Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Doe het samen!

Een team maakt het leuker, je krijgt meer gedaan én het zorgt voor draagvlak binnen de school. Maar wie heeft welke rol in het bereiken van een gezonde en duurzame schoolkantine?

Idealiter bestaat het team in ieder geval uit een kartrekker, iemand vanuit het management, de leerlingen(raad) en/of de studenten(raad) en een kantinemedewerker en/of de cateraar.

doe het samen

De kartrekker

Vaak neemt een iemand het voortouw bij het gezonder en duurzamer maken van de kantine. Een zogenoemde kartrekker weet wat er speelt en is de contactpersoon binnen en buiten de school. Deze kartrekker hoeft niet alles op zich te nemen, maar heeft als taak om het overzicht te bewaken, connecties te leggen, en mensen te inspireren en motiveren. Dit kan zeker niet zonder de hulp van de rest van de school.

Aan wie kun je denken als kartrekker?

Dit kan zijn: de kantinemedewerker, zorgcoördinator, Gezonde School-coördinator, medewerker facilitaire dienst of een docent. In dit overzicht vind je de mogelijke taken van de kartrekker. Door het invullen van deze profielschets kijk je waar je als kartrekker al goed in bent, wie je in de school met je mee kan laten denken en waar je hun hulp voor in kan zetten.

Zorg dat de kartrekker tijd krijgt om de taken te uit te voeren. Vergoeding voor deze uren kan komen vanuit het ondersteuningsaanbod Gezonde School. Dit is een subsidieregeling waar scholen aanspraak op kunnen maken als je aan de slag gaat met het thema Voeding van het vignet Gezonde School.

sluiten

Draagvlak bij het management

Vanuit het management kan de directie of hoofd facilitaire dienst zijn aangesloten in de werkgroep. Een belangrijke taak voor het management is draagvlak creëren en visie bepalen. Zij stellen immers het beleid op en communiceren het naar alle medewerkers. Hoe meer docenten en ondersteunend personeel het nut inzien van en gezonder en duurzamer aanbod op school, hoe meer jullie kunnen bereiken!

Input van leerlingen en studenten

Leerlingen en studenten vinden een gezonde schoolkantine belangrijk. Betrek hen bij het gezonder en duurzamer maken van de kantine. Bijvoorbeeld door hen te laten meehelpen in de kantine of mee te laten denken over het assortiment. Door het aanbod in de kantine af te stemmen op hun wensen, zullen ze sneller iets kopen. En zo wordt de eetomgeving rondom de school minder interessant. Zorg er hierbij voor dat de leerlingen en studenten ook ervaren dat jullie echt iets met hun inbreng doen. Meer over het betrekken van leerlingen en studenten.

doe het samen

Samen met een kantinemedewerker en/of cateraar

De kantinemedewerkers zijn elke dag bezig met de verkoop en presentatie van de producten in de kantine. Als zij positief zijn over een gezondere kantine en betrokken worden bij het gezonder maken van het aanbod op school, kunnen jullie met z’n allen meer bereiken!

Hoe betrek je een kantinemedewerker en/of cateraar?
Dit kunnen jullie doen door:
  • Ga in gesprek met de kantinemedewerkers. Wat vinden zij belangrijk in de kantine?
  • Zorg dat de kantinemedewerkers invloed hebben op het assortiment of de presentatie van de producten. Zo kunnen zij ook zelf meewerken aan de doelen.
  • Vier de successen, bijvoorbeeld bij het behalen van de Schoolkantine Schaal of een Opstapje.

Werken jullie samen met een cateraar? Betrek die dan bij jullie plannen. Veel cateraars hebben het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen getekend wat betekent dat zij zich inzetten voor een gezonder aanbod eten en drinken op school. 

sluiten

Wie nog meer?

Natuurlijk zijn er nog veel meer mensen die je kunt betrekken bij jullie gezonde en duurzame schoolkantine. Hieronder geven we enkele voorbeelden.

Docenten

Ook docenten kunnen een taak krijgen in het team. Een docent biologie of lichamelijke opvoeding heeft misschien meer affiniteit met het thema voeding dan een docent wiskunde. Toch maakt het niet uit wie betrokken is in de werkgroep. Het gaat er vooral om dat diegene het leuk vindt om samen te werken aan een gezonde en duurzame schoolkantine en het belang onderstreept.

sluiten
De afdeling communicatie

De afdeling communicatie op de hoogte houden van jullie vorderingen is handig. Zo weten zij tijdig wanneer zij iets kunnen communiceren over de gezonde en duurzame schoolkantine. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van het beleid op de schoolwebsite en het creëren van aandacht voor jullie feestmomenten.

sluiten
Ouders en verzorgers
Ouders en verzorgers spelen natuurlijk een grote rol bij het gezond opgroeien van hun kinderen. Als jullie op school leerlingen of studenten willen helpen gezondere en duurzamere keuzes te maken, is het slim om de ouders hier ook bij te betrekken. Laat de ouderraad meedenken en meebeslissen over de plannen en vraag of een vertegenwoordiger uit de ouderraad plaats wil nemen in de werkgroep.
sluiten
Mensen buiten de school
Ook mensen buiten de school kunnen helpen, zoals de GGD ( Gezonde School-adviseur of JGZ-medewerker), een JOGG-regisseur, Jong Leren Eten-makelaar en de gemeente.
sluiten