Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs

Wil je structureel aandacht besteden aan voeding in de les? Hieronder vind je verschillende opties.

Gratis online lespakket: Weet wat je eet

Het is nu duidelijker dan ooit. Gezond, veilig en duurzaam eten is ontzettend belangrijk. Gezond, omdat je daar onder andere je weerstand mee ondersteunt én makkelijker op een goed gewicht blijft. Veilig, om te leren hygiënisch om te gaan met voedsel, want we hebben al buikpijn genoeg van andere dingen. En duurzaam, we staan immers met zijn allen voor de uitdaging de aarde leefbaar te houden.

Met het lespakket Weet wat je eet van het Voedingscentrum leren jongeren alles over gezond, veilig en duurzaam eten. Het gaat om online lessen. Ideaal dus, want je kunt het ook op afstand geven.


Overige lespakketten

Naast Weet wat je eet voldoet ook onderstaand lespakket aan de les-eisen voor het themacertificaat Voeding van het Vignet Gezonde School:

  • Krachtvoer: lesprogramma over gezonde voeding voor het vmbo

Materialen Schijf van Vijf

Heb je zelf lesmateriaal samengesteld? Dan vinden wij het belangrijk dat je voldoende subkernen uit het SLO-Leerplankader opneemt in je lesmateriaal. We hebben kant-en-klare teksten over de Schijf van Vijf, gebruik ervan wat je nodig hebt. Je kunt ze hier downloaden, net als het logo:

inspirerende lesmaterialen voor het middelbaar onderwijs

Doorlopende leerlijn

Voor leermiddelenontwikkelaars heeft het Voedingscentrum een doorlopende leerlijn ontwikkeld. Deze leerlijn geeft inzicht in te ontwikkelen kennis, houding en vaardigheden op het vlak van gezond en duurzaam eten voor 4- tot 18-jarigen. Lesmaterialen van het Voedingscentrum of waar het Voedingscentrum aan meewerkt zijn gebaseerd op deze leerlijn.

Op basis van deze doorlopende leerlijn heeft het SLO samen met het Voedingscentrum het leerplankader Voeding (pdf) ontwikkeld. Het SLO heeft ook leerplankaders op andere thema's.