Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Encyclopedie A-Z

MRSA

MRSA is een bacterie die ongevoelig is voor veel antibiotica. MRSA staat ook wel bekend als de ‘ziekenhuisbacterie’. Hij is namelijk voor gezonde mensen niet gevaarlijk, maar wel voor zieken en voor mensen met wonden en katheters.    

De MRSA-bacterie kan voorkomen op rauw vlees. De kans is heel erg klein dat je door rauw vlees besmet raakt met MRSA. 

Het is wel altijd belangrijk om hygiënisch te werken in de keuken en vlees goed te verhitten.

Omschrijving

MRSA is een bacterie die ongevoelig is voor veel antibiotica. MRSA staat voor Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus.

Gezondheidseffecten

MRSA is voor gezonde mensen niet gevaarlijk. Je kunt MRSA tijdelijk bij je dragen en je raakt de bacterie vanzelf weer kwijt.  

Risicogroepen

Voor zieken en voor mensen met wonden en katheters is MRSA wel gevaarlijk. Bij deze mensen kan de bacterie tot infecties leiden. Zo’n infectie kan gevaarlijk zijn omdat de meest gebruikte antibiotica niet werken tegen MRSA. Vaak zijn er nog wel alternatieve antibiotica te gebruiken.

Ziekenhuisbacterie

MRSA staat ook wel bekend als de ‘ziekenhuisbacterie’. De bacterie is namelijk vooral een probleem in zorginstellingen. Dit komt doordat de bacterie goed groeit in een omgeving waar veel antibiotica zijn en omdat daar veel mensen zijn voor wie de bacterie gevaarlijk is.  

In Nederland komt MRSA weinig voor, maar in andere landen in Europa komt MRSA veel vaker voor.

Veiligheid

MRSA kan aanwezig zijn op varkens en kalveren. Mensen die veel direct contact hebben met varkens of kalveren zijn vaak besmet met MRSA. 

MRSA zit soms op rauw vlees, maar de aantallen die gevonden worden zijn zeer laag. De kans dat vlees de MRSA-bacterie overbrengt is heel erg klein. 

Voedingsadvies

Ook al is de kans erg klein om door eten besmet te raken met MRSA, het is altijd belangrijk om hygiënisch te werken in de keuken en vlees goed te verhitten.

Meer informatie

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu: www.rivm.nl 
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: www.nvwa.nl 
European Food Safety Authority: www.efsa.europa.eu