Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Over de site

© Stichting Voedingscentrum Nederland

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site van het Voedingscentrum, waaronder die op programmatuur, tekst en beeld berusten bij de Stichting Voedingscentrum Nederland.

Het is daarmee niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf software, informatie, teksten, recepten, beeldmateriaal et cetera openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Toestemming kan worden aangevraagd via de afdeling Communicatie van het Voedingscentrum. Het overnemen van citaten is toegestaan met bronvermelding. Een melding wordt op prijs gesteld.

Materiaal van derden is uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is voorzien van een bronvermelding. Personen of organisaties die ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan in de website van het Voedingscentrum gebruikt materiaal, verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk aan ons te laten weten.

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Dit houdt in dat bij geschillen direct of indirect voortvloeiend uit verstrekte informatie via deze site de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd is.

Technische specificaties

Met een recente browserversie maak je optimaal gebruik van de mogelijkheden van deze site. Met de helpfunctie van de browser kunt u controleren welke versie u hebt. Een groot aantal browsers is gratis op het internet te downloaden, bijvoorbeeld via uw internetprovider. Er worden op deze site integrale teksten aangeboden in pdf-formaat. Voor het lezen en printen van een pdf-bestand heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Voor een optimale weergave van het pdf-bestand raden wij u aan om Acrobat reader versie 4.0 of hoger te downloaden.

Bij enkele onderdelen is Flash toegepast.

Ontwerp en techniek: www.3PO.nl
Hosting: www.NetCon.nl