Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Encyclopedie

De Voedingscentrum Encyclopedie is de kennisbank van het Voedingscentrum. Je vindt er inhoudelijke informatie over allerlei onderwerpen.

Je kunt op 2 manieren zoeken naar onderwerpen in de encyclopedie: via het zoekveld en via het alfabet.

Nieuw
Populair
Alles over afvallen
Op een gezonde manier afvallen met langdurig... Bestel nu € 12,95
Ga naar
 

Raad van Toezicht

Het Voedingscentrum is een stichting en heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. Zij selecteren en benoemen de directeur bijvoorbeeld, geven advies aan de directeur en keuren onder andere de jaarverslagen goed.De Raad van Toezicht telt momenteel 5 leden (v.l.n.r.):

  • Mevrouw Mr. R. M. Bergkamp (voorzitter)
  • Mevrouw Ir. H. A. G. M. Linden
  • De heer Dr. Ir. K. de Gooijer
  • Mevrouw Drs. A. C. den Besten
  • De heer Prof. Dr. Ir. J. Brug
Voorzitter van de Raad van Toezicht, Mevrouw Mr. Renée M. Bergkamp is sinds november 2016 provinciesecretaris / algemeen directeur bij de provincie Noord-Holland. Daarvoor is zij gedurende drie jaar directeur van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) geweest. Voor de tijd bij Vewin heeft zij in ruim 28 jaar verschillende functies vervuld bij de ministeries van LNV, Justitie en EZ. Als directeur-generaal bij LNV was ze nauw betrokken bij allerlei vraagstukken rond voedselproductie en -consumptie. Uit die tijd, maar ook uit de tijd dat ze voorzitter van de akkerbouwproductschappen was, kent ze het Voedingscentrum dan ook van dichtbij. Als directeur-generaal Ondernemen en Innovatie van EZ heeft ze het Topsectorenbeleid mee helpen ontwikkelen, dat inzet op nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Mevrouw Ir. H.A.G.M. (Hetty) Linden werkt bij de gemeente Utrecht als directeur van de GG&GD. Zij is lid van de Raad van Toezicht van het Voedingscentrum met aandachtsveld de relatie gezondheid en voedsel. De basis van haar deskundigheid is gelegd bij de Landbouwuniversiteit Wageningen (studierichting Voeding van de mens). Zowel in haar huidige (net)werk van lokale overheid en gezondheidsdiensten, als in de periode dat zij bij het Ministerie van LNV heeft gewerkt, was voedsel en voeding altijd een belangrijk thema. Deze kennis en ervaring is van belang voor de Raad van Toezicht van het voedingscentrum.

De heer Dr. Ir. Kees de Gooijer is sinds 2012 directeur van TKI Agri & Food. Het TKI verzorgt het innovatieprogramma van de Topsector Agri & Food. Daarvoor heeft De Gooijer verschillende managementfuncties binnen Wageningen University & Research vervult. Zo was hij algemeen directeur van de Agrotechnology and Food Sciences Group, van RIKILT- Instituut voor Voedselveiligheid en van het Onderwijsinstituut Technologie en Voeding. Tevens is Kees de Gooijer bestuursvoorzitter van TKI-BBE (gericht op de ontwikkeling van een biobased economy in Nederland), vice-voorzitter van de KNCV en bekleedt hij verschillende (inter)nationale posities in besturen en comités. 

Mevrouw Drs A.C. (Rinda) den Besten is sinds 2013 voorzitter van de PO-Raad, de branche-organisatie voor het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast vervult zij diverse functies als bestuurslid en toezichthouder bij organisaties waar jeugd, voeding, gezondheid en/of sport tot hun kerntaak behoort. Zo is zij Ambassadeur voor het Programma Gezond In., een stimuleringsprogramma van de Rijksoverheid om in gemeenten gezondheidsachterstanden tegen te gaan. Ook is zij bestuurslid van sportkoepel NOC*NSF en de Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Naast de Raad van Toezicht van het Voedingscentrum, is zij ook toezichthouder bij het sportwetenschappelijk onderzoeksbureau Mulier Instituut en bij Stichting Jantje Beton. 

De heer Prof. Dr. Ir. J. (Hans) Brug is hoogleraar Health Behaviour & Health Education en decaan van de faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Hij is voedingskundige en epidemioloog; hij leidt en begeleidt onderzoek naar voedingsgedrag en bevordering van gezonde voedingsgewoonten. Hans is voorzitter van de vaste commissie Voeding van de Gezondheidsraad.
Vernieuwd dieetboek 'Gezond afvallen'

Het dieetboek ‘Gezond afvallen’ staat vol caloriearme recepten, kennis over afvallen en dagmenu’s.