Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu van de Week Recept van de dag
Ideaal recept voor broodrestjes
2 personen
30+ minuten
Ga naar
Encyclopedie

De Voedingscentrum Encyclopedie is de kennisbank van het Voedingscentrum. Je vindt er inhoudelijke informatie over allerlei onderwerpen.

Je kunt op 2 manieren zoeken naar onderwerpen in de encyclopedie: via het zoekveld en via het alfabet.

Nieuw
Populair
Ga naar
 

Aanbevelingen vitamines en mineralen

Vitamines, mineralen en spoorelementen zijn microvoedingsstoffen die onmisbaar zijn voor de groei, het onderhoud en een goede werking van het lichaam. Ze leveren geen energie. Een voldoende inname ervan is essentieel voor het behoud van een goede gezondheid en voor het voorkomen van chronische ziekten. Essentiele microvoedingsstoffen kunnen niet of niet voldoende door het lichaam worden aangemaakt en moeten mensen dus via de voeding binnenkrijgen. Voedingsnormen geven aan hoeveel voedingsstoffen mensen zouden moeten innemen om gezond te blijven.

Nieuwe voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassen

In september 2018 heeft de Gezondheidsraad voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen van 18 jaar en ouder herzien. De normen voor vitamine A, thiamine, riboflavine, niacine, calcium, kalium, magnesium en ijzer zijn aangepast.

Bekijk de veranderingen:

Voedingsstof Volwassenen 18 jaar en ouder Nieuwe aanbeveling 2018 Oude aanbeveling 2014

Vitamine A

Mannen

Vrouwen

800 mcg/dag

680 mcg/dag

900 mcg/dag

700 mcg/dag

Thiamine (vitamine B1)

Mannen

Vrouwen

0,1 mg/MJ

0,1 mg/MJ

1,1 mg/dag

1,1 mg/dag

Riboflavine (vitamine B2)

Mannen

Vrouwen

1,6 mg/dag

1,6 mg/dag

1,5 mg/dag

1,1 mg/dag

Niacine (vitamine B3)

Mannen

Vrouwen

1,6 mg/MJ

1,6 mg/MJ

17 mg/dag

13 mg/dag

Calcium*

Mannen 25-50

Vrouwen 25-49

Mannen 51-69

950 mg/dag

950 mg/dag

950 mg/dag

1000 mg/dag

1000 mg/dag

1100 mg/dag

IJzer

Mannen

11 mg/dag

9 mg/dag

  Vrouwen voor menopauze 16 mg/dag 15 mg/dag
  Vrouwen na menopauze 11 mg/dag 9 mg/dag

Magnesium

Mannen

Vrouwen

350 mg/dag

300 mg/dag

350 mg/dag

280 mg/dag

Kalium

Mannen

Vrouwen

3.500 mg/dag

3.500 mg/dag

3.500 mg/dag

3.100 mg/dag

* Overige leeftijdsgroepen binnen de volwassenen zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige normen.

Alle normen

Bekijk alle normen en gedetailleerdere informatie:

Daarnaast adviseert de Gezondheidsraad om sommige voedingsnormen niet toe te passen bij de voedingsvoorlichting omdat die normen zwak onderbouwd zijn. Het gaat om vitamine E, pantotheenzuur, biotine, choline, molybdeen, mangaan, selenium en fosfor.

Uitgangspunt bij het herzien van de Nederlandse voedingsnormen waren de voedingsnormen van de Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA). In een aantal gevallen heeft de Gezondheidsraad de Europese normen niet overgenomen. Dit was het geval als de Europese normen niet passen bij de Nederlandse situatie, of wanneer de raad het niet eens was met de manier waarop de Europese norm was onderbouwd.

Veelgestelde vragen

Moet ik andere adviezen geven?
Voedingsadviezen blijven hetzelfde. Mensen krijgen voldoende vitamines, mineralen en spoorelementen binnen als zij eten volgens de Schijf van Vijf, ook wanneer je uitgaat van de nieuwe voedingsnormen.
sluiten
Welke voedingsnormen hebben een zwakke onderbouwing, en wat houdt dat in?

Een aantal voedingsnormen van de EFSA kon de Gezondheidsraad niet goed beoordelen omdat er weinig gegevens beschikbaar zijn. De onderbouwing van deze normen is zwak. De Gezondheidsraad neemt deze normen wel over van de EFSA, maar geeft aan deze normen niet te gebruiken voor de voedingsvoorlichting en de beoordeling van de voeding van groepen. Op basis van de beschikbare gegevens ziet de Gezondheidsraad geen reden tot zorg over de inname. Het gaat hier om:

 • Vitamine E 
 • Pantotheenzuur
 • Biotine
 • Choline
 • Molybdeen
 • Mangaan
 • Selenium 
 • Fosfor
sluiten
Wat doe ik met de normen met een zwakke onderbouwing?
Voor de normen met een zwakke onderbouwing moet je de adequate inname niet gebruiken als streefwaarde, maar hoogstens als richtinggevend.

De Gezondheidsraad adviseert deze voedingsnormen niet te gebruiken in de voedingsvoorlichting.
sluiten
Komen er ook nieuwe normen voor andere groepen?
De normen voor de overige leeftijdsgroepen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven volgen in latere adviezen. 
sluiten
Hoe zijn de nieuwe normen tot stand gekomen?

In Nederland is de Gezondheidsraad verantwoordelijk voor het vaststellen van voedingsnormen. In 2014 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om, in afwachting van nieuwe normen, voor een aantal vitamines en mineralen tijdelijk voedingsnormen van andere organisaties te gebruiken omdat de Nederlandse normen voor die voedingsstoffen verouderd waren.

In de periode 2013-2017 heeft de EFSA voedingsnormen afgeleid voor microvoedingsstoffen. Bij het opstellen van nieuwe voedingsnormen streeft de Gezondheidsraad naar harmonisatie binnen de Europese Unie, dus dat de normen in heel Europa zoveel mogelijk hetzelfde zijn. De Gezondheidsraad geeft aan dat het voor de hand ligt dat normen die voor Europa als geheel zijn afgeleid ook voor Nederland kunnen gelden. In de afgelopen periode heeft de Gezondheidsraad nieuwe normen afgeleid voor volwassenen. 

De Gezondheidsraad heeft de EFSA-normen geëvalueerd. Hierbij is er gekeken of er bezwaren bestaan tegen het overnemen van de EFSA-normen. Hierbij is de Nederlandse situatie en de mate van onderbouwing van de normen meegenomen. Kijk voor meer informatie en onderbouwing in het rapport van de  Gezondheidsraad2018.

Normen die zijn overgenomen van de EFSA:

 • Thiamine (vitamine B1)
 • Riboflavine (vitamine B2)
 • Niacine (vitamine B3)
 • Vitamine K1
 • Calcium voor vrouwen van 18-50 jaar en mannen van 18-70 jaar
 • Jodium
 • IJzer

Normen die niet zijn overgenomen van de EFSA omdat zij onvoldoende passen bij de (gemiddelde) situatie in Nederland:

 • Vitamine A: hiervoor heeft de Gezondheidsraad een nieuwe waarde afgeleid.
 • Calcium voor vrouwen vanaf 50 jaar en mannen vanaf 70 jaar: voor deze groepen blijft de huidige Nederlandse norm gelden.
 • Fluor: in Nederland vindt cariëspreventie plaats via fluorhoudende tandpasta.

Normen die niet zijn overgenomen omdat de Gezondheidsraad bezwaar heeft tegen de onderbouwing van de EFSA-norm:

 • Vitamine B6
 • Folaat
 • Vitamine B12
 • Vitamine C
 • Vitamine D
 • Koper
 • Zink

Voor deze voedingsstoffen blijven de huidige Nederlandse normen gelden.

sluiten
Wat zijn voedingsnormen, gemiddelde behoefte, AH, AI en aanvaardbare bovengrens?
Is de norm voor vitamine K1 ook veranderd?

De voedingsnorm voor vitamine K1 is al in 2017 veranderd. In 2014 heeft de Gezondheidsraad namelijk aangegeven om voor vitamine K tijdelijk de voedingsnorm van de EFSA te gebruiken, vanaf het moment dat deze zou worden gepubliceerd. Dat gebeurde in 2017. Deze norm is nu opnieuw bekeken door de Gezondheidsraad en hetzelfde gebleven.

  Aanbeveling vanaf 2017
Oude aanbeveling 2014 
Vitamine K1 Mannen
Vrouwen
 
70 mcg/dag
70 mcg/dag
 
20 mcg/dag
90 mcg/dag
 
sluiten
Is de aanvaardbare bovengrens ook veranderd?
De Gezondheidsraad gaat in latere adviezen nog in op de aanvaardbare bovengrens. Het Voedingscentrum gebruikt op dit moment nog steeds de normen van de EFSA, aangevuld met Scandinavische normen (NCM 2014) en Amerikaanse normen (IOM 1998). 
sluiten
Zijn de suppletieadviezen ook veranderd?
Suppletieadviezen zijn niet gewijzigd. Lees daarover meer in onze factsheet:

Literatuurlijst

sluiten
Nieuwsbrief voor professionals
Een handig overzicht in je inbox Het belangrijkste nieuws over voeding ontvangen in je mailbox? Over zaken die jou aangaan? Meld je dan aan voor de professionals nieuwsbrief, die 1 keer per maand verschijnt.