Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Is voedsel uit kartonnen verpakkingen veilig te eten vanwege minerale oliën?

Voedsel uit kartonnen verpakkingen, zoals rijst, pasta en cornflakes is veilig om te eten. Voor het maken van karton wordt vaak gerecycled papier gebruikt. Vanuit het oogpunt van milieu is dit een prima manier van hergebruik, maar er zijn wel een aantal risico’s waar op gelet moet worden als het gebruikt wordt voor voedselverpakkingen.

Gerecycled verpakkingsmateriaal

Voor het maken van kartonnen verpakkingen van voedsel wordt vaak gerecycled papier gebruikt. In het gerecycled papier kunnen verontreinigingen zitten, bijvoorbeeld mineralen oliën van inkt uit krantenpapier. Als voedsel zoals rijst lange tijd in aanraking komt met het karton kunnen kleine hoeveelheden van deze verontreinigingen erin terechtkomen.

Zijn verpakkingen met minerale oliën gevaarlijk?

Kartonnen verpakkingen leveren maar een kleine bijdrage aan de totale inname van minerale oliën, blijkt uit onderzoek van het RIVM in 2018. Kartonnen verpakkingen laten staan zou dus maar een beperkt effect hebben.

Minerale oliën: MOSH en MOAH

Minerale oliën worden verkregen uit aardolie. Minerale oliën bestaan uit MOSH (minerale oliën van verzadigde koolwaterstoffen) en MOAH (minerale oliën van aromatische koolwaterstoffen). Niet alle minerale oliën zijn schadelijk. Sommige minerale oliën kunnen in zuivere vorm bewust aan voedsel worden toegevoegd. MOSH en ook veel MOAH zijn niet-kankerverwekkend, maar er zijn soorten MOAH waar wel zorgen over zijn, omdat ze mogelijk kankerverwekkend zijn.

Onderzoek naar MOSH en MOAH

De Europese autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft in 2012 naar het risico van minerale oliën in verpakkingsmaterialen gekeken. Zij constateerden dat kleine hoeveelheden van deze stoffen aanwezig kunnen zijn in producten zoals rijst of brood. Ze concludeerden dat er een potentieel risico is. In 2018 heeft het RIVM dit nader onderzocht. Dit onderzoek keek niet alleen naar producten in kartonnen verpakkingen, maar naar inname via ál het voedsel.

MOSH

In het beperkte aantal studies dat sinds 2012 over MOSH is verschenen, wordt de zorg van EFSA iets afgezwakt, zo blijkt uit het onderzoek van het RIVM. Volgens berekeningen van het RIVM zijn er geen gezondheidseffecten te verwachten als mensen via voedsel MOSH binnenkrijgen.

MOAH

Het RIVM geeft aan dat voor MOAH de resultaten minder duidelijk zijn. Sommige MOAH zijn kankerverwekkend als je er te veel van binnenkrijgt. Het is op dit moment alleen niet mogelijk om aan te geven of mensen te veel MOAH binnenkrijgen, omdat er voor MOAH geen gezondheidskundige norm is. Bronnen van MOAH zijn veelal onbekend. Volgens het RIVM zouden de bronnen van MOAH achterhaald moeten worden. Dan kunnen maatregelen genomen worden om schadelijke bronnen zoveel mogelijk te vermijden. Kartonnen verpakkingen zijn dus wél een bekende bron, maar leveren maar een kleine bijdrage. Meer onderzoek naar MOAH is nodig.