Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Zijn microplastics in eten en drinken gevaarlijk?

Dat is moeilijk te zeggen. Microplastics komen op grote schaal voor in het milieu, maar over de risico’s daarvan voor de mens en het milieu is nog weinig bekend.

Wat zijn microplastics?

Microplastics zijn hele kleine deeltjes kunststof (kleiner dan 5 millimeter). Sommige deeltjes ontstaan per ongeluk door slijtage van grotere stukken kunststof, zoals synthetische kleding. Ook worden microplastics bewust toegevoegd aan diverse producten, zoals bepaalde make-up, persoonlijke verzorgingsproducten, wasmiddelen, schoonmaakmiddelen en verf.

Naast microplastics bestaan er ook nanoplastics. Dit zijn nog kleinere deeltjes kunststof (kleiner dan 0,0001 millimeter). Nanoplastics kunnen bijvoorbeeld ontstaan doordat microplasticdeeltjes nog verder slijten of kunnen bewust worden toegevoegd aan producten. Doordat nanoplastics extreem klein zijn kunnen ze andere eigenschappen hebben dan microplastics.

Microplastics in ons eten en drinkwater

Via de bodem, lucht of water kunnen microplastics en de nog kleinere nanoplastics in ons voedsel terechtkomen. Zo zijn microplastic deeltjes gevonden in vis en schaal- en schelpdieren. In vissen worden deze plastic deeltjes vooral gevonden in het maag-darmkanaal. Dit zijn normaal gesproken niet de delen die de mens eet. Het is minder bekend of microplastics ook in de eetbare delen van vis voorkomen.

Ook in mosselen en garnalen uit de Noordzee blijken microplastics te zitten. Schaal- en schelpdieren filteren het water en hierdoor kunnen microplastics zich ophopen. Door het eten van schelpdieren, zoals mosselen en oesters, kunnen mensen ook microplastics binnenkrijgen.

Op dit moment is nog niet bekend in hoeverre microplastics en nanoplastics in drinkwater voorkomen. Grotere deeltjes kunnen uit drinkwater worden gefilterd, maar bij de hele kleine nanoplastics is dat niet het geval. In hoeverre dit een risico is voor de gezondheid, is nu niet bekend.

Risico’s moeilijk in te schatten

Het blijft lastig om te bepalen of je via voedsel microplastics binnenkrijgt en zo ja, hoe erg dit is. Een klein deel van de microplastics passeert de darmwand, maar de verdere reis in het lichaam is onbekend. Hier wordt momenteel meer onderzoek naar gedaan.

Ziekmakers en andere schadelijke stoffen

Een andere zorg zijn de schadelijke stoffen die aan of in microplastics kunnen zitten. Ziekmakende bacteriën of virussen kunnen meeliften met de wereldwijde verspreiding van microplastics. Op deze manier kunnen bacteriën en andere ziekmakers zich over grote afstanden verplaatsen. Als ze in het drink- of zwemwater terechtkomen op plaatsen waar ze gewoonlijk niet of nauwelijks voorkomen, kunnen ze daar een gevaar vormen voor de gezondheid van mensen.

Ook kunnen er andere schadelijke stoffen aan of in microplastics zitten, zoals weekmakers die hormoonverstorend kunnen werken.