Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Voedingscentrum duidt: kunnen we veilig groente en fruit eten vanwege bestrijdingsmiddelen?

7 februari 2020

Vandaag verscheen er een artikel in Trouw over de gezondheidseffecten van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. Daarin wordt gesteld dat de normen voor bestrijdingsmiddelen veel te soepel zijn. Het Voedingscentrum beantwoordt de vraag: kun je veilig groente en fruit eten? En is biologische groente en fruit gezonder?

In het artikel pleiten twee onderzoekers voor het invoeren van de normen voor baby- en peutervoeding voor al het voedsel. De veiligheidsnormen voor bestrijdingsmiddelen moeten veel strenger. Want, zo stellen zij: “Bij het vaststellen van de wettelijke normen gaat het niet primair om de volksgezondheid, maar vooral om de gangbare landbouwpraktijk”.

Lees het artikel.

Strenge normen voor gezondheid

Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum, legt uit: “Bij de toelating en beoordeling van bestrijdingsmiddelen wordt kritisch gekeken naar wat het mogelijke effect is op de gezondheid. Er zijn ook strenge regels voor wat mag achterblijven op het product. We zien uit duizenden analyses van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat groente en fruit hier ruimschoots aan voldoen. Daar waar het kan, pleiten wij voor meer onderzoek en een zo beperkt mogelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. Dat vermindert de kans op gezondheidsschade en milieuschade.”

regulier fruit en groente en biologisch fruit en groente zijn veilig om te eten

Gezondheidsvoordelen van groente en fruit

Volgens Van der Vossen is het goed dat er discussie wordt gevoerd over het gebruik van bestrijdingsmiddelen, maar het moet er niet toe leiden dat mensen bang worden om groente en fruit te eten. "Er is geen reden tot zorg, biologische en reguliere groente en fruit kun je veilig eten. Sterker nog: het eten van groente van fruit levert juist gezondheidsvoordelen op. Uit onderzoek weten we bijvoorbeeld dat het beschermt tegen bepaalde ziekten, zoals darmkanker. Het maakt daarbij niet uit of je biologische groente en fruit eet, of regulier.”

Biologisch of niet biologisch?

In de biologische teelt wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het milieu maar ook daar worden bestrijdingsmiddelen gebruikt, al is het wel veel meer beperkt. Zo worden er bijvoorbeeld middelen van natuurlijke oorsprong gebruikt. “Als je graag biologisch wil eten, dan kan dat natuurlijk,” geeft van der Vossen aan. “Maar het hoeft niet voor je gezondheid. Gewoon fruit en groente is ook veilig. Lees meer over biologisch eten en gezondheid.

Normen voor baby’s en peuters

Maar hoe zit het dan met baby’s en peuters? Het lichaam van baby’s en peuters is nog volop in ontwikkeling, en ze zijn vaak ook lichter. Zijn ze gevoeliger voor resten van bestrijdingsmiddelen? Kortom: Is gewoon fruit en groente wel veilig voor hen? “Ja,” zegt van der Vossen. “Ik wil alle ouders graag geruststellen. Je hoeft je kind niet volledig biologische voeding te geven. De veiligheidsmarges op bestrijdingsmiddelen zijn enorm streng. Daarin wordt al rekening gehouden met kwetsbare groepen, zoals baby’s en peuters. We werken met een factor 100 als veiligheidsmarge. ” Meer over de veiligheidsmarge.

Wel zijn er uit voorzorg strengere regels voor producten voor baby’s zoals kunstvoeding en babyvoeding uit potjes. Er mogen vrijwel geen resten van bestrijdingsmiddelen in deze producten zitten.

Strengere normen?

Overstappen naar veel strengere normen, zoals de onderzoekers in het Trouw-artikel graag zien, ligt ingewikkeld. “Als men de normen van babyvoeding nu zou toepassen dan zouden heel veel bestrijdingsmiddelen niet meer gebruikt kunnen worden,” legt van der Vossen uit. “Een bestrijdingsmiddel beschermt het gewas tegen ziekten, plagen en onkruiden. Op deze manier wordt voorkomen dat de oogst mislukt of dat er heel veel voedsel weggegooid moet worden. Ook krijg je waarschijnlijk meer producten van veel lagere kwaliteit. Bijvoorbeeld schimmels in je bakje fruit. Het systeem in één keer veranderen is een mooi idee, maar helaas in de huidige maatschappij nog niet haalbaar.”

Conclusie

Kritisch kijken naar de gezondheidseffecten van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit is goed. Zorgen hierover zijn misschien begrijpelijk, maar er zijn grotere gevaren voor de gezondheid. Zoals het niet eten van groente en fruit.