Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Over de site

© Stichting Voedingscentrum Nederland

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de site van het Voedingscentrum, waaronder die op programmatuur, tekst en beeld berusten bij de Stichting Voedingscentrum Nederland.

Het is daarmee niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf software, informatie, teksten, recepten, beeldmateriaal et cetera openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Toestemming kan worden aangevraagd via de afdeling Communicatie van het Voedingscentrum. Het overnemen van citaten is toegestaan met bronvermelding. Een melding wordt op prijs gesteld.

Materiaal van derden is uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is voorzien van een bronvermelding. Personen of organisaties die ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan in de website van het Voedingscentrum gebruikt materiaal, verzoeken wij dit zo spoedig mogelijk aan ons te laten weten.

Op deze website is het Nederlands recht van toepassing. Dit houdt in dat bij geschillen direct of indirect voortvloeiend uit verstrekte informatie via deze site de Nederlandse rechter bij uitsluiting bevoegd is.

Ontwerp en techniek: www.3PO.nl
Hosting: 4Consult