Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Waarom een schoollunch?

De meeste kinderen nemen zelf brood en drinken mee als ze overblijven op school. Maar de laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor het verstrekken van een lunch op school. Op deze pagina lees je meer over de voordelen van zo’n georganiseerde schoollunch én hoe je er zelf mee aan de slag kunt.

1. Kinderen eten en drinken gezonder met gezonde lunch op school

Uit onderzoek blijkt dat een gezonde verstrekte schoollunch ervoor zorgt dat kinderen meer fruit, groente en bruin- en volkorenbrood eten en meer melk en water drinken en minder suikerhoudende dranken. In deze onderzoeken houdt een gezonde schoollunch in dat minimaal 80% van het aanbod afkomstig is uit de Schijf van Vijf en maximaal 20% kleine keuzes ( dagkeuzes) buiten de Schijf van Vijf.

De onderzoekers hebben ook gekeken of kinderen meer Schijf van Vijf producten zijn gaan eten dan tijdens de lunch van thuis. Voor het overgrote deel van de kinderen was dit inderdaad het geval. Ook werden er aanzienlijk minder weekkeuzes (iets groters buiten de Schijf van Vijf) gegeten. Het aandeel dagkeuzes bleef ongeveer gelijk. Een half jaar na afloop van het onderzoek aten de kinderen weer zoals voor de start van de schoollunch. Het blijvend aanbieden van gezond eten op school lijkt dus nodig om gezond eetgedrag van kinderen blijvend te veranderen.

2 Bewegen én gezonde lunch positief voor BMI en buikomtrek

In één van de onderzoeken naar de effecten van een georganiseerde schoollunch werd een gezonde schoollunch gecombineerd met bewegen. Met deze combinatie zagen de onderzoekers op korte termijn een gunstig effect op de BMI ( Body Mass Index) en de buikomtrek van de kinderen. Over de langetermijneffecten op BMI en buikomtrek is nog weinig bekend, daar is meer onderzoek naar nodig. Maar meer beweging op school kan natuurlijk altijd aangeboden worden.

3. Gezonde schoollunch aanbieden zorgt mogelijk voor verkleinen ongelijkheid

Kinderen gaan vanaf hun vierde jaar naar de basisschool en zijn via school allemaal te bereiken. Het ligt voor de hand dat als alle kinderen toegang hebben tot een gezonde schoollunch, dit sociale ongelijkheden in voedselinname verkleint. In onderzoek uit Engeland en Noorwegen zijn inderdaad positieve effecten gevonden van een gezonde schoollunch op het verkleinen van ongelijkheid tussen sociale klassen. Deze resultaten moeten nog verder worden onderzocht. Ook is meer inzicht nodig in wat het effect is van het verstrekken van een schoollunch op wat kinderen de rest van de dag eten en drinken.

4. Voedselvaardigheden als kans

Naast de gezondere voedselkeuzes biedt een verstrekte schoollunch kansen voor integratie met voedseleducatie en het aanleren van voedselvaardigheden. Denk hierbij aan: kinderen betrekken bij het klaarmaken van de lunch, nieuwe dingen laten proeven, in gesprek gaan over voedselkeuzes tijdens de lunch en het lespakket Smaaklessen. Ouders geven aan dat ze het een voordeel vinden dat kinderen samen eten, tafelmanieren leren en nieuwe producten proeven. Dit wordt ondersteund door onderzoek in het buitenland, waar het belang wordt benoemd van het integreren van schoollunches en educatie, zoals het zelf verbouwen van eten, het eten aan mooi gedekte tafels en het zelf bereiden van eten.

Wil je ook een gezonde schoollunch aanbieden? Doe het goed!

Ben je enthousiast en wil je aan de slag met een verstrekte schoollunch? Neem de tijd om dit goed voor te bereiden en laat je informeren over de mogelijkheden. Niet doordachte keuzes kunnen leiden tot ongewenste effecten. Stond de melk bijvoorbeeld naast de verwarming en was die daardoor lauw geworden? Geen kind dat in het vervolg nog voor de melk kiest. Het invoeren van een verstrekte schoollunch hoeft niet in één keer. Je kunt ook stapsgewijs te werk gaan. En elk stapje doordacht implementeren. Begin bijvoorbeeld eens met een themaweek over gezonde voeding.

Wanneer je als school meer aandacht wilt besteden aan het thema voeding, kun je aan de slag met de Gezonde School-aanpak. De Gezonde School-aanpak helpt je om op een planmatige en gestructureerde manier aandacht te geven aan de pijlers educatie, beleid, omgeving en signaleren.

Meer weten over het organiseren van een schoollunch? Bekijk de richtlijnen en handige hulpmiddelen voor een gezond aanbod.