Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Encyclopedie A-Z

GI-dieet

Het GI-dieet is een afvaldieet, gebaseerd op de theorie dat het eten en drinken van voedingsmiddelen met een lage glycemische index (GI) tot gewichtsverlies leidt.

De GI is een maat voor de snelheid waarmee het bloedsuikergehalte stijgt na het eten van koolhydraten. Koolhydraten met een hoge GI zouden moeten worden vermeden, terwijl koolhydraten met een lage GI worden geadviseerd.

Er is geen wetenschappelijk bewijs dat de snelheid waarmee het bloedsuikergehalte stijgt van invloed is op gewichtsverlies. Wel zijn er aanwijzingen dat een dieet met een lage GI tot meer gewichtsverlies kan leiden dan een dieet met een hoge GI.

Omschrijving

De theorie achter het GI-dieet is dat het eten en drinken van voedingsmiddelen met een lage  glycemische index (GI) tot gewichtsverlies leidt. 

De GI geeft een inschatting voor de snelheid waarmee de bloedsuikerspiegel stijgt als iemand koolhydraten heeft gegeten. Koolhydraten met een hoge glycemische index worden snel afgebroken tijdens de spijsvertering en geven hun glucose snel af in de bloedbaan. Koolhydraten met een lage glycemische index worden juist langzaam afgebroken en geven hun glucose geleidelijk aan het bloed af.

Producten met een lage GI bevatten doorgaans meer vezels en verzadigen daardoor iets meer. Het is verder de bedoeling van dit dieet dat de hoeveelheid snelle koolhydraten, dus met een hoge GI, tot een minimum wordt beperkt. In de adviezen bij dit soort diëten wordt overigens geen rekening gehouden met de totale hoeveelheid calorieën en de hoeveelheid vet in de voeding.

Berekening glycemische index (GI)

De GI van een product wordt als volgt bepaald. De stijging van het bloedsuikergehalte na het eten van 50 gram koolhydraten van dat product (A) wordt vergeleken met de stijging van bloedsuikergehalte na het eten van 50 gram witbrood of glucose (B) door dezelfde persoon. De stijging van het bloedsuikergehalte wordt gedurende 2 uur gevolgd. Vervolgens worden de metingen van A en B met elkaar vergeleken. De verhouding tussen deze 2 metingen bepaalt de GI-waarde: (A/B)*100. De GI van glucose is 100. Bij eten met een hoge GI ligt de GI rond de 70 of hoger. Voorbeelden hiervan zijn aardappelpuree en witte rijst. Een lage GI is een GI van minder dan 55. Voorbeelden van voedingsmiddelen met een lage GI zijn melk en noten.

Andere factoren

Van elk product kan op deze manier de GI worden bepaald. Toch hangt de exacte waarde van veel meer factoren af, zoals:

  • de bereidingswijze: de GI van gekookte aardappelen is 78, maar die van frites en gebakken aardappelen ongeveer 85.
  • de bereidingsduur: hoe lang wordt een product gekookt of gebakken?
  • de bereidingstemperatuur. 
  • de rijping (bij fruit).
  • de snelheid waarmee iemands maag leeg raakt.
  • de snelheid van de darmwerking.

Daarnaast eten mensen combinaties van voedingsmiddelen. Deze bevatten niet alleen koolhydraten, maar ook bijvoorbeeld vet. Vet heeft ook invloed op de GI. De GI van een totale maaltijd kan hierdoor anders zijn dan die van de afzonderlijke producten. Om toch een inschatting te kunnen maken van de GI van een maaltijd, wordt een gewogen gemiddelde genomen van de GI van alle producten waaruit de maaltijd bestaat.

Berekening glycemische last

Omdat de GI uitgaat van gemiddelden en wordt berekend met 50 gram koolhydraten van een bepaald voedingsmiddel, is het lastig om deze maat in de praktijk goed toe te passen. Daarom kan ook gebruik worden gemaakt van de glycemische last (GL), in het Engels ‘glycemic load’. 
Bij de glycemische last wordt rekening gehouden met de hoeveelheid koolhydraten in een product én met hoeveel iemand van een product eet. De GL is als volgt te berekenen: GL=(hoeveelheid koolhydraten in een portie) * GI)/100. Een hoge glycemische last van één portie van één product is groter of gelijk aan 20, een lage GL is kleiner of gelijk aan 10.

Wetenschappelijke onderbouwing

Het GI-dieet heeft ingewikkelde rekenmethodes. Bovendien is er geen wetenschappelijk bewijs dat het dieet werkt. Wel zijn er aanwijzingen dat diëten met een lage GI/GL tot meer gewichtsverlies kunnen leiden dan diëten met een hoge GI/GL. Om er zeker van te zijn dat dit daadwerkelijk toe te schrijven is aan de GI/GL van een dieet, zijn meer gecontroleerde en langdurige onderzoeken nodig. 

Gezondheidseffecten

Het GI-dieet sluit op verschillende punten aan bij de voedingsadviezen uit de Schijf van Vijf, zoals een ruim gebruik van groente, fruit, peulvruchten, volkorenproducten en vezels. Aan de andere kant worden bij dit dieet bepaalde producten niet aangeraden, zoals bananen en aardappelen. Deze voedingsmiddelen leveren echter veel nuttige voedingsstoffen en passen goed binnen de Nederlandse eetvoorkeuren.

Het GI-dieet kan een manier zijn om een gezond gewicht te bereiken. Uiteindelijk gaat het erom de gezondheidswinst die dit oplevert vast te houden met een gezond, gevarieerd en volwaardig eetpatroon.