Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Preventieakkoord te weinig effectief tegen overgewicht: tijd voor meer maatregelen

17 januari 2024

De ambitie van de overheid om overgewicht te laten dalen met het Preventieakkoord wordt niet gehaald. Volgens berekeningen van het RIVM is met het huidige pakket aan maatregelen zelfs een lichte stijging te verwachten. Het volgende kabinet moet er harder aan trekken.

In het Nationaal Preventieakkoord (2018) heeft de Nederlandse overheid de ambitie vastgelegd dat in 2040 maximaal 38% van de volwassenen en maximaal 9,1% van de kinderen (4 t/m 17 jaar) overgewicht heeft. Het RIVM laat in berekeningen zien dat het met de huidige afspraken uitkomt op ruim 55% van de volwassenen. Zonder afspraken zou dat 58% zijn. Het aantal kinderen met overgewicht zal in 2040 ongeveer 14% (met de afspraken) in plaats van 15% zijn (zonder de afspraken). Op dit moment heeft ongeveer 50% van de volwassenen overgewicht en 16% van de kinderen, met alle gevolgen van dien.

Politiek staat op een splitsing

Uit eerdere berekeningen van het RIVM uit 2021 was al bekend dat er meer nodig was om het tij te keren. Petra Verhoef, directeur van het Voedingscentrum: “De seinen stonden al op rood en wij als samenleving zijn toch doorgereden. Dat 3 jaar later het beeld nog niet gekanteld is, is ronduit teleurstellend. De politiek staat nu op een splitsing: kiezen ze voor de gezondheid van hun burgers of zeggen ze ‘eigen schuld, dikke bult.’ De wetenschap is er zeer helder over: overgewicht is niet de schuld van een individu. En er ligt een heel pakket aan wetenschappelijk onderbouwde maatregelen klaar. Néém die, is onze oproep. Laat Nederlanders niet in de steek.”


Keihard aan de slag

Ook de huidige demissionaire staatssecretaris van volksgezondheid Maarten van Ooijen geeft bij RTL Nieuws aan geschrokken te zijn. "Dat leidt tot een enorme gezondheidsschade. We kunnen niet stilzitten, we moeten echt keihard aan de slag. Op deze manier kan het niet verdergaan."

Verhoef vindt het tijd voor meer en nieuwe preventiemaatregelen. “Wij hebben voor de verkiezingen alle politieke partijen een pakket aan maatregelen gestuurd. En ook nu blijven wij ons inzetten om dat pakket onder de aandacht te brengen en mogelijk te maken. Het gaat niet alleen over overgewicht maar ook over het menselijk leed dat achter deze getallen zit. Niet alleen over ziekte, depressie en sterfte. Maar ook over ander verdriet, zoals het niet goed kunnen spelen met de (klein)kinderen, stigmatisering, moeite hebben met lopen of je snel vermoeid voelen. En waar dit rapport niet over spreekt: het is heel waarschijnlijk dat vooral mensen met weinig opleiding of inkomen de dupe zijn.”

Over het onderzoek

Deze doorrekening van het Nationale Preventie Akkoord deed het RIVM in opdracht van het ministerie van VWS (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het RIVM heeft 2 inschattingen gedaan voor de situatie in 2040: een realistische inschatting van de impact van de afspraken en een positievere inschatting. Ook met de positievere inschatting worden de ambities voor alle thema’s niet gehaald.

Rapporten RIVM:

Voor de pers

Wil jij Petra Verhoef of een woordvoerder van het Voedingscentrum over dit nieuws spreken? Bel 070 306 88 83 of mail media@voedingscentrum.nl