Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Jaarverslag 2020 van het Voedingscentrum

Dr. ir. Gerda Feunekes

Dr. ir. Gerda Feunekes

Oud-directeur Voedingscentrum

Het jaar 2020 stond in het teken van corona. Daardoor is het duidelijker dan ooit. Gezond, veilig en duurzaam eten is ontzettend belangrijk. Gezond, omdat je daar onder andere je weerstand mee ondersteunt én makkelijker op een goed gewicht blijft. Duurzaam, we staan immers voor de uitdaging de aarde leefbaar te houden. En veilig, om te leren hygiënisch om te gaan met voedsel, want we hebben al buikpijn genoeg van andere dingen.

In de video hieronder zie je in 5 minuten hoe we op al deze punten ons uiterste best hebben gedaan, samen met vele andere partijen. Maar er is meer nodig. De basis moet goed zijn: Meer focus op preventie, van nazorg naar voorzorg. Meer voedselvaardigheid. Meer inspanning om voedselverspilling te voorkomen. En meer inzet om te zorgen dat de gezonde en duurzame keuze overal de makkelijke keuze is.

Een aantal hoogtepunten:

Bereik

De website trok een recordaantal bezoeken in 2020, namelijk 42 miljoen! En ook onze apps deden het goed met flink wat downloads erbij: 

In 2020 kreeg de ZwangerHap 134.000 downloads erbij, Mijn Eetmeter 306.000 en de 'Kies Ik Gezond?-app 141.000

Op Facebook kwamen er 10.000 volgers bij en zaten we eind 2020 op 109.000 volgers. Op Instagram groeiden we met 14.400 volgers naar 52.000.

sluiten
Gezond en duurzaam gaan hand in hand

Niemand wil de ene dag gezond eten en de andere duurzaam. Wij maken het mensen daarom gemakkelijk door gezond en duurzaam altijd geïntegreerd aan te bieden. In 2020 deden we dat bijvoorbeeld weer met De Eetwissel. Daarmee bieden we handelingsperspectief om kleine stappen te zetten die duurzaamheids- én gezondheidswinst opleveren.

De integratie van duurzaam en gezond is daarin goed geslaagd. Driekwart van de Nederlanders staat positief tegenover het maken van een Eetwissel. De meerderheid in Nederland vindt dat Eetwissels kunnen bijdragen aan een gezonder eetpatroon (85%) en een duurzamer eetpatroon (68%). 

sluiten
De gezonde en duurzame eetomgeving

Elke omgeving met eten en drinken noemen we een eetomgeving. Denk aan het treinstation, tankstation, stadion en festivalterrein. Maar ook de school, de kinderopvang, het ziekenhuis en het zwembad. Wij stimuleren de mensen achter deze eetomgevingen om kinderen en volwassenen te helpen om gezonder en duurzamer te kiezen.

In 2020 presenteerden we de checklist Richtlijn Eetomgevingen, waarin we handvatten geven voor een gezondere en duurzamere eetomgeving, met daarbij ook aandacht voor minder voedselverspilling. Al langer werken we met succes aan gezonde schoolkantines en kinderopvanglocaties.

sluiten

Visie op de toekomst

In de beweging naar gezonder en duurzamer eten telt elke stap, voor de gezondheid van mens en planeet. Daarvoor is onder andere extra budget nodig voor preventie. En eetomgevingen moeten gezonder en duurzamer, bijvoorbeeld door beleidsmaatregelen te nemen.

Geld voor preventie is geen luxe maar noodzaak. De helft van de bevolking heeft nu overgewicht. Als we zo doorgaan is in 2040 62% te zwaar. Covid-19 liet zien dat overgewicht ook op korte termijn zware gevolgen heeft. En qua klimaat zitten we op een kantelpunt, daar zijn de meeste mensen het wel over eens.

Hoeveel we ook inzetten op het individu voedselvaardiger maken, de eetomgeving moet meebewegen. De gezonde en duurzame keuze wordt pas makkelijk als de supermarkt voor het merendeel bestaat uit Schijf van Vijf-producten, fruit goedkoper is dan snoep, in kantines het oog vooral valt op de gezonde keuzes, minder vlees het nieuwe normaal is… en zo kan ik nog wel even doorgaan.

In een aantal columns schrijf ik over de noodzaak, kansen en mogelijkheden van de inzet op eetomgevingen. Ik nodig je uit om deze te lezen:

De eetomgeving bestaat uit mensen. Mensen die eten bereiden, eten verkopen, eten serveren, mensen die van eten genieten. Wij allemaal zijn de eetomgeving, dus wij kunnen het samen verbeteren. Dus jij en ik, de overheid, zorgprofessionals, cateraars, supermarkten, iedereen die íets moet voeding te maken heeft. Ga met ons de uitdaging aan en maak de gezonde en duurzame keuze overal de makkelijke.

Subsidieoverzicht 2020

Het Voedingscentrum wordt 100% gefinancierd door de overheid. Hieronder een overzicht van de financiën.
Programma Goed geïnformeerd kiezen
Bedrag (€) Subsidie-
gever
In % 
Instellings-
subsidie VWS
1.789.011 Min VWS 15%
Instellings-
subsidie LNV
1.744.979 Min LNV 14%
Hygiënecode
en overige
45.455 Min Defensie,
Actiz, GGZ NL,
VGN,NVZ
0,4%
sluiten
Programma Gezond door het leven
Bedrag (€) Subsidie-
gever
In %
Prioriteitenplan 2020 5.262.992 Min VWS 43%
Prioriteitenplan deel 2019 27.386 Min VWS  0,2%
Implementatie gezonde kinderopvang 650.139 Min VWS 5,5%
sluiten
Programma Voedselkwaliteit
Bedrag (€) Subsidie-
gever
In %
Duurzaam eten (verspilling & herkomst) 2.605.000 Min LNV 21%
Stimulering regelingen 2018-2020 175.437 Min LNV 1,4%
sluiten

Financieel overzicht 2020

Hieronder vind je de jaarbalans en resultatenrekening van het Voedingscentrum.
Balans per 31 december 2020
EUR x 1.000  2020  2019
Activa    
Materiële vaste activa  599  777
Financiële vaste activa  1.769  1.716
Voorraden  8  25
Vorderingen en overlopende activa  1.177  1.064
Liquide middelen  1.655  2.043
Totale activa  5.208  5.625
   
Passiva    
Eigen vermogen  2.656  2.601
Voorzieningen  112  93
Kortlopende schulden  2.440  2.931
Totale passiva  5.208  5.625
sluiten
Staat van baten en lasten 2020
EUR x 1.000  2020 2019 
Baten    
Instellingssubsidies  3.534  3.445
Projectsubsidie  8.766  8.494
Verkoop materiaal  126  163
Overige opbrengsten*  335  282
Totale baten  12.761  12.384
(*tijdelijke detachering personeel
aan derden en overige)
   
   
Lasten    
Lonen, salarissen en sociale lasten  5.781  5.407
Afschrijvingen  196  151
Bureaukosten  834  872
Communicatie en media  5.556  5.163
Overige personele kosten  379  730
Totale lasten  12.746  12.323
Bedrijfsresultaat  15  61
Financiële baten en lasten  40  118
Resultaat  55  179
sluiten

Wet Normering Topinkomens (WNT) 2020

Wat verdient onze directeur? En wat krijgt onze Raad van Toezicht? Bekijk het: Bezoldiging bestuurder en toezichthouders 2020 (pdf)

Financieel jaarverslag op papier

Het financieel jaarverslag op papier krijgen? Mail je verzoek naar jager@voedingscentrum.nl