Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Naar een voedingsbeleid op de basisschool

Door de visie van je school over gezond en duurzaam eten en drinken vast te leggen in het schoolbeleid, veranker je deze thema's binnen de school. Een voedingsbeleid schept duidelijkheid voor leerlingen, ouders én medewerkers van de school. Gebruik ons voorbeeld voedingsbeleid (word) als basis voor je nieuwe beleid. Je kunt hem in zijn geheel overnemen óf je kunt er delen uit gebruiken. Ons handige overzicht met gezonde en minder gezonde producten biedt inspiratie om de aanpassingen stapsgewijs in het beleid door te voeren.

Hieronder geven we in 5 stappen handvatten om je eigen voedingsbeleid te maken. Zo kun je samen aan de slag met een gezondere school.

Stap 1: Bepaal de visie van de school

Bespreek binnen het schoolteam wat jullie visie is rondom voeding op school en welke rol jullie daar als school in willen spelen. Breng vervolgens in kaart hoe het nu gaat: wat zien jullie de kinderen eten en drinken in de pauzes en wat wordt er getrakteerd? Maak eens een overzicht van producten die jullie vaak zien bij kinderen. Wat is gezond en wat is minder gezond? Wat vinden jullie daarvan?

Bepaal op basis van die inventarisatie samen waar jullie naartoe willen en wat haalbaar is: wat is nodig om jullie visie te bereiken? Waar is de grootste winst te behalen? Willen jullie leerlingen stimuleren om vaker water te drinken, fruit en groente te eten, gezonder te lunchen? Wat kun je verwachten van de ouders? Waarop verwachten jullie de minste weerstand?

Integraal Kind Centrum

Is jouw school onderdeel van een Integraal Kind Centrum? Voor ouders, kinderen en medewerkers is het handig als op het aangesloten kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (BSO) dezelfde regels gelden. Kies daarom voor een geïntegreerd beleid.

Stap 2: Draagvlak creëren

Draagvlak creëren bij je eigen medewerkers, ouders en leerlingen is erg belangrijk bij het maken van een voedingsbeleid. Door iedereen er vanaf het begin bij te betrekken, zorg je ervoor dat het breder gedragen wordt en is de kans op borging het grootst. Je begint erbij vertellen waarom jullie een voedingsbeleid willen opstellen. Het kan bijvoorbeeld duidelijkheid geven voor zowel ouders, leerlingen als leerkrachten. Ook zorgt het voor structurele aandacht voor gezonde en duurzame voeding op school.

Laat mensen meedenken

Het helpt ook als je vraagt om met jullie mee te denken over hoe zo'n voedingsbeleid eruit zou moeten zien. Serieus omgaan met deze suggesties is belangrijk. Koppel bijvoorbeeld een keer terug wat voor suggesties jullie hebben opgehaald, waarvoor is gekozen en waarom. In alle volgende stappen blijft draagvlak belangrijk. Goede communicatie en het blijven betrekken van zowel ouders, leerkrachten en leerlingen zijn hierbij belangrijk.

Stap 3: Stel een voedingsbeleid op

Benadruk in het schoolbeleid het belang van gezond en duurzaam eten en drinken en de rol die jullie als school daarin willen spelen. Door het voedingsbeleid uit te werken per eetmoment op school, geef je ouders en collega’s duidelijke handvatten. Gebruik ons voorbeeld voedingsbeleid(word) als basis voor je nieuwe voedingsbeleid. Je bepaalt zelf welke delen je eruit gebruikt.

Voedingsbeleid in het kort
  • Algemeen: vertel waarom je als school een voedingsbeleid gaat implementeren en waar je jullie keuzes op baseert. Hier kun je ook iets zeggen over het belang van samen en met rust eten, en hoe je als school omgaat met dieetwensen en allergieën. Bespreek ook hoe je dit beleid zult gaan handhaven.

  • Ochtendpauze: veel scholen hanteren de regel om in de ochtendpauze alleen groente of fruit te eten. Willen jullie dat groente en fruit eten ook op jullie school een vaste gewoonte wordt? Bekijk dan dit handige stappenplan om dit voor elkaar te krijgen.

  • Grote pauze: door ouders richtlijnen mee te geven over de inhoud van broodtrommels voorkom je dat er grote verschillen tussen kinderen ontstaan. Je kunt als school de Schijf van Vijf als uitgangspunt nemen en inspiratie geven voor lekkere gezonde broodtrommels.

  • Traktaties: steeds meer scholen denken na over hun traktatiebeleid. Er zijn veel voorbeelden van gezonde traktaties. Of willen jullie misschien wel feest vieren in de klas en de jarige in
    het zonnetje zetten zonder traktaties ( feestbeleid ).

sluiten
Laat je inspireren

Het voedingsbeleid op je school gezond maken hoeft niet in een keer. Dit overzicht van gezonde en minder gezonde producten biedt inspiratie om de aanpassingen stapsgewijs in het beleid door te voeren.

Bekijk ter inspiratie hoe de volgende scholen een eigen draai aan het beleid geven:

sluiten

Stap 4: Communiceer je nieuwe voedingsbeleid

Wanneer het voedingsbeleid klaar is, is het belangrijk om erover te communiceren. Neem medewerkers, ouders en leerlingen zo goed mogelijk mee in de gemaakte keuzes. Wat zijn de veranderingen? Waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt?

Gebruik de middelen die je hebt om over het nieuwe voedingsbeleid te communiceren. Denk aan de schoolgids, nieuwsbrief en gebruik je website, ouderapp en social mediakanalen. Ouders kunnen dan nog eens nazoeken als ze twijfelen. Breng het onder de aandacht bij de entreegesprekken met ouders van nieuwe leerlingen Je kunt ook posters gebruiken of creatieve of ludieke manieren.

Vragen van ouders en collega’s

Het kan best even duren voordat iedereen gewend is aan het nieuwe voedingsbeleid. Mogelijk zijn er ouders of collega’s die vragen hebben over de veranderingen. Zorg voor een aanpreekpunt waar ouders en collega’s terecht kunnen met hun vragen. Erken dat het anders is dan voorheen en dat het wat vraagt van iedereen.

Laat zien wat er mogelijk is

Leg uit waarom de keuzes zo zijn gemaakt en laat op een leuke en creatieve manier zien wat er allemaal mogelijk is. Welke leuke traktaties zijn er bijvoorbeeld met fruit? Je kunt ook denken aan het delen van mooie praktijkvoorbeelden via de nieuwsbrief. Veel scholen die het voedingsbeleid hebben aangepast, geven aan dat het na een tijdje automatisme wordt. Het wordt dan de normaalste zaak van de wereld om bijvoorbeeld water te drinken en fruit als tussendoortje te eten. Lees ook de ervaringen van scholen De Buut en De Triade.

Blijf herinneren

Herinner leerlingen, medewerkers en ouders met regelmaat aan het nieuwe voedingsbeleid. Dat kan ook op een creatieve manier. Bijvoorbeeld met leuke posters in de gangen of een interactieve informatieavond voor ouders. Heb je een succesverhaal? Deel je tips via de nieuwsbrief of sociale media, zoals onze pagina over gezond broodbeleg of traktaties.

Hou het vriendelijk met een knipoog

Belandt er toch vaak een koek in een lunchtrommel of wordt iets getrakteerd wat niet in je nieuwe beleid past? Te streng zijn kan averechts werken. Wijs ouders er op een vriendelijke manier op, dat er inmiddels andere ‘regels’ gelden. Bedenk wat je doet wanneer het beleid niet wordt nageleefd. Geef je minder gezonde traktaties bijvoorbeeld mee naar huis? Een standaardbriefje in de broodtrommel of een berichtje via de ouderapp kan een oplossing zijn. Let daarbij op de toon van de briefjes. Past die bij hoe je school over het algemeen communiceert met ouders? Onze tip: Hou het vriendelijk, met een knipoog.
Gebruik onze voorbeeldtekst in communicatie met ouders
Beste ouder/verzorger,

Als school willen we gezond eten en drinken makkelijk maken voor ieder kind. Daarom hebben wij een voedingsbeleid. Wij vragen alle ouders zich daar aan te houden. We begrijpen dat het even duurt voordat iedereen weet wat de afspraken zijn. De [pauzehap/lunch/traktatie] die je kind meehad viel niet binnen ons voedingsbeleid. Daarom hier een herinnering. Wil je het hele beleid nog eens nalezen? Hij staat op [link naar voedingsbeleid]. Heb je vragen over ons voedingsbeleid? Stuur een berichtje via [de ouderapp/emailadres], dan nemen we contact met je op.

We vragen je medewerking om van ons voedingsbeleid een succes te maken!

Hartelijk dank namens onze leerlingen, ouders en het hele schoolteam.
sluiten

5. Evalueren

Het is handig om jaarlijks intern te evalueren hoe het gaat. Houden ouders zich eraan? Wat kunnen we doen om het nog meer onder de aandacht te brengen? Gaat het allemaal goed? Dan kun je samen bedenken welke stappen je nog meer kunt zetten om samen gezond en duurzaam eten op school de normaalste zaak van de wereld te maken.

Geef je mening

Door 5 korte vragen in te vullen help je ons deze webpagina's te verbeteren. Doe je mee aan de enquête?