Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Informatiebronnen en tools

Het Voedingscentrum biedt informatie voor professionals, studenten en consumenten. Hieronder staat uitgelegd wat je per informatiebron kunt verwachten.

Informatiebronnen professionals en studenten

  • Encyclopedie: in de doorzoekbare encyclopedie vind je achtergrondinformatie over tal van voedingsgerelateerde onderwerpen zoals voedingsstoffen, voedingsmiddelen, hypes et cetera.
  • Factsheets: bieden de achtergrondinformatie waarop wij onze voedingsadviezen hebben gebaseerd, te downloaden als pdf.
  • Factsheets in het Engels: een aantal factsheets zijn vertaald in het Engels.
  • Brondocument Richtlijnen Schijf van Vijf: dit is het brondocument waarin uitgebreid wordt onderbouwd waarop onze adviezen zijn gebaseerd en hoe wij tot onze adviezen zijn gekomen.
  • Website voor professionals: speciale omgeving voor de professionals met handige tips, links en documenten.
  • Webshop: het Voedingscentrum biedt een hele serie folders. Professionals en professionals in opleiding kunnen ze bestellen in de webshop.

Informatiebronnen consumenten en pers

Apps en tools

Welke bronnen gebruiken wij?

Op onze website vind je geen bronvermeldingen. Het Voedingscentrum baseert zijn adviezen op richtlijnen van de Gezondheidsraad en op richtlijnen of consensusdocumenten van internationale autoriteiten zoals bijvoorbeeld de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA of de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op een systematische evaluatie en weging van de relevante en goed uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken, en consensus daarover door experts. Bronvermeldingen vind je in het document Richtlijnen Schijf van Vijf en de verschillende factsheets, waarin we nader inzicht geven in de onderbouwing van onze adviezen.

Bronvermelding

Gebruik je informatie van het Voedingscentrum voor je werk als professional of student? Afhankelijk van welke bron je gebruikt, kun je als volgt verwijzen:

Encyclopedie en overige webpagina’s
Voedingscentrum. Titel. Link (geraadpleegd op dag-maand-jaar).
Bijvoorbeeld:
Voedingscentrum. Vitamine B6. https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vitamine-b6.aspx (geraadpleegd op 29 september 2020).

Factsheets
Auteurs. Titel. Factsheet. Den Haag: Voedingscentrum, maand-jaartal.
Bijvoorbeeld:
Van Dooren C, Brink L. Duurzamer eten. Factsheet. Den Haag: Voedingscentrum, mei 2017.

Boeken, brochures en materialen uit webshop
Voedingscentrum. Titel. Soort boek/brochure. Den Haag: Voedingscentrum, jaartal.
Bijvoorbeeld:
Voedingscentrum. Voedingsadviezen bij overgewicht. Dieetreeks. Den Haag: Voedingscentrum, 2017.

Richtlijnen Schijf van Vijf*

Brink L, Postma-Smeets A, Stafleu A, Wolvers D. Richtlijnen Schijf van Vijf. 6e druk Den Haag: Voedingscentrum, 2020.

*Let erop dat je de meeste recente druk gebruikt (februari 2020, 6e druk) en hiernaar verwijst.