Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Is het duurzamer om vlees te vervangen door vis?

Zowel de visserijsector als de veehouderij hebben invloed op het milieu. Denk bijvoorbeeld aan het energieverbruik van tractoren en schepen, de uitstoot van broeikasgassen door koeien en schapen of het uit de balans brengen van ecosystemen door overbevissing. Voor de productie of vangst van vis is gemiddeld minder water en land nodig dan voor vlees. Voornamelijk rood vlees heeft een zeer grote milieubelasting.

Voor de teelt van rood vlees wordt veel land, water en energie verbruikt. Bij vis is dat meestal minder, enkele uitzonderingen daargelaten. Maar vis eten heeft ook gevolgen voor het milieu. Probeer daarom vaker te kiezen voor vegetarische opties zoals peulvruchten en te variëren tussen vlees en vis.

Oorzaak milieudruk vlees en vis

Voor de productie van vlees zijn machines nodig, stallen, verbouw van voer, et cetera. Daarvoor is veel land en water nodig. Veevoer moet ook worden verbouwd en vervoerd. Daarnaast zorgen dieren voor veel uitstoot van broeikasgassen door boeren, scheten en mest. Dat warmt de aarde op. De kweek of vangst van vis heeft in de meeste gevallen minder land en water nodig. De broeikasgasuitstoot verschilt erg per vissoort en is afhankelijk van de vissersboten, het koelen of vriezen van vis en het gebruik van vismeel in visvoer.

In de onderstaande video leggen we uit waarom veel vlees eten slecht is voor het milieu.

Teaserafbeelding voor video ''

Meest duurzame vis

De meeste vis komt uit het wild of uit kwekerijen waar minder grondstoffen voor nodig zijn. Het energiegebruik voor de vangstmethoden en de gebruikte schepen verschilt erg per soort vis. De vissoorten met de minste broeikasgasemissies zijn makreel, haring en wild gevangen zalm. Tilapia, meerval, pangasius, forel of tonijn uit een blik hebben een veel hogere score: deze is hoger dan varkensvlees, maar lager dan rundvlees. Wat betreft landgebruik scoren alle soorten beter dan varkens- en rundvlees.

Gevolgen van vis eten voor het milieu

Broeikasgasemissie en land- en watergebruik zijn niet de enige aandachtpunten wat betreft duurzaamheid van vis. Van sommige soorten vis wordt meer gevangen dan er jaarlijks bijkomt, waardoor de visstand achteruitloopt. Neem bepaalde soorten tonijn. Dit noemen we overbevissing. Andere duurzaamheidsproblemen bij het vangen of kweken van vis zijn ongewenste bijvangsten, aantasting van ecosystemen of het gebruikt van diergeneesmiddelen. Topkeurmerken zoals MSC en ASC en de VISwijzer kunnen je helpen te kiezen voor duurzaam gevangen of gekweekte vis. Kijk op onze webpagina's over visserij en viskweek voor een uitgebreide toelichting van de verschillende duurzaamheidsimpact.

Waarom is vis gezond?

Vaker kiezen voor vis in plaats van vlees is goed voor het milieu en je gezondheid. Vis levert goede voedingstoffen die we nodig hebben, zoals visvetzuren. Deze zitten niet in vlees of andere producten. Visvetzuren zijn goed voor je hart en bloedvaten.