Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Raad van Toezicht

Het Voedingscentrum is een stichting en heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken. Zij selecteren en benoemen de directeur bijvoorbeeld, geven advies aan de directeur en keuren onder andere de jaarverslagen goed.

De Raad van Toezicht telt momenteel 6 leden (van links naar rechts):

  • Mr. Renée Bergkamp (voorzitter)
  • Dr. ir. Kees de Gooijer (vice-voorzitter)
  • Mr. drs. Victor Everhardt
  • Prof. dr. ir. Ellen Kampman
  • Prof. dr. ir. Gert Spaargaren
  • Drs. Fawzia Nasrullah

Mr. Renée Bergkamp

Voorzitter van de Raad van Toezicht

Van november 2016 tot mei 2023 was Renée Bergkamp provinciesecretaris / algemeen directeur bij de provincie Noord-Holland. Daarvoor is zij gedurende 3 jaar directeur van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) geweest. Voor de tijd bij Vewin heeft zij in ruim 28 jaar verschillende functies vervuld bij de ministeries van LNV, Justitie en EZ. Als directeur-generaal bij LNV was ze nauw betrokken bij allerlei vraagstukken rond voedselproductie en -consumptie. Uit die tijd kent ze het Voedingscentrum dan ook van dichtbij. Als directeur-generaal Ondernemen en Innovatie van EZ heeft ze het Topsectorenbeleid mee helpen ontwikkelen, dat inzet op nauwe samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Dr. ir. Kees de Gooijer

Vice-voorzitter van de Raad van Toezicht

Kees de Gooijer is sinds 2012 directeur van TKI Agri & Food en TKI BBE. Het TKI verzorgt het innovatieprogramma van de Topsector Agri & Food. Daarvoor heeft De Gooijer verschillende managementfuncties binnen Wageningen University & Research vervuld. Zo was hij algemeen directeur van de Agrotechnology and Food Sciences Group, van RIKILT- Instituut voor Voedselveiligheid en van het Onderwijsinstituut Technologie en Voeding. Verder bekleedt hij verschillende (inter)nationale posities in besturen en comités.

Mr. drs. Victor Everhardt

Victor Everhardt is directeur-bestuurder van Platform31-IVO. Dit is een kennis- en netwerkorganisatie die de trends in stad en regio bekijkt. Ze verbinden beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken en komen tot een aanpak waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen.

Prof. dr. ir. Ellen Kampman

Ellen Kampman is professor Voeding en Ziekte aan Wageningen University & Research. Haar leerstoel ‘Voeding en Ziekte’ heeft als missie het risico op (chronische) ziekten te verlagen en de gezondheid van zieken te verbeteren door middel van betere voeding. Haar eigen wetenschappelijke focus lag de afgelopen 35 jaar op kankerpreventie en prognose in relatie met voeding en andere leefstijlfactoren. Ze werkt samen met verschillende nationale en internationale onderzoeksgroepen en met diverse regionale en academische ziekenhuizen binnen de Alliantie Voeding in de Zorg.

Prof. dr. ir. Gert Spaargaren

Gert Spaargaren is professor voor 'duurzame leefstijlen en consumptiepatronen' in de groep Milieubeleid van Wageningen Universiteit. Hij is socioloog, en zijn onderzoeksthema's zijn duurzame consumptie, milieuveranderingen in het alledaags leven en de internationalisering van milieubeleid. Hij begeleidt vele Phd-projecten als promotor en co-promotor.

Drs. Fawzia Nasrullah

Fawzia Nasrullah is lid van het College van Bestuur van de Stichting PCOU en de Willibrord Stichting. Stichting PCOU en de Willibrord Stichting besturen samen in totaal 41 scholen. De stichtingen hebben één bestuur en één raad van toezicht. De werkzaamheden hebben uiteindelijk maar één doel: ervoor zorgen dat de leerlingen het beste onderwijs krijgen dat mogelijk is.