Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Encyclopedie A-Z

VISwijzer

De VISwijzer is een tool om het de consument makkelijker te maken om voor duurzame vis te kiezen.  

In de VISwijzer staan 3 categorieën vis: 'Goede vis' (groen), 'Tweede keuze' (geel) en 'Vermijden' (rood). De beoordeling verschilt per vissoort, vangstmethode?en herkomstgebied en wordt elk jaar opnieuw bekeken. 

Wat is de VISwijzer?

De VISwijzer is een tool die wordt beheerd en onderhouden door de Good Fish Foundation. Gebaseerd op wetenschappelijke gegevens over visbestanden en op databases van de Wereld Natuur Fonds, Fishbase en de FAO worden vissoorten met het oog op duurzaamheid beoordeeld.

Bij wild gevangen vis is gekeken naar bedreiging van de visstand en visserijdruk inclusief bijvangsten, de gevolgen van visserij op het ecosysteem en het visserijbeheer. 

Bij kweekvis is gekeken naar brongebruik, de impact op de omgeving en het beheer.

In de VISwijzer staan 3 categorieën vis: 'Goede vis' (groen), 'Tweede keuze' (geel) en ‘Vermijden' (rood). Er is ook een categorie voor bijvangst, dus soorten die onvrijwillig worden gevangen bij het vissen op andere soorten. De beoordeling verschilt per vissoort en herkomstgebied en wordt elk jaar opnieuw bekeken. Andere duurzaamheidsaspecten zoals broeikasgasuitstoot worden niet meegenomen in de beoordeling. 

De VISwijzer is te downloaden op www.goodfish.nl.

Uitgever

Good Fish Foundation, Wereld Natuur Fonds