Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Encyclopedie A-Z

On the way to PlanetProof

On the way to PlanetProof (voorheen Milieukeur) heeft een brede benadering van duurzaamheid. Milieu is het belangrijkste aandachtspunt, maar er zijn ook criteria voor bijvoorbeeld dierenwelzijn.

Producten die met het On the way to PlanetProof-keurmerk worden verkocht, zijn bijvoorbeeld fruit, aardappelen, zuivel, eieren en groente. Ook andere producten dan voedingsmiddelen, zoals bloemen en planten, dragen het keurmerk On the way to PlanetProof. 

Het keurmerk On the way to PlanetProof behoort tot de 10  topkeurmerken.

Wat betekent het keurmerk On the way to PlanetProof?

On the way to PlanetProof is een keurmerk met milieu als belangrijkste aandachtspunt. Het staat voor productie waarbij onder andere weinig bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Het is een keurmerk voor zuivel, groenten en fruit, eieren, bloemen, planten, bomen en bloembollen. Tot 2018 heette het Milieukeur.
 
On the way to PlanetProof heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van On the way to PlanetProof hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. Deze belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van On the way to PlanetProof: er wordt zuinig omgegaan met water en energie, en de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen worden verminderd. Ook is er aandacht voor dierenwelzijn, biodiversiteit, natuur en landschap.

On the way to PlanetProof is een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.

Criteria

De criteria bevatten verplichte eisen en er zijn keuzemaatregelen, waarop een deelnemer een aantal punten moet scoren. De criteria van On the way to PlanetProof hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product of dienst. 
  
On your way to PlanetProof keurmerk

Welke producten dragen het keurmerk?

Producten die met het keurmerk On the way to PlanetProof worden verkocht zijn bijvoorbeeld fruit, aardappelen, zuivel, eieren en groente. Ook andere producten dan voedingsmiddelen, zoals bloemen en planten, dragen het On the way to PlanetProof-keurmerk. 

  Fruit

  Een deel van het fruit wordt geteeld volgens de normen van On the way to PlanetProof. Bij de teelt van fruit wordt biologische en mechanische bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden gestimuleerd en is er een beperking op het gebruik van bestrijdingsmiddelen die bovendien het milieu zo weinig mogelijk belasten. Ook wordt voorkomen dat middelen verwaaien, bijvoorbeeld met behulp van heggen of door weg te blijven bij de randen. Verder wordt er minder kunstmest gebruikt. Er zijn appels, peren, aardbeien, bessen (blauwe, kruis-, kiwi), bramen, frambozen, kersen en pruimen met het keurmerk On the way to PlanetProof.

  Groente

  Een deel van de groente wordt geteeld volgens de normen van On the way to PlanetProof die vergelijkbaar zijn met de eisen voor fruit. Het gaat om groenten zoals: aubergine, courgette, komkommer, paprika, peper, taugé, tomaten, witlof, andijvie, kool, peen, prei, bleek- en knolselderij, sla en spinazie.

  Eieren

  • Grotere leefruimten met daglicht: 8 hennen per m2 (gangbaar: 9) en tweemaal zoveel strooisel als gangbaar (oppervlakte en dikte) voor het nemen van stofbaden en het zoeken naar voer.
  • Natuurlijke dag- en nachtritmes.
  • Geen onnodige ingrepen, kippen hebben onbehandelde snavels.
  • Minimaliseren van het gebruik van antibiotica.
  • Minimalisering van toegevoegde mineralen in het diervoer.
  • Fors minder CO2-uitstoot door een laag energiegebruik en verplicht gebruik van groene stroom.
  • Reductie van (stal)emissies (ammoniak, fijnstof, fosfaat, stikstof, koper, zink).
  • Alleen gebruik ‘oerwoud-vrije’ (RTRS) soja met een lagere milieu impact
  • Goede en veilige werkomstandigheden.

  Zuivel

  • Algemene eisen zoals melkkwaliteit, veiligheid van mens/dier.
  • Weidegang: alle koeien krijgen ten minste 120 dagen 6 uur weidegang
  • Per 10 melkkoeien is minimaal 1 hectare huiskavel beschikbaar.
  • Minimaal 50% van het eiwit komt van eigen land.
  • Aan de thema’s Biodiversiteit, Klimaat en Dierenwelzijn en diergezondheid is aandacht besteed. Op deze drie thema’s moet de melkveehouder voldoen aan het basisniveau en op minimaal één van deze thema’s aan alle criteria op het hoogste niveau.

  Uitgever

  SMK is uitgever van www.planetproof.nl en wordt erkend door de Raad voor Accreditatie.

  Controle

  Er is onafhankelijke controle door geaccrediteerde partijen met een sanctiebeleid, namelijk KIWA, SGS, ECAS en andere organisaties.