Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Encyclopedie A-Z

Novel foods

Novel foods zijn ‘nieuwe’ voedingsmiddelen en ingrediënten die niet eerder binnen de Europese Unie (EU) als voedingsmiddel werden verkocht. 

Voorbeelden van novel foods zijn producten uit nieuwe bronnen of die met nieuwe processen gemaakt zijn. Bijvoorbeeld DHA-rijke olie uit algen.

Nieuwe voedingsmiddelen of ingrediënten worden op veiligheid gecontroleerd door de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA) en komen pas op de markt als ze zijn goedgekeurd.

Omschrijving

Novel foods zijn voedingsmiddelen en ingrediënten die niet vóór 15 mei 1997 binnen de Europese Unie (EU) als voedingsmiddel werden verkocht.

Voorbeelden van novel foods zijn producten verkregen uit nieuwe bronnen of die volgens een ‘nieuwe’ methode geproduceerd zijn. Denk aan moderne biotechnologie, nanotechnologie of een nieuwe fok- of kweektechniek. Soms gaat het om een combinatie van nieuwe ingrediënten en nieuwe productiemethoden.

Ook kan het gaan om exotische producten die in verre landen wel gegeten worden, maar nog niet binnen de EU. Bijvoorbeeld bepaalde sappen van exotische planten uit het tropisch regenwoud.

Veiligheid

Nieuwe voedingsmiddelen of ingrediënten in de EU, moeten voor introductie worden getoetst aan de Europese Verordening inzake nieuwe voedingsmiddelen (Novel Food Verordening). De uitgangspunten voor deze verordening zijn dat het nieuwe voedingsmiddel:

  • geen gevaar mag opleveren voor de consument.
  • de consument niet mag misleiden.
  • niet minder voedingsstoffen mag leveren dan het originele product.

De veiligheid van het nieuwe voedingsmiddel of ingrediënt wordt vanaf 2005 in Nederland beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Op Europees niveau vallen de novel foods onder de verantwoordelijkheid van de Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA). 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op de naleving en treedt ook op als een nieuw voedingsmiddel zonder de vereiste Europese toestemming op de markt wordt gebracht.

Lijst van goedgekeurde novel foods

Uitzonderingen

Levensmiddelen die bestaan uit genetisch gemodificeerde producten en levensmiddelenadditieven (E-nummers) en aroma’s vallen buiten de Europese Novel Food verordening. Zij hebben hun eigen specifieke wetgeving voor de veiligheid.

Gezondheidseffecten

Novel foods kunnen ook functionele voedingsmiddelen zijn, met toegevoegde stoffen die de gezondheidswaarde van het product verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de toevoeging van fytosterol aan margarine voor een cholesterolverlagend effect.

Meer informatie

Verordening (EU) nr. 2015/2283 betreffende nieuwe voedingsmiddelen 

Warenwetbesluit nieuwe voedingsmiddelen en genetisch gemodificeerde levensmiddelen

Europese Voedselveiligheid Autoriteit (EFSA)  

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Wetgeving uitzonderingen

Wetgeving voor genetisch gemodificeerde producten: Europese verordening genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (Vo. nr. 1829/2003)

Wetgeving voor enzymen, E-nummers en aroma’s: Europese Verordening nr. 1332/2008, 1333/2008 en 1334/2008