Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Duurzaam

Op deze pagina vind je een overzicht van de belangrijkste informatie die het Voedingscentrum biedt op het gebied van duurzaam eten.
Wat verstaan we onder duurzaam eten?

Onze voedselconsumptie heeft grote invloed op het milieu. Zo komen er bij het produceren van voedsel broeikasgassen en andere stoffen vrij, zoals bestrijdingsmiddelen en ammoniak, en gaan er noodzakelijke grondstoffen, zoals water, stikstof en fosfaat, verloren. Dit vraagt om aanpassingen in ons eetpatroon en het productieproces.

Term duurzaamheid 

Duurzaamheid is een breed begrip. De term duurzaamheid is bekend geworden door het VN Brundtland-rapport uit 1987. Wereldlandbouworganisatie FAO heeft daarvan een bruikbare definitie afgeleid voor voedingspatronen: 

Duurzame voedingspatronen zijn voedingspatronen met een lage milieubelasting, die bijdragen aan voedselzekerheid en gezondheid voor de huidige en toekomstige generaties. Duurzame voedingspatronen beschermen en respecteren de biodiversiteit en ecosystemen, zijn cultureel aanvaardbaar, toegankelijk,  economisch eerlijk en betaalbaar; voedzaam, veilig en gezond; waarbij gelijktijdig de natuurlijke en menselijke hulpbronnen optimaal benut worden.

Voedselzekerheid

Het op de lange termijn zorgen voor voldoende voedsel noemen we voedselzekerheid. Bij het meten van duurzame consumptie gaat het niet alleen om milieubelasting, maar ook naar een productie en verwerking waaraan bovenwettelijke eisen gesteld zijn op het gebied van milieu, dierenwelzijn en/of sociale aspecten. Keurmerken kunnen helpen bij het maken van duurzamere keuzes binnen een bepaalde productgroep.

Gezond en duurzaam eten met de Schijf van Vijf

Eten volgens de Schijf van Vijf levert gezondheidswinst op en kan ook duurzaamheidswinst opleveren. Binnen de vijf vakken van de Schijf van Vijf kunnen duurzamere keuzes gemaakt worden waardoor er duurzaamheidswinst is te realiseren. Denk aan minder of geen vlees eten en vaker kiezen voor seizoensproducten. Ook buiten de Schijf van Vijf zijn er duurzamere keuzes te maken.

Grootste winst op het gebied van duurzaam eten 

Over het geheel genomen valt de grootste milieuwinst te behalen door:

  • Minder voedsel te verspillen.
  • Minder vlees en meer plantaardige eiwitbronnen te eten, zoals peulvruchten en noten.
  • Niet meer te eten dan nodig.
  • Alcohol, fruitsappen en frisdranken te vervangen door kraanwater, thee en/of koffie.

Dat is in lijn met eerdere adviezen van de Gezondheidsraad over duurzame en gezonde voeding. De uitdaging is, dat nu en in de toekomst voor iedereen voldoende gezond en veilig voedsel bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar is.

Bron: Van Dooren C, Brink L. Duurzamer eten. Factsheet. Den Haag: Voedingscentrum, mei 2017.
sluiten