Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Generatie Goed Eten

Het Voedingscentrum constateert een onderschat probleem dat onze gezondheid en levensvreugde bedreigt. Het leven begint met goede voeding. Een goed eetpatroon zorgt voor de beste kansen op een goede lichamelijke en cognitieve ontwikkeling en draagt bij aan verduurzaming en het verlagen van de foodprint. Wanneer we eten volgens de Schijf van Vijf is dat niet alleen goed voor onszelf, maar ook voor de leefbaarheid van de aarde. Dit is nu niet het geval. We dragen graag een aantal oplossingen aan om dit te veranderen.

Hoe is het nu?

Kinderen groeien nu veelal op met een verkeerd eetpatroon [1] waarbij er sprake is van een grote afstand tussen ons en de voedselproductie. Zo krijgt nog geen twee procent van de kinderen voldoende groente binnen (Voedselconsumptiepeiling, 2011). Overgewicht is een bijzonder zichtbaar gevolg van een verkeerd eetpatroon. Op dit moment is een op de vijf (22 procent) Nederlandse kinderen tussen tien en twaalf jaar te dik met de kans op allerlei aandoeningen en psychosociale problemen.

Wat zijn oplossingen?

Het aanleren van goede gewoonten is veel eenvoudiger dan verkeerde gewoonten afleren. Daarvoor zijn vooral de sociale en fysieke omgeving van kinderen en jongeren van belang (Gezondheidsraad, 2003). Hoe meer gezonde keuzes standaard zijn in de omgeving van kinderen, des te vanzelfsprekender groeien kinderen gezonder op. Om dit voor elkaar te krijgen is de inzet en het voorbeeld van ouders en vele andere partijen noodzakelijk. Van de leerkracht tot de burgemeester, van de voetbaltrainer tot de buurtwerker, van de huisarts tot de verloskundige, van de supermarktmanager tot de cateraar, van de kapper tot de gymleraar, van de marketeer tot de fabrikant.

Het wordt mogelijk door:

  • Ouders actief in staat stellen hun kinderen een goed eetpatroon aan te leren in ieder geval door praktische, eenduidige (opvoed)ondersteuning via de Centra Jeugd en Gezin.
  • Actieve ondersteuning van betrokken professionals met in ieder geval concrete, eenduidige en toepasbare adviezen, training en materialen. Kijk ook eens op het loket gezond leven voor informatie over integrale samenwerking in regio.
  • Zorgen voor een gezonde schoolomgeving met in ieder geval voor elk kind Smaaklessen en een gezond voedingsaanbod in kantines en op overblijfplekken.
  • Volwassenen ondersteunen om stap voor stap beter te gaan eten met 100% betrouwbare en onafhankelijke informatie en veel aandacht voor het eten van groente en fruit.
  • Samenwerken met het bedrijfsleven om de gezonde keuze gemakkelijk te maken.

Wat levert het op?

We gunnen alle kinderen in Nederland dat ze opgroeien met de beste randvoorwaarden voor en kansen op gezondheid en welzijn. Dat is een gemeenschappelijk belang. Huidige en toekomstige generaties laten opgroeien tot de Generatie Goed Eten betekent investeren in een gezonde en leefbare toekomst.

[1] Waar we schrijven eetpatroon bedoelen we dit altijd als onderdeel van een gezonde leefstijl met veel bewegen, weinig alcohol, niet roken en voldoende ontspanning