Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Encyclopedie A-Z

On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof heeft een brede benadering van duurzaamheid. Milieu is het belangrijkste aandachtspunt, maar er zijn ook criteria voor bijvoorbeeld dierenwelzijn.

Producten die met het On the way to PlanetProof-keurmerk worden verkocht, zijn bijvoorbeeld fruit, aardappelen, zuivel, eieren en groente. Ook andere producten dan voedingsmiddelen, zoals bloemen en planten, dragen het keurmerk On the way to PlanetProof. 

Het keurmerk On the way to PlanetProof behoort tot de 12 Topkeurmerken.

Wat betekent het keurmerk On the way to PlanetProof?

On the way to PlanetProof is een keurmerk met milieu als belangrijkste aandachtspunt. Het staat voor productie waarbij onder andere weinig bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Het is een keurmerk voor zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen.
 
On the way to PlanetProof heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van On the way to PlanetProof hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Deze belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van On the way to PlanetProof: er wordt zuinig omgegaan met water en energie, en de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen worden verminderd. Ook is er aandacht voor dierenwelzijn, biodiversiteit, natuur en landschap.

On the way to PlanetProof is een Topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.

Criteria

De criteria bevatten verplichte eisen en er zijn keuzemaatregelen, waarop een deelnemer een aantal punten moet scoren. De criteria van On the way to PlanetProof hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product of dienst. 
On your way to PlanetProof keurmerk

  Fruit en groente

  Bij de teelt van fruit en groente wordt biologische en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden gestimuleerd en is er een beperking op het gebruik van bestrijdingsmiddelen die bovendien het milieu zo weinig mogelijk belasten. Ook wordt voorkomen dat middelen verwaaien, bijvoorbeeld met behulp van heggen of door weg te blijven bij de randen. Verder wordt er minder kunstmest gebruikt en water zo goed mogelijk hergebruikt.

  Eieren

  Eieren met het On the wat to PlanetProof keurmerk stoten fors minder CO2 uit door een laag energiegebruik en verplicht gebruik van groene stroom tijdens de productie. Er zijn concrete maximale hoeveelheden voor ammoniak-, fijnstof-, fosfaat-, stikstofuitstoot.

  Hennen hebben grotere leefruimten met daglicht: 8 hennen per m2 (gangbaar: 9) en tweemaal zoveel strooisel als gangbaar (oppervlakte en dikte) voor het nemen van stofbaden en het zoeken naar voer. Door een geleidelijke overgang tussen licht en donker worden de natuurlijke dag- en nachtritmes aangehouden. Het gebruik van antibiotica en van toegevoegde mineralen in het diervoer worden geminimaliseerd.

  Zuivel

  Zuivelproducerende bedrijven moeten hun broeikasgasuitstoot berekenen en registreren en er is een maximale toestaande hoeveelheid broeikasgasuitstoot per hoeveelheid melk opgesteld. Bedrijven moeten hernieuwbare energie gebruiken. Minimaal 5% moet ingericht worden als extensief kruidenrijk grasland. Minimaal 50% van het eiwit in het voer komt van eigen land. 

  De eisen voor dierenwelzijn zijn strenger dan in de gangbare veehouderij. Dieren hebben bijvoorbeeld 8m2 ruimte in een vrijloopstal. Alle koeien krijgen minimaal 120 dagen 6 uur weidegang. Voor transportafstand of dodingsmethode ontbreken bovenwettelijke eisen.

  Uitgever

  SMK is uitgever van www.planetproof.nl en wordt erkend door de Raad voor Accreditatie.

  Controle

  Er is onafhankelijke controle door geaccrediteerde partijen met een sanctiebeleid.