Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Borstvoeding ook op 11 km hoogte normaal

Lolkje de Vries

Lolkje de Vries

Woordvoerder en redacteur social media
1 augustus 2019

Het thema van de Wereld Borstvoeding Week 2019 is Empower Parents, Enable Breastfeeding. Om borstvoeding geven mogelijk te maken, is een omgeving waarin dat normaal gevonden wordt van cruciaal belang. Dat het nodig is hier aandacht voor te vragen bleek recent tijdens een incident bij KLM.

Een Amerikaanse vrouw werd op een vlucht van San Francisco naar Amsterdam door een stewardess gevraagd zichzelf en haar baby te bedekken tijdens het voeden. Ze weigerde, maar voelde zich de rest van de vlucht zeer ongemakkelijk. Ze besloot haar verhaal te delen via Facebook.

Dit leverde een storm aan verontwaardigde reacties op. KLM liet weten als beleid te hebben dat een voedende moeder door het personeel gevraagd kan worden zich te bedekken:

"Het geven van borstvoeding aan boord is toegestaan. Om ervoor te zorgen dat al onze passagiers van alle achtergronden zich comfortabel voelen kunnen we een moeder vragen zichzelf te bedekken tijdens het geven van borstvoeding, mochten andere passagiers zich hierdoor beledigd voelen."

Er valt wat voor te zeggen dat KLM graag iedereen tevreden wil houden op elf kilometer hoogte. Toch kan ik maar moeilijk begrijpen dat de moeder degene is die gevraagd kan worden zich te bedekken. KLM stelt hiermee de verkeerde norm. De moeder doet wat het meest natuurlijk is. De passagiers om haar heen zouden zich moeten aanpassen. Vraagt de moeder zelf om wat extra privacy, dan is het natuurlijk mooi als het vliegtuigpersoneel dat voor haar kan regelen.

Borstvoeding is de beste voeding voor een baby. Het verkleint de kans op infectieziekten en oorontstekingen in de eerste levensjaren van het kind. Daarnaast zijn er gunstige effecten veel langer na de periode waarin het kind borstvoeding heeft gekregen, zoals bescherming tegen overgewicht. Ook kersverse moeders hebben er baat bij. Het helpt om na de zwangerschap weer op gewicht te komen en hangt waarschijnlijk samen met een lagere kans op reumatoïde artritis, een hoge bloeddruk en diabetes type 2. Een baby heeft het meeste voordeel als hij ten minste 6 maanden borstvoeding krijgt, maar elke week telt mee.

Helaas geeft een derde van de vrouwen aan zich onprettig te voelen bij het voeden buitenshuis. Ze zijn bang dat anderen er aanstoot aan nemen of hun borst kunnen zien. Daarnaast vinden ze het lastig een comfortabele voedhouding te vinden. Er valt dus nog een wereld te winnen. Een omgeving waarin een vrouw zich gesteund voelt tijdens het voeden kan een enorm verschil maken. Gelukkig zegt al meer dan de helft van de Nederlanders het volstrekt normaal te vinden als een vrouw borstvoeding geeft in het openbaar.

Laten we ervoor zorgen dat straks iedereen dat vindt en ook uitdraagt. Zit je naast een vrouw die borstvoeding geeft in het vliegtuig? Reageer positief! Met z’n allen kunnen we eraan bijdragen dat elke vrouw zich comfortabel voelt bij het voeden. Of dat nou thuis, tijdens het winkelen of in een vliegtuig is.

Lolkje de Vries, woordvoerder en redacteur social media