruk’ houdt in dat de Eetmeter en Caloriechecker op het nieuwe platform www.mijnvoedingscentrum.nl zijn samengevoegd. Op Mijn Voedingscentrum kunnen gebruikers hun eetdagboek en BMI bijhouden, voedingsadvies en tips krijgen, de duurzaamheid van hun eetpatroon controleren met de voedselafdruk en producten checken op voedingswaarde. 

De adviezen die hieruit voortkomen zijn zoveel mogelijk op maat. Zo houdt Mijn Voedingscentrum rekening met de intensiteit van bewegen van de gebruiker en of iemand bijvoorbeeld vegetarisch is. In 2013 wordt deze tool nog verder uitgebreid. 

Uitbreiding online encyclopedie

De encyclopedie op de website is uitgebreid met nieuwe onderwerpen. Bestaande onderwerpen als bestrijdingsmiddelen, duurzaam voedsel en microbiologische veiligheid zijn verder uitgediept. In 2013 zullen deze onderwerpen, samen met een aantal andere onderwerpen, worden gepubliceerd in openbare factsheets. 

Sociale media

Kanalen als Twitter en Facebook zijn in 2012 intensiever ingezet. Eind 2012 had het Voedingscentrum 8900 volgers op Twitter. In de zomer hebben we de film ‘Ook zo happy met deze omgeving?’ gemaakt. Kinderen groeien op in een omgeving waarin ze continu in aanraking komen met eten. Op school, thuis, in de sportkantine en op straat. 'Nee' moeten blijven zeggen is lastig voor ouders. Op het speciaal ingerichte Facebook-platform kwamen veel reacties op deze film.

Voedingscentrum in de media

In 2012 is het Voedingscentrum 3500 keer genoemd, gevraagd om advies of op een andere manier aangehaald in tijdschriften, kranten, radio/TV en online media. Grote items die zijn overgenomen of aangehaald zijn: adviezen over energiedranken, misverstand over de term ‘light’, de onzin van sportsupplementen, de adviezen over vitamine D en het bericht over de afname van het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op groente en fruit.

Op het terrein van voedselveiligheid springt voor 2012 de salmonella-uitbraak in zalm eruit. Gedurende de actuele periode is er in afstemming met de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) een dagelijkse nieuwsvoorziening verzorgd.

Bekijk hier ons nieuwsoverzicht

Nieuwe uitgaven

In de ‘Weet wat je eet’-boekenreeks zijn drie nieuwe uitgaven gerealiseerd: Het Nieuwe Eten, Alles over Sport en Voeding en FEEST! 46 traktaties voor school of thuis. In de basisreeks van voorlichtingsbrochures zijn drie nieuwe uitgaven uitgebracht (over vitamine D en Infectieziekten), en de gehele reeks is in 2012 herzien. 

In totaal zijn er 2 miljoen brochures en folders op aanvraag via de webshop verspreid, waarvan 1,8 miljoen gratis folders, onder andere voor de jeugdgezondheidszorg. 

Levensmiddelendatabase

De Levensmiddelendatabank (LeDa) bevat informatie over voedingsstoffen en allergenen van (huis)merkartikelen en generieke voedingsmiddelen. RIVM en het Voedingscentrum beheren deze databank. De data is essentieel voor voedingsonderzoek en dieet- en voedingsvoorlichting en wordt gebruikt in publicaties van het Voedingscentrum zoals de Nevotabel en Eettabel en digitale tools zoals Mijn Voedingscentrum. Deze data wordt ook gebruikt om mensen met een voedselallergie te voorzien van de juiste productinformatie. 

Samenwerking

Het Voedingscentrum heeft een samenwerkingsverband met het Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM. Speciale aandacht gaat uit naar het beschrijven van erkenningen voor leefstijlprogramma's, de vereenvoudiging van de procedure rondom het 'Gezonde school'-vignet, bijdragen aan de ontwikkeling van de zoektool (vanuit werkgroep Samenhang, Convenant Gezond Gewicht) en het actualiseren van het Loket Gezond Leven en de I-database. Drie interventies van het Voedingscentrum zijn in 2012 door het CGL erkend: SuperChefs, Smaaklessen en SchoolGruiten. 

Producten die het 'Vinkje' willen dragen moeten aan bepaalde voedingscriteria voldoen. Het Voedingscentrum heeft bijgedragen aan deze richtlijnen. We ondersteunen het Vinkje, omdat het kan bijdragen aan een betere informatievoorziening voor consumenten. Er zijn twee soorten vinkjes: een groene en een blauwe. In 2012 is er een televisie- en printcampagne geweest waarin werd uitgelegd wat het verschil is tussen dit groene en blauwe vinkje. Deze campagne is door de Stichting Ik kies Bewust gefinancierd.

In 2012 is het Voedingscentrum een samenwerkingsverband aangegaan met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten. Het Voedingscentrum en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) hebben hun krachten gebundeld op het gebied van publieksinformatie en doelgroepinterventies met een praktische vertaalslag naar de consument.