Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Financiering voedingsprogramma's

Het Voedingscentrum ontwikkelt of ondersteunt diverse programma’s op het gebied van voeding en een gezond gewicht. Een groot deel van deze programma’s met de bijbehorende materialen is gratis. Soms zijn er wel kosten aan de materialen verbonden. Ook kan er geld nodig zijn voor het huren van een ruimte om een cursus te geven, of voor voldoende mankracht.

Wil je een programma structureel plek geven binnen een organisatie, dan is er dus vaak wel extra geld nodig. Om dit te kunnen bekostigen zijn diverse er financieringsmogelijkheden waar je een beroep op kunt doen.

Overzicht van mogelijkheden

Zoek je als organisatie of lokale professional financiële ondersteuning bij programma's op het gebied van voeding en een gezond gewicht? Het Voedingscentrum geeft een overzicht van waar je terecht kunt en geeft hierbij praktische tips.

Programma’s van het Voedingscentrum (of in samenwerking met)

Kanshebbers voor financiering

Aanvragen die aan de volgende kenmerken voldoen, hebben een grotere kans om gefinancierd te worden:

  • Het is een activiteit, die onderdeel is van een breder regionaal of lokaal gezondheidsbevorderingsplan
  • Er wordt samengewerkt met meerdere organisaties of partijen in de wijk
  • Het dient verschillende maatschappelijke doelen (bijvoorbeeld: leefbaarheid, participatie, gezondheid)
  • De aanvraag is tijdig ingediend
  • De aanvraag sluit aan bij de doelen en eisen van de subsidieverstrekker of het fonds
  • De aanvraag is van tevoren besproken en afgestemd met de subsidieverstrekker

Mogelijkheden voor financiering

Er zijn verschillende subsidies en fondsen waar een beroep op gedaan kan worden, zowel landelijk als lokaal. Hier een overzicht van organisaties waar je terecht kunt:

Scholen

Voor het uitvoeren of ondersteunen van een activiteit op school, heeft de school zelf wellicht een bepaald budget. Soms heeft de Ouderraad nog geld beschikbaar.

In grotere gemeenten zijn er vaak ook overkoepelende SamenWerkingsVerbanden tussen scholen (SWV's). Deze SWV's zijn gekoppeld aan één of meerdere besturen. Het kan ook zinvol zijn om de SWV's of besturen te benaderen voor financiële mogelijkheden.

Nederland telt steeds meer brede scholen. Dit zijn scholen waarbij onderwijs wordt gecombineerd met bijvoorbeeld opvang, zorg, welzijn, sport en cultuur. De gemeente zorgt voor de juiste voorwaarden, voert de regie en financiert. Bij een brede school zijn er gezien de financiële ondersteuning van de gemeente wellicht iets meer mogelijkheden om een programma uit te voeren. Er werken vaak speciale medewerkers op de school die de activiteiten ondersteunen en die wellicht ook een rol kunnen spelen bij de organisatie en uitvoering van een interventie.

GGD

De GGD is vaak al actief in de wijk en op scholen. Je kunt navraag doen bij de afdeling Gezondheidsbevordering, dus bij de GB-functionaris of bij het GB-team. Bij het uitvoeren van een interventie is overleg met de GGD altijd een voorwaarde. Stem dus goed met deze intermediair af.

Thuiszorg

Het kan zinvol zijn om bij de Thuiszorg eens na te vragen wat ze al doen aan projecten op het gebied van voeding (vaak in combinatie met overgewichtpreventie). Misschien kun je helpen om een goede subsidieaanvraag in te dienen en de programma’s die je graag wilt uitvoeren in dat kader in te laten bouwen.

Gemeente

Provincies en gemeenten hebben middelen om lokale projecten te ondersteunen. Het verschilt per gemeente hoeveel geld er beschikbaar is. Vaak is het voor een gemeente een kwestie van kiezen tussen de diverse leefstijlonderwerpen (dus tussen genotmiddelen en gezond gewicht bijvoorbeeld) omdat niet voor alles voldoende geld beschikbaar is.

Verder kunnen er subsidies worden verstrekt in het kader van het BreedteSportImpuls (BSI), Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB) en Buurt, Onderwijs en Sport (BOS)-impuls. Kijk bij de eigen gemeente naar mogelijkheden voor (eenmalige) subsidie. Vaak hebben gemeenten een budget om bijvoorbeeld projecten te stimuleren die gericht zijn op participatie, leefbaarheid en/of het voorkomen van gezondheidsproblemen. Kijk op de website van de betreffende provincie of gemeente.

Een aantal gemeenten in Nederland zijn JOGG-gemeenten. De JOGG-aanpak kan gemeenten helpen bij het vormen van hun lokaal gezondheidsbeleid voor gezond gewicht, en biedt misschien rond publiek-private samenwerking mogelijkheden voor financiering van voedingsprogramma's. Het liefst zet JOGG programma's in die door CGL gecertificeerd zijn. Meer informatie: www.jogg.nl. Een groot deel van de programma’s van het Voedingscentrum zijn CGL-erkend, zie Interventiedatabase Gezond en Actief Leven

Veel wijken hebben een leefbaarheidsbudget of wijkbudget. Met deze budgetten ondersteunen wijkbureaus en wijkservicecentra van de gemeente initiatieven van bewoners en ondernemers om de straat, buurt of wijk leefbaarder te maken. Neem hiervoor contact op met het wijkbureau.

Tip: Het Loket Gezond Leven heeft een pagina over financiering en capaciteit voor gezondheidsbeleid. Bekijk ook het interventie-overzicht overgewicht.

Supermarkt

Is er sprake van een interventie die in de supermarkt plaatsvindt, dan kun je overleggen met de supermarkt over financiële ondersteuning voor kosten van bijvoorbeeld materialen of de betaling van een begeleider. Supermarkten hebben doorgaans een lokaal marketingbudget. Het zal per supermarkt verschillen hoe ze dit willen besteden. Er zijn supermarktketens waarbij pijlers zoals gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen (interactie met de wijk) hoog in het vaandel staan. Wellicht sluit een bepaalde interventie hier goed op aan.

Is het voor een supermarkt niet mogelijk om in financiële zin te ondersteunen, dan kan dit mogelijk wel in natura. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van de supermarkt/nabespreekruimte en het verzorgen van iets gezonds te eten of te drinken tijdens een supermarktactiviteit, zoals SuperShopper.

Zorgverzekeraars

Soms ondersteunen bepaalde verzekeraars basislesprogramma's gericht op gezondheid zoals Zilveren Kruis/Achmea dat doet voor 'Lekker Fit'. Hierin leren kinderen op de basisschool alles over een gezonde leefstijl. Ze bieden binnen dit programma ook nog een bepaald budget per klas voor extra activiteiten.

Overige opties

Soms financieren ook stichtingen of fondsen gericht op gezondheidsbevordering, woningcoöperaties, banken of lokale ondernemers bepaalde programma's.

Onderstaande links verwijzen naar andere subsidies en fondsen die mogelijk geschikt zijn om financiering aan te vragen:

www.nocnsf.nl/sportsubsidiewijzer

www.fondswervingonline.nl

www.oranjefonds.nl