Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Encyclopedie A-Z

Gemiddelde behoefte (GB)

De gemiddelde behoefte (GB) is de hoeveelheid van een bepaalde voedingsstof die voldoende is voor de helft van een bevolkingsgroep, om de processen in het lichaam goed te kunnen uitvoeren. 

Voor de meeste voedingsstoffen is bekend wat de gemiddelde behoefte is. De gemiddelde behoefte is nodig om de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vast te stellen.

Omschrijving

De gemiddelde behoefte (GB) beschrijft de hoeveelheid van een voedingsstof die voldoende is voor 50% van personen in de betreffende bevolkingsgroep. Een bevolkingsgroep is bijvoorbeeld mannen, vrouwen of kinderen. Van de meeste voedingsstoffen is de GB bekend.  

De GB is nodig voor de berekening van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid.

Bepalen van de gemiddelde behoefte

Elke voedingsstof draagt bij aan een proces in je lichaam. Denk bijvoorbeeld aan het onderhoud van het lichaam en het vrijmaken van energie uit voedingsstoffen. Voor de bepaling van de gemiddelde behoefte kijk je naar dit soort processen. De hoeveelheid van een voedingsstof waarbij 50% van de mensen wel en 50% van de mensen niet is voorzien, is de GB. De GB gaat uit van een statistisch normale verdeling. 

Je kunt alleen een GB bepalen als er genoeg gegevens zijn over de relatie tussen de dosis van de voedingsstof en het proces waar het van invloed op is. 

Als dit niet bekend is van een voedingsstof, zal de factoriële methode gebruikt worden. Hiervoor kijk je naar de totale lichaamsverĀ­liezen van een voedingsstof, zoals die via urine, zweet en huidafschilfering je lichaam verlaat. Hieruit is af te leiden hoeveel van de stof in de voeding aanwezig moet zijn om dit verlies te compenseren. Een andere factor waar rekening mee gehouden moet worden is de biobeschikbaarheid. Dit is een maat voor de opname van een voedingsstof door het lichaam in de darm.

Bij jongere leeftijdsgroepen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven moet rekening gehouden worden met de extra behoefte voor groei en vorming van nieuwe weefsels, en met de afgifte van voedingsstoffen via de moedermelk.