Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Wat is de levensmiddelendatabank?

De Levensmiddelendatabank is dé onafhankelijke databank van Nederland met uitgebreide informatie over meer dan 120.000 levensmiddelen die in Nederland worden verkocht.

Het Voedingscentrum en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorzien consumenten, diëtisten en onderzoekers hiermee van betrouwbare informatie over gezonde en duurzame voeding.

Het Voedingscentrum en het RIVM beheren in de Levensmiddelendatabank de gegevens van diverse producten:

  • Algemene, merkloze voedingsmiddelen, zoals appels en aardappelen.
  • (Huis)merkartikelen: voedingsmiddelen van een bepaalde fabrikant of supermarkt.
  • Voedingssupplementen zoals vitamines en mineralen.

Wat doet het Voedingscentrum met deze gegevens?

Wat doet het RIVM met deze gegevens?

Het RIVM richt zich op professionals en gebruikt voedingswaardegegevens van algemene voedingsmiddelen en etiketgegevens van (huis)merkartikelen voor:

  • Het samenstellen van het Nederlands Voedingsstoffenbestand ( NEVO) en de Nederlandse Supplementendatabank (NES). Dit zijn belangrijke hulpmiddelen voor professionals, zoals diëtisten en onderzoekers.
  • Het peilen van de voedselconsumptie van de Nederlandse bevolking.
  • De Monitor Herformulering, om te bepalen of bepaalde voedingsmiddelen meer of minder zout, verzadigd vet of suiker bevatten.
  • Nader onderzoek op het gebied van voeding en voedselveiligheid.
De gegevens in de Levensmiddelendatabank zijn ook belangrijk voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS) voor het maken van beleid rondom voeding.
Hoe is de Levensmiddelendatabank ontstaan?

De Levensmiddelendatabank is nu een uitgebreide databank waar fabrikanten, supermarkten en overheidsorganisaties samen aan bouwen. Hoe is die uitgebreide databank ontstaan?

Stichting NEVO

In 1941 werd de eerste Nederlandse Voedingsmiddelentabel (NEVO-tabel) uitgegeven. Onder leiding van de toenmalige Voedingsraad verschenen diverse uitgaven. In de jaren tachtig werd de stichting NEVO opgericht. Eerst gehuisvest bij TNO Voeding te Zeist. Later is de stichting ontbonden en ondergebracht bij het RIVM. De naam NEVO is niet gewijzigd.

ALBA

In 1982 zetten de Landbouwuniversiteit Wageningen een databank op met gegevens over de samenstelling van voedingsmiddelen. Het doel: informatie verstrekken aan mensen die lijden aan voedselovergevoeligheid. Zo ontstond de Allergenenbank, de ALBA. Eerst gehuisvest bij TNO Voeding te Zeist en later bij het Voedingscentrum.

Samenvoeging NEVO en ALBA

In 2007 zijn deze 2 belangrijke databanken NEVO en ALBA samengevoegd en ondergebracht onder een nieuwe overkoepelende naam: de Levensmiddelendatabank. Maar het verhaal stopt hier niet. Vanaf 2014 zitten er ook gegevens in van de Nederlandse Supplementendatabank (NES) met samenstellingen van veelgebruikte voedingssupplementen in Nederland.

Het Voedingscentrum en het RIVM werken hard om steeds meer gegevens van (huis)merkartikelen op te nemen in de Levensmiddelendatabank, in samenwerking met fabrikanten en supermarkten.

sluiten

Meer informatie

Fabrikanten en leveranciers kunnen kosteloos productinformatie aanleveren. Stuur een e-mail naar levensmiddelendatabank@voedingscentrum.nl voor meer informatie over het aanleveren van data of overige vragen.

De Levensmiddelendatabank is onderdeel van het Nederlandse Voedingsmiddelen Informatie Portaal (NVIP). De Gegevenskaart Voedingsmiddelen (pdf) biedt een overzicht van belangrijke, onafhankelijke databanken en bestanden over voedingsmiddelen (inclusief supplementen) en voor welke doeleinden deze data worden gebruikt. Kijk voor meer informatie op de website van het RIVM.

Lees ook

Hoe kun je productgegevens aanleveren?

Waarom zou je data delen?