Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs

Wil je structureel aandacht besteden aan voeding in de les? Hieronder vind je verschillende opties.

Gratis online lespakket: Weet wat je eet

De lessen van Weet wat je eet sluiten aan op de kerndoelen van vmbo, havo en vwo en is ook geschikt voor het mbo. Met het lespakket Weet wat je eet en de Gezonde schoolkantine voldoet jouw school al aan 2 belangrijke voorwaarden voor het themacertificaat Voeding van het Vignet Gezonde School.

Wat biedt Weet wat je eet?

  • 9 online lessen over gezond, veilig en duurzaam eten.
  • Een speciale praktijkles over voedselverleiding (deze les is ook los te maken).
  • Veel keuzevrijheid: kies zelf welke lessen je leerlingen maken.
  • Een optionele eindtoets op 2 niveaus: vmbo en havo/vwo
  • Leerlingen kunnen zelfstandig thuis of in de klas aan de slag.
  • Volop uitgewerkte ideeën om klassikaal verder te gaan met de stof.


Lees meer over Weet wat je eet, bekijk de lessen en bestel gratis:

Overige lespakketten

Naast Weet wat je eet voldoet ook onderstaande lespakket aan de les-eisen voor het themacertificaat Voeding van het Vignet Gezonde School:

  • DOiT: lesprogramma gericht op gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging.
  • Krachtvoer: lesprogramma over gezonde voeding voor het vmbo

Materialen Schijf van Vijf

Heb je zelf lesmateriaal samengesteld? Dan vinden wij het belangrijk dat je voldoende subkernen uit het SLO-Leerplankader opneemt in je lesmateriaal. We hebben kant-en-klare teksten over de Schijf van Vijf, gebruik ervan wat je nodig hebt. Je kunt ze hier downloaden, net als het logo:

inspirerende lesmaterialen voor het middelbaar onderwijs

Doorlopende leerlijn

Voor leermiddelenontwikkelaars heeft het Voedingscentrum een doorlopende leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn geeft inzicht in te ontwikkelen kennis, houding en vaardigheden op het vlak van gezond en duurzaam eten voor 4 tot 18-jarigen. Lesmaterialen van het Voedingscentrum of waar het Voedingscentrum aan meewerkt zijn gebaseerd op deze leerlijn. Bekijk deze doorlopende leerlijn.