Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Productgegevens aanleveren

Het aantal producten in de Levensmiddelendatabank groeit elke week. Door etiketgegevens aan te leveren helpen fabrikanten en supermarkten consumenten en professionals aan betere voorlichting over voeding.

Data aanleveren

De etiketgegevens van (huis)merkenartikelen kunnen op diverse manieren aangeleverd worden aan de Levensmiddelendatabank:

  • GS1 databank. Een databank met logistieke gegevens en etiketgegevens van merkartikelen. Via GS1 worden de gegevens automatisch doorgestuurd naar de Levensmiddelendatabank, tenzij je bij GS1 aangeeft om dit niet te doen.
  • Via Supply chain Information Management (SIM), een databank met productinformatie van een aantal huismerken. Een aantal supermarkten leveren de gegevens van hun huismerkartikelen aan via deze databank.
  • Via PS in foodservice, een databank met productinformatie van fabrikanten voor afnemers en groothandel.
  • Via koppelingen met eigen databases. Bijvoorbeeld is er een koppeling met de database van Albert Heijn voor het verzamelen van hun huismerken.
  • Via Brandbank. Een databank met etiketgegevens en afbeeldingen van merkartikelen.
  • Via consumenten die gegevens aanleveren via de 'Kies Ik Gezond?'-app (crowdsourcing). Van artikelen die niet in de Levensmiddelendatabank aanwezig zijn, kunnen consumenten de gegevens aanleveren. Deze worden na een controleprocedure toegevoegd aan de database.

Controle gegevens

Dagelijks vindt er een update plaats van gegevens met de externe databanken, zodat de meest actuele gegevens gebruikt worden.

Bij binnenkomst worden de gegevens gecontroleerd op de kwaliteit. Na deze controleprocedure worden de gegevens beschikbaar voor de toepassingen van het Voedingscentrum en het RIVM.