Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
Gezonde schoollunch

Interactief theater: Voor je het weet zijn ze groOt’

Hieronder kun je 10 weetjes bekijken over het interactieve theaterprogramma ‘Voor je het weet zijn ze groOt’.

1. Ouderbijeenkomst met interactief theater

‘Voor je het weet zijn ze groOt’ is een ouderbijeenkomst met interactief theater en interactieve groepsbesprekingen. De acteurs beelden herkenbare situaties uit. Vervolgens zoeken ze samen met het publiek, de ouders, naar oplossingen. De gespreksleider stimuleert de ouders hun ervaringen te delen en geeft waar nodig een toelichting.

2. Versterkt opvoedvaardigheden en ouderopkomst

‘Voor je het weet zijn ze groOt’ is een bijeenkomst over opvoeding, gezond eten en bewegen. Het doel is opvoedvaardigheden van ouders te versterken en de ouderbetrokkenheid binnen leefstijlprogramma’s te vergroten. De ouderopkomst is gemiddeld drie keer zo hoog als bij een traditionele ouderbijeenkomst.

3. Opvoeding centraal bij voeding- en beweegthema’s

De ouders krijgen informatie over hun rol bij het voeding- en beweeggedrag van hun kind, en specifiek de onderwerpen ontbijten, snoepen en snacken, gamen en buitenspelen. De bijeenkomst heeft een positieve insteek. De opvoedkundige onderwerpen die aan bod komen zijn: regels stellen en afspraken maken, het goede voorbeeld geven, aandacht voor het gewenste gedrag, complimenten geven, kind aanspreken en corrigeren.

4. Voor ouders met kinderen van 4 t/m 12 jaar

De ouderbijeenkomst is voor ouders met kinderen op de basisschool (groep 1 t/m 8). Het programma is tevens geschikt voor ouders die de Nederlandse taal in mindere mate beheersen.

5. Past in een breder leefstijlprogramma

Het heeft de voorkeur ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ in te zetten in een breder leefstijlprogramma, zoals Lekker Fit! en Jump-in. Zo kan het een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl bij kinderen en de ouderbetrokkenheid daarbij.

6. Kosten

BRUIS Theater verzorgt de gehele voorstelling met 2 acteurs en een gespreksleider. De kosten hiervoor zijn 1150 euro exclusief reiskosten en 9% btw. Neem voor meer informatie contact op met BRUIS Theater. De druk van de wervingsmaterialen en het stripboek voor de ouders (meegeefmateriaal) is circa € 40,- De kosten en verzorging hiervan is voor rekening van de organiserende partij (school, GGD, CJG, etc).

7. De organisatie

De organisatie van de ouderbijeenkomst wordt verzorgd door de GGD, gemeente, sportservice of andere partij. De voorstelling zelf wordt verzorgd door BRUIS Theater of een door hen getrainde theatergroep. Mocht de organiserende partij 5 of meer voorstellingen afnemen dan kan in overleg met BRUIS Theater worden gekozen voor een lokale gespreksleider (opvoedadviseur of preventiemedewerker). Deze gespreksleider is afkomstig van een lokale/regionale instelling, zoals een welzijnsorganisatie of GGD. De gespreksleider bereidt zich voor met behulp van een handleiding en trainingsfilmpje. De organiserende partij zorgt voor het contact tussen de gespreksleider, school en de theatergroep.

8. Boek een ouderbijeenkomst

Wil je ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ voor de eerste keer inzetten en heb je hiervoor financiering? Neem dan contact op met Joka van Dusseldorp van het Voedingscentrum: per mail professionals@voedingscentrum.nl of telefonisch op 070-306 88 10 (ma 13.00 tot 17.00 uur en do van 10.00 tot 13.00 uur).

Heb je al vaker Voor je het weet zijn ze groOt ingezet? Neem dan voor boekingen direct contact op met Esteban van der Wolf van BRUIS Theater: info@bruistheater.nl of 06-52255353.

9. Vragen stellen aan organisaties al ervaring hebben

Contactgegevens van GGD-en die al eerder een voorstelling hebben georganiseerd:

  • GGD Amsterdam, Gezonde School, gezondeschool@ggd.amsterdam.nl
  • GGD Twente, Elles Nijhuis, cursusbureau@ggdtwente.nl
  • Gemeente Rotterdam, Anouk Koppe, a.koppe@Rotterdam.nl
  • Gemeente Harderwijk, Pepijn Albers, p.albers@harderwijk.nl
  • GGD regio Utrecht, Astrid van Ouwerkerk, AvanOuwerkerk@ggdru.nl
  • GGD Haaglanden, Mala Ganpat, mala.ganpat@ggdhaaglanden.nl
  • GGD Hart voor Brabant, Sietske Algera, s.algera@ggdhvb.nl
  • GGD Gelderland-Zuid, Edwin Mulder, EMulder@ggdgelderlandzuid.nl

10. Handleidingen, sheets, wervingsmaterialen, video

Onderstaande materialen mogen vrij gebruikt worden op voorwaarde dat de materialen worden ingezet voor de ouderbijeenkomst ‘Voor je het weet zijn ze groOt’, waarbij de ouderbijeenkomst wordt uitgevoerd zoals bedoeld (zie materialen voor de gespreksleider).

Beschikbaar zijn:

Voor de GGD of organiserende partij

De gespreksleider

Voor de ouders

Materialen voor scholen die ouders willen werven

Informatie over ouderbijeenkomst. Van de wervingsmaterialen zijn 3 versies beschikbaar: een printversie, een voordrukversie en een indrukversie.

Bekijk het begeleidend schrijven (pfd, 2,8 MB) voor het juiste gebruik van de documenten.

Print-bestand Voordruk-bestand Indruk-bestand
Poster groen Poster groen Poster groen
Poster blauw Poster blauw Poster blauw
Poster rood Poster rood Poster rood
Flyer Flyer Flyer
Uitnodigingskaart Uitnodigingskaart Uitnodigingskaart

11. Stel je vragen

Heb je nog vragen? Kijk bij vraag en antwoord (pdf, 2,9 MB) of je vraag ertussen staat. Zo niet, neem dan contact op met Professional Services: professionals@voedingscentrum.nl.

Samenwerking

‘Voor je het weet zijn ze groOt’, een interactief theater over opvoeding, voeding en bewegen is een initiatief van GGD Amsterdam en is ontwikkeld in nauwe samenwerking met BRUIS Theater, de Hartstichting, het Voedingscentrum en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.