Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Gezonde School - basisonderwijs

Het is belangrijk dat kinderen gezond opgroeien. De Gezonde School-aanpak helpt je om hier op een planmatige en gestructureerde manier aandacht aan te geven.

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit doe je aan de hand van de 4 Gezonde School-pijlers. Je bent een Gezonde School als je het vignet Gezonde School hebt behaald.
De Gezonde School-aanpak helpt je om hier op een planmatige en gestructureerde manier aandacht aan te geven.

De 4 Gezonde School-pijlers

1. Gezondheidseducatie

In de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door een lespakket over een thema in de voeding uit te voeren. Bekijk een overzicht van bestaande lespakketten en lesmaterialen.

2. Fysieke en sociale omgeving

Gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Bijvoorbeeld het stimuleren van gezond voorbeeldgedrag door leraren, zoals: de leraren trakteren zelf ook op iets gezonds. Denk bij de fysieke omgeving vooral aan een voorziening voor kraanwater.
Maak kraanwater beschikbaar
Water is de beste dorstlesser. Zorg daarom dat de kinderen en het personeel altijd ergens water kunnen krijgen. De meeste scholen hebben in het klaslokaal een kraan. Heb je geen mogelijkheid voor een kraantje in het lokaal of op de gang? Een waterkoeler op een centrale plek is een goed idee. En goedkoop als je die telkens met kraanwater aanvult. Gewoon kannen kraanwater die de leerkracht meeneemt uit het schoolkeukentje is ook prima. Het toilet is niet hygiënisch.
sluiten

3. Signaleren

Gezondheidsproblemen worden gesignaleerd.
Signaleren en verwijzen
Wil je een actievere rol spelen in de gezondheid van je leerlingen? Zorg dan dat je problemen op het gebied van voeding en gewicht signaleert. Dit gebeurt bijvoorbeeld door gezondheidsonderzoeken van de JGZ in groep 2 en groep 7. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan de groei en gezondheid van het kind. Wanneer je als school tussentijds problemen signaleert, kun je in gesprek gaan met de ouders en ze wijzen op trajecten voor kinderen met onder- en overgewicht en eetproblemen. Zo’n gesprek kan best lastig zijn. Het helpt als je aangeeft welke problemen het kind ervaart. Bijvoorbeeld dat het niet goed mee kan met de gymles of gepest wordt. De JGZ kan je helpen het probleem goed in kaart te brengen en je adviseren over hoe je zo’n gesprek zou kunnen aanpakken. Je kunt daarvoor contact opnemen met jullie lokale JGZ-organisatie. Het gesprek met de ouders voer je uiteindelijk als school zelf.
sluiten

4. Beleid

Alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid.

Hoe maak je een voedingsbeleid? Hulp nodig bij de aanpak? Een gezonde schooladviseur van de GGD kan helpen.

Het vignet Gezonde School

Hiermee laten scholen zien dat zij structureel aan gezondheid werken en voldoen aan de kwaliteitscriteria. Een school die het vignet heeft behaald, mag zich Gezonde School noemen.

Lees meer over de Gezonde School-pijlers