Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Jaarverslag 2022 van het Voedingscentrum

In 2022 hebben we (door corona een jaar te laat) ons 80-jarige bestaan gevierd met een mooi symposium ‘Van schaarste, via overvloed, naar een duurzame toekomst’. Van de eerste 1.000 dagen van een kind tot eten op scholen, over een toekomstige gezonde en duurzame eetomgeving en de transitie naar een gezonder en duurzamer voedselsysteem. We blikten terug, maar zijn vooral de toekomst ingedoken. Een toekomst waar we ons nú voor inzetten.

Stap voor stap maken we samen met vele anderen de gezonde en duurzame keuze steeds makkelijker. Bekijk het verhaal van het Voedingscentrum en lees onder de video meer over wat we deden in 2022. Waar zag jij ons?

Teaserafbeelding voor video ''

Voedingscentrum in 2022:

Bereik
 • Website: 32 miljoen bezoeken
 • YouTube: 1,6 miljoen weergaven
 • Aantal keer in de media: 6.389 keer
 • Facebook: 113.000 volgers, bereik 12,8 miljoen.
 • Instagram: 64.200 volgers, bereik 3,82 miljoen.
 • Twitter: 25.300 volgers, bereik 233.000.
 • LinkedIn: 25.300 volgers, bereik 1,02 miljoen.
 • Abonnees nieuwsbrief: 77.000
 • Abonnees Vegetarische favorieten (nieuw): 9.000
 • Abonnees Menu van de Week: 135.000
 • Materialen gratis verspreid: 1,2 miljoen exemplaren.
 • Downloads brochures en dieetreeks: 32.550 keer. 
 • Professionals vragen beantwoord: 2.370
 • Aantal sessies apps: Mijn Eetmeter: 25,4 miljoen, Zwangerhap: 7,3 miljoen, Kies ik gezond?: 1,1 miljoen en Slim Koken: 652.000.
sluiten
Onder andere 57 ziekenhuizen werkten met de Richtlijn Eetomgevingen
Eetomgevingen

Het programma Eetomgevingen maakt aanbieders van eten en drinken bewust van de invloed van hun aanbod op voedselkeuzegedrag. Met de Richtlijn Eetomgevingen geven we handvatten voor aanbodsamenstelling en presentatietechnieken.

 • In 2022 werkten 2000 sport- en buurtlocaties, 180 bedrijfsrestaurants van de ministeries en gemeenten, 30 gevangenissen, 57 ziekenhuizen en 24 attractieparken met de Richtlijn Eetomgevingen.
 • We zaten aan tafel als kennispartner bij verschillende partijen zoals gemeenten, ziekenhuizen, (middel)grote cateraars, NS, tankstations, pretparken, gevangenissen en bestuurlijke organisaties zoals VNG en RIVM.
 • 1.167 (64%) van de v(s)o- en mbo-schoollocaties met een aanbod eten en drinken is actief aan de slag met de Gezonde Schoolkantine.
 • Met een nieuwe bewustwordingscampagne voor cateraars (van kok tot manager) deelden we adviezen over een gezonder en duurzamer aanbod voor hun gasten. Dit zorgde voor meer dan 8 miljoen impressies.
 • We voerden gesprekken met 30 gemeenten voor het ontwikkelen van een werkwijze voor gezondere en duurzamere eetomgevingen in de gemeente.
 • We trainden 21 (JOGG) Teamfit coaches in de toepassing van de Richtlijn Eetomgevingen. 
sluiten
Er zijn nieuwe 357 professionals opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang
Gezonde Kinderopvang

Gezonde Kinderopvang ondersteunt kinderopvangorganisaties om structureel te werken aan een gezonde leefstijl van kinderen (0 - 12 jaar) en deskundigheid op dit gebied van medewerkers. Het Voedingscentrum coördineert het programma samen met het RIVM. Daarnaast heeft het Voedingscentrum een inhoudelijke rol op het thema voeding. Sinds de start in 2017 zijn inmiddels 1.500 professionals als coach Gezonde Kinderopvang opgeleid van meer dan 1.000 organisaties.    

 • In 2022 zijn er 36 train-de-trainers gegeven en zijn nieuwe 357 professionals opgeleid tot coach Gezonde Kinderopvang van 149 verschillende kinderopvangorganisaties.
 • We hebben het leertraject voor coaches Gezonde Kinderopvang uitgebreid met de e-learning Werken aan Gezonde Kinderopvang.  
 • Er is een videoserie gemaakt voor coaches Gezonde Kinderopvang over het geven van de scholing Een Gezonde Start aan collega’s: Scholing bijeenkomst (video).
 • Om leefstijl ook voor jonge kinderen meer zichtbaar aandacht te geven gedurende de dag, is een set dagritmekaarten ontwikkeld met inspiratie voor concrete activiteiten met de kinderen rond verschillende leefstijlthema’s.
 • Inmiddels werken meer dan 170 ROC-docenten Pedagogisch Werk en/of Sport & Bewegen aan Gezonde Kinderopvang met het geven van de scholing Een Gezonde Start aan hun studenten. Voor de docenten zijn ook lesmaterialen ontwikkeld om het keuzedeel Gezonde Leefstijl in de kinderopvang te geven.
 • In 2022 waren 20 webinars en online workshops over uiteenlopende onderwerpen zoals: early life stress, mediaopvoeding, seksuele ontwikkeling, nieuwe Beweegadvies 0-4 jaar, Monitor, fit op de werkvloer, zonbescherming en risicovol spelen. 
 • Op 15 oktober organiseerden we de Dag van de Coach Gezonde Kinderopvang. Deze dag werd door de coaches beoordeeld met een 8,6. Impressie van de dag in beeld.
sluiten
Voorbeeld van een campagne-uiting Gezond Starten en Opgroeien
Gezond Starten en Opgroeien
 • We hebben een nieuwe campagne voor ouders en aanstaande ouders gelanceerd waarbij hun veelgestelde vragen en onze ondersteuning daarbij centraal staan. Zo hebben we via social-advertising 44% van de doelgroep weten te bereiken. Dat zijn bijna 1 miljoen (aanstaande) ouders. 
 • ZwangerHap had 7,3 miljoen sessies in 2022. Meer dan driekwart van de zwangere vrouwen maakt gebruik van de app.
 • We hebben onderzoek gedaan naar ons magazine GezondGroeien. Het blad wordt goed gewaardeerd met een gemiddeld rapportcijfer van een 8,2.
 • We hebben de map 'Praten over gewicht' voor de JGZ vernieuwd en uitgebreid tot de map 'In gesprek over eten en drinken.' Deze wordt goed ontvangen.
 • Eten op school staat afgelopen tijd politiek en maatschappelijk op de agenda. We hebben richtlijnen en inspiratiematerialen ontwikkeld om scholen te ondersteunen bij het verstrekken van een gezonde en duurzame schoolmaaltijd.
 • Tijdens de landelijke borstvoedingsweek hebben we 2.500 bijtringen met doekjes uitgereikt aan ouders via consultatiebureaus, kraamverzorgenden en verloskundigen, om ouders te complimenteren en positief te ondersteunen met hoe goed ze te doen. Veel professionals (zo’n 700) hebben we bereikt met een webinar over borstvoeding in deze week.
sluiten
We helpen mensen met Eetvragen
Goed eten met de Schijf van Vijf – Eetvragen

In 2022 vragen we aandacht voor het feit dat iedereen wel eens een vraag over zijn eten of drinken heeft. Dat is heel logisch, want elke dag neem je beslissingen over wat je eet én wat je niet eet. Wij vinden dat al je eetvragen een eerlijk antwoord verdienen, want dan kun jij zelf beter keuzes maken. Wij hebben daarom 30 veelgestelde eetvragen op een rij gezet.

Met de campagne hebben we heel veel mensen bereikt. Onderzoek laat een toename zien van het aantal mensen dat het Voedingscentrum daadwerkelijk raadpleegt. 

sluiten
Hygiënecode
Het Voedingscentrum beheert en onderhoudt in opdracht van brancheverenigingen in de zorg (ActiZ, de Nederlandse ggz, NVZ/ NFU en VGN) en het ministerie van Defensie, de hygiënecodes. De afgelopen jaren zijn de hygiënecodes herzien en in 2023 wordt de ‘Hygiënecode voor zorginstellingen, woonvormen en Defensie’ gepubliceerd. 
sluiten
Lespakket Weet wat je eet is vernieuwd binnen project Jong leren eten
Jong leren eten

Binnen het project Jong Leren Eten helpen we docenten om aandacht te besteden aan voeding op school, om zo bij te dragen aan de voedselvaardigheid van kinderen en jongeren.

 • Het online lespakket Weet wat je eet voor het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is in 2022 helemaal vernieuwd. Na 4 maanden maakten al zo’n 9.000 leerlingen gebruik van het vernieuwde lespakket.
 • Onze gratis klassikale mbo-lessen burgerschap over voeding zijn in 2022 door ongeveer 900 docenten gedownload. 
 • We hebben een nieuwe poster met frisdranken en suikerklontjes ontwikkeld om jongeren bewust te maken van de (on)gezondheid van deze dranken. 
 • We hebben bij verschillende opleidingen gastlessen voor toekomstige docenten georganiseerd, zodat zij geënthousiasmeerd en geïnspireerd worden om in hun toekomstige loopbaan aandacht te besteden aan voedseleducatie.
sluiten
Dankzij de Levensmiddelendatabank kunnen we eenvoudig dit soort vergelijkingen maken
Levensmiddelendatabank

De Levensmiddelendatabank bevat uitgebreide etiketinformatie over meer dan 140.000 levensmiddelen die in ons land worden verkocht. Het is dé onafhankelijke databank van Nederland.

 • In 2022 hebben we flinke stappen gezet om de data nog beter toepasbaar te maken voor de consumententools van het Voedingscentrum en onderzoek en monitoring door het RIVM. De Levensmiddelendatabank heeft een cruciale rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Nationale Aanpak Productverbetering en zal ook bij monitoring een belangrijke rol hebben.
 • We hebben gewerkt aan transparantie door eigen data inzichtelijk te maken voor fabrikanten.
 • We hebben ons ingespannen om een zo compleet mogelijk beeld van de Nederlandse supermarkten te krijgen.
sluiten
Bij Verbinden preventie en zorg zijn ouderen een belangrijke doelgroep
Verbinden preventie en zorg

Wij helpen professionals in de huisartsenpraktijk om voorlichting te geven over gezonde voeding. Dit doen we door het delen van kennis en het aanbieden van voorlichtingsmaterialen. Dit alles ter preventie en behandeling van ziekten en aandoeningen. 

 • In 2022 is de basismodule van onze nieuwe e-learning Gezonde voeding: een goed recept gelanceerd. In één maand hebben ruim 300 deelnemers de e-learning gevolgd. 
 • 53.700 unieke bezoekers kwamen op onze landingspagina en online informatie. Dit is 43% meer dan het beoogde resultaat.
 • In het voorjaar heeft een fysieke mailing met voorlichtingsmateriaal naar 5.000 huisartsenpraktijken plaatsgevonden.
 • Er zijn 4 nieuwe films ontwikkeld en op thuisarts.nl geplaatst: Zwangerschap, Gedragsverandering, Diabetes en Supplementen.
 • Verschillende inhoudelijke artikelen voor vakbladen zijn geschreven. De bekendheid van onze materialen en het Voedingscentrum is vergroot tijdens onze aanwezigheid bij 7 congressen.
 • Al onze activiteiten stemmen we af met beroepsverenigingen en gezondheidsfondsen.
sluiten
Op 1,3 miljoen broden in verschillende supermarkten is een sticker geplakt tegen voedselverspilling
Voedselverspilling

In het tegengaan van voedselverspilling maken we samen het verschil. Daarom is het Voedingscentrum aangesloten bij Samen Tegen Voedselverspilling. Namens deze stichting zijn we verantwoordelijk voor de communicatie voor consumenten.  Onderstaand de belangrijkste momenten waarop we aandacht vroegen voor het verminderen van verspilling. 

 • In april was er extra aandacht voor voorkomen van verspilling van brood. Met onze content ruim 2 miljoen mensen bereikt op Facebook en Instagram. En een sticker als nudge was geplakt op 1,3 miljoen broden in verschillende supermarkten.
 • In mei is de driejaarlijkse trendmeting naar voedselverspilling in huishoudens uitgevoerd.
 • Van 12 t/m 18 september was de Verspillingsvrije Week. De belangrijkste resultaten:
  • Ruim 140 partners waaronder supermarkten, cateraars, gemeenten, enzovoorts.
  • 49% van de Nederlanders (18+) heeft rondom de Week iets gezien over voedselverspilling ongeveer 7 miljoen personen).
  • 55% daarvan heeft tijdens de Week iets gedaan om verspilling te voorkomen (ongeveer 4 miljoen personen). 
  • Bekijk ook de aftermovie.
 • In november was er aandacht voor houdbaarheidsdatums in ruim 5 miljoen huis-aan-huisbladen.
sluiten
Wetenschappelijke onderbouwing en de vertaling naar de praktijk

Ruim 100 interne brondocumenten op het gebied van voeding en gezondheid, voedselveiligheid, duurzaam eten, voedselkwaliteit en gedrag zijn up-to-date gehouden. Met actuele onderwerpen en nieuwe adviezen en cijfers van externe autoriteiten zoals de Gezondheidsraad, RIVM en NVWA. Hiermee zorgen we voor wetenschappelijke onderbouwing en betrouwbare informatie over voeding om te verspreiden.

Onze experts zijn als waarnemer aangesloten bij diverse commissies van de Gezondheidsraad. Daarnaast zijn ze betrokken bij diverse externe adviescommissies en werkgroepen, onder andere van de overheid. Tot slot hebben ze regelmatig externe presentaties verzorgd. 

sluiten

Subsidieoverzicht 2022

Het Voedingscentrum wordt 100% gefinancierd door de overheid. Hieronder een overzicht van de financiën.
Programma Goed geïnformeerd kiezen
Bedrag (€) Subsidie-
gever
In % 
Instellings-
subsidie VWS
(incl. kinderopvang) 
2.911.031 Min VWS 22%
Instellings-
subsidie LNV
1.816.830 Min LNV 14%
Hygiënecode
en overige
47.107 Min Defensie,
Actiz, GGZ NL,
VGN,NVZ
0%
sluiten
Programma Samen voor een Voedselvaardig Nederland
Bedrag (€) Subsidie-
gever
In %
Samen voor een voedselvaardig Nederland 2022 4.957.192 Min VWS 40%
Samen voor een voedselvaardig Nederland 2021 423.053  Min VWS
Intensivering schoolkantines Amsterdam 112.504  GGD Amsterdam  1% 
Intensivering schoolkantines Amsterdam (onderhanden)
57.831 GGD Amsterdam 
sluiten
Programma Voedselkwaliteit, voedselveiligheid en voedselverspilling
Bedrag (€) Subsidie-
gever
In %
Duurzaam eten (verspilling & herkomst) 2022 2.865.050 Min LNV 23%
Duurzaam eten (verspilling & herkomst) 2021 40.968  Min LNV 
Stimulering regelingen 2021-2024 90.000 Min LNV
Stimulering regelingen 2021-2024 (onderhanden)  20.101 Min LNV 
Diverse  18.426   Overige 0% 
sluiten

Financieel overzicht 2022

Hieronder vind je de jaarbalans en resultatenrekening van het Voedingscentrum.
Balans per 31 december 2022
EUR x 1.000 2022  2021 
Activa    
Materiële vaste activa 419  462 
Financiële vaste activa 1.650  1.665 
Voorraden 24  38 
Vorderingen en overlopende activa 1.349  1.155 
Liquide middelen 2.129  1.806 
Totale activa 5.571  5.126 
   
Passiva    
Eigen vermogen 1.630  2.214 
Voorzieningen 424  479 
Kortlopende schulden 3.517  2.433 
Totale passiva 5.571  5.126 
sluiten
Staat van baten en lasten 2022
EUR x 1.000 2022  2021 
Baten    
Instellingssubsidies 4.728  3.625 
Projectsubsidie 8.632  7.656 
Verkoop materiaal 82  150 
Overige opbrengsten* 215  180 
Totale baten 13.657  11.611 
(*detachering, training en certificaten GGD)    
   
Lasten    
Lonen, salarissen en sociale lasten 6.040  5.574 
Afschrijvingen 97  172 
Bureaukosten 951  881 
Communicatie en media 6.466  4.863 
Overige personele kosten 461  265 
Totale lasten 14.015  11.755 
Bedrijfsresultaat -358  -144 
Financiële baten en lasten -226  90 
Resultaat -584  -54 
sluiten

Wet Normering Topinkomens (WNT) 2022

Wat verdient onze directeur? En wat krijgt onze Raad van Toezicht? Bekijk het: Bezoldiging bestuurder 2022 (pdf) en toezichthouders 2022 (pdf)

Financieel jaarverslag op papier

Het financieel jaarverslag op papier krijgen? Mail je verzoek naar jager@voedingscentrum.nl