Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Raad van Toezicht

Het Voedingscentrum is een stichting en heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. Zij selecteren en benoemen de directeur bijvoorbeeld, geven advies aan de directeur en keuren onder andere de jaarverslagen goed.De Raad van Toezicht telt momenteel 6 leden (van links naar rechts):

  • Prof. dr. ir. Gert Spaargaren
  • Prof. dr. ir. Ellen Kampman
  • Drs. Rinda den Besten
  • Ir. Hetty Linden
  • Dr. ir. Kees de Gooijer
  • Mr. Renée Bergkamp (voorzitter)

Prof. dr. ir. Gert Spaargaren

Gert Spaargaren is professor voor 'duurzame leefstijlen en consumptiepatronen' in de groep Milieubeleid van Wageningen Universiteit. Hij is socioloog, en zijn onderzoeksthema's zijn duurzame consumptie, milieuveranderingen in het alledaags leven en de internationalisering van milieubeleid. Hij begeleidt vele Phd-projecten als promotor en co-promotor.

Prof. dr. ir. Ellen Kampman

Ellen Kampman is professor Voeding en Ziekte aan Wageningen University & Research. Haar leerstoel ‘Voeding en Ziekte’ heeft als missie het risico op (chronische) ziekten te verlagen en de gezondheid van zieken te verbeteren door middel van betere voeding. Haar eigen wetenschappelijke focus lag de afgelopen 35 jaar op kankerpreventie en prognose in relatie met voeding en andere leefstijlfactoren. Ze werkt samen met verschillende nationale en internationale onderzoeksgroepen en met diverse regionale en academische ziekenhuizen binnen de Alliantie Voeding in de Zorg.

Drs Rinda den Besten

Rinda den Besten is sinds 2013 voorzitter van de PO-Raad, de branche-organisatie voor het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs. Daarnaast vervult zij diverse functies als bestuurslid en toezichthouder bij organisaties waar jeugd, voeding, gezondheid en/of sport tot hun kerntaak behoort. Zo is zij bestuurslid van sportkoepel NOC*NSF en lid van de Raad van Toezicht bij Stichting Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en bij Stichting Jantje Beton.

Ir. Hetty Linden

Hetty Linden werkt als bouwer strategische allianties praktijk, beleid, kennis en bedrijvigheid aan het versterken van de Health Hub Utrecht vanuit de gemeente Utrecht. Zij is lid van de Raad van Toezicht van het Voedingscentrum met aandachtsveld de relatie gezondheid en voedsel. De basis van haar deskundigheid is gelegd bij de Wageningen University (studierichting Voeding van de mens). Zowel in haar huidige (net)werk van lokale overheid en gezondheidsdiensten, als in de periode dat zij bij het Ministerie van LNV heeft gewerkt, was voedsel en voeding altijd een belangrijk thema.

Dr. ir. Kees de Gooijer

Kees de Gooijer is sinds 2012 directeur van TKI Agri & Food en TKI BBE. Het TKI verzorgt het innovatieprogramma van de Topsector Agri & Food. Daarvoor heeft De Gooijer verschillende managementfuncties binnen Wageningen University & Research vervult. Zo was hij algemeen directeur van de Agrotechnology and Food Sciences Group, van RIKILT- Instituut voor Voedselveiligheid en van het Onderwijsinstituut Technologie en Voeding. Verder bekleedt hij verschillende (inter)nationale posities in besturen en comités.

Mr. Renée Bergkamp

Voorzitter van de Raad van Toezicht

Sinds november 2016 is Renée Bergkamp provinciesecretaris / algemeen directeur bij de provincie Noord-Holland. Daarvoor is zij gedurende 3 jaar directeur van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) geweest. Voor de tijd bij Vewin heeft zij in ruim 28 jaar verschillende functies vervuld bij de ministeries van LNV, Justitie en EZ. Als directeur-generaal bij LNV was ze nauw betrokken bij allerlei vraagstukken rond voedselproductie en -consumptie. Uit die tijd kent ze het Voedingscentrum dan ook van dichtbij. Als directeur-generaal Ondernemen en Innovatie van EZ heeft ze het Topsectorenbeleid mee helpen ontwikkelen, dat inzet op nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.