Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Jaarverslag 2017 van het Voedingscentrum

Voor het Voedingscentrum was 2017 het jaar van het uitbouwen; we bouwden voort op de vernieuwde Schijf van Vijf. Wederom hebben we veel mensen bereikt met informatie en inspiratie om gezonder, duurzamer én veiliger te eten.

Wij doen dit alles niet alleen. Wetenschappers, diëtisten, gewichtsconsulenten, JGZ-medewerkers, GGD’ers en vele anderen helpen ons bij het ontwikkelen en verspreiden van materialen.Onze directeur aan het woord

Dr. ir. Gerda Feunekes

Dr. ir. Gerda Feunekes

Oud-directeur Voedingscentrum
Een kleine greep uit al onze activiteiten

Er is ontzettend veel moois te vertellen. Een kleine greep uit al onze activiteiten:

 • De vernieuwde Schijf van Vijf is succesvol uitgerold. Na een focus op groente in 2016, is in 2017 ingezet op het eten van volkoren, fruit, noten en peulvruchten.
 • We presenteerden de ‘Kies Ik Gezond?’-app op de Voedseltop. Hiermee kun je in één oogopslag zien of een product gezond is of niet.
 • Een nieuwe koelkastthermometer maakt de Nederlandse keuken weer een stukje voedselveiliger.
 • We hebben ons weer sterk gemaakt tegen voedselverspilling. De Taskforce Circular Economy in Food ging van start en als Voedingscentrum ontwikkelden we de Koelkastklem om verspilling van restjes tegen te gaan.
 • De voedselomgeving kan véél gezonder. Voor een gezondere thuisomgeving hebben we de tool ‘Hoe helpt jouw huis je gezond te kiezen?’ onder de aandacht gebracht. En denk ook aan onze inspanningen voor gezondere kantines en de bijbehorende kantinescan. In 2017 hebben we 267 Schoolkantine Schalen uitgedeeld: op al deze scholen is nu de gezonde keuze de makkelijke keuze.
 • Jong geleerd is oud gedaan. We zijn dan ook trots op onze geheel vernieuwde site voor kinderen.
 • Ook voor professionals zitten we niet stil. We hebben een e-learning Borstvoeding ontwikkeld voor professionals die inmiddels al ruim 4.600 keer gedownload is.
sluiten
Bereik

We hebben het grote bereik dat we in 2016 hadden -het jaar van de lancering van de vernieuwde Schijf van Vijf- weten vast te houden:

 • Meer dan 22 miljoen bezoeken op onze website.
 • We zijn 9.200 keer in de media geweest (print, online, radio en tv), waarvan 25 keer op de landelijke televisie.
 • We hebben 1,4 miljoen gratis folders en brochures verspreid.
 • We zien een stijging in onze volgers op de sociale media.

sluiten
Internationale samenwerking

Sinds 2014 werken we ook op Europees niveau samen in de EPHNA. We zijn gestart met 3 landen, tegenwoordig zijn er 14 landen lid. Er wordt steeds meer synergie gevonden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), steunt de EPHNA en was gastheer van de jaarlijkse EPHNA meeting in 2017. 

sluiten
Verhuizing
Het Voedingscentrum is verhuisd. Naar een duurzamer, gezonder en centraler gelegen pand vlakbij station Den Haag Centraal. We gebruiken milieuvriendelijke en veelal hergebruikte materialen. De inrichting straalt duurzaamheid uit, is een voorbeeld van een gezonde omgeving, en stimuleert collega’s om aan de wandel te gaan en staand te werken. 
sluiten
Vooruitblik

Het Voedingscentrum volgt 2 sporen. Allereerst blijven we individuen motiveren om goed te eten. Ons streven is om ze te laten beschikken over de kennis en vaardigheden die nodig zijn om gezonde, veilige en duurzame keuzes te maken.

Daarnaast zullen we onze inzet op een gezonde omgeving doorzetten. Wij willen stimuleren dat de omgeving zo is ingericht dat de gezonde, veilige en duurzame keuze vanzelfsprekend en bereikbaar is voor iedereen. Zowel thuis als buitenshuis. Hier ligt nog een grote uitdaging voor de komende jaren. De consumptie buitenshuis neemt toe en het ongezond aanbod is groot. Het Voedingscentrum agendeerde deze kwestie al in 2017 samen met wetenschappers in het opiniestuk 'Gemeentes moeten invasie fastfoodketens stoppen'. Gemeenten kunnen namelijk een belangrijke rol spelen in het makkelijk maken van de gezonde keuze. 

We zullen dit onder de aandacht blijven brengen. Zo riepen we begin 2018 samen met een aantal vooruitstrevende wethouders op om een voedselvisie op te nemen in de gemeentelijke coalitieakkoorden.

 
sluiten

Subsidieoverzicht 2017

Het Voedingscentrum wordt 100% gefinancierd door de overheid. Hieronder een overzicht van de financiën.
Programma Goed geïnformeerd kiezen
Bedrag(€) subsidiegever % totale subsidie
Instellingssubsidie VWS 2.407.211 Min VWS 26,1%
Instellingssubsidie LNV 1.500.000 Min LNV 16,2%
Mutatie onderhandenwerk 9.811 Overige 0,1%
Hygiënecode en overige 52.326 Min Defensie, Actiz, GGZ NL, VGN, NVZ
0,6%

sluiten
Programma Gezond door het leven
Bedrag(€) subsidiegever % totale subsidie
Prioriteitenplan Voedingscentrum 3.075.000 Min VWS 33,4%
Implementatie gezonde kinderopvang 416.881 Min VWS 4,5%
Opdracht sportkantines/trainingen 54.730 Min VWS 0,6%

sluiten
Programma Voedselkwaliteit, voedselveiligheid en voedselverspilling
Bedrag(€) subsidiegever % totale subsidie
Duurzaam eten 2017 (verspilling & herkomst) 1.700.000 Min LNV 18,5%
Duurzaam eten 2017 onderhanden (deel 2018) -30.000 Min LNV -0,3%
Opdracht sorteeranalyse 27.166 Min LNV 0,3%

sluiten

Financieel overzicht 2017

Hieronder vind je de jaarbalans en resultatenrekening van het Voedingscentrum.
Balans per 31 december 2017
EUR x 1.000 2017 2016
Activa
Materiële vaste activa 824 35
Financiële vaste activa 1.346 1.209
Voorraden 17 12
Vorderingen en overlopende activa 1.064 456
Liquide middelen 1.909 2.710
Totale activa 5.160 4.422
Passiva
Eigen vermogen 2.590 2.662
Voorzieningen 286 441
Kortlopende schulden 2.284 1.319
Totale passiva 5.160 4.422

sluiten
Staat van baten en lasten 2017
EUR x 1.000 2017 2016
Baten
Instellingssubsidies 3.907 2.948
Projectsubsidie 5.306 6.133
Verkoop materiaal 164 178
Overige opbrengsten* 150 81
Totale baten 9.527 9.340
(*tijdelijke detachering personeel aan derden en huurinkomsten onderverhuur)
Lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten 4.186 3.706
Afschrijvingen 25 16
Bureaukosten 1.034 882
Communicatie en media 3.999 4.506
Overige personelekosten 383 457
Totale lasten 9.627 9.567
Bedrijfsresultaat -100 -227
Financiële baten en lasten 27 41
Resultaat -73 -186

sluiten

Wet Normering Topinkomens (WNT) 2017

Bezoldiging bestuurders en toezichthouders 2017

Financieel jaarverslag op papier

Het financieel jaarverslag op papier krijgen? Mail je verzoek naar jager@voedingscentrum.nl