Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Aanbevelingen vitamines en mineralen

Vitamines, mineralen en spoorelementen zijn microvoedingsstoffen die onmisbaar zijn voor de groei, het onderhoud en een goede werking van het lichaam. Ze leveren geen energie. Een voldoende inname ervan is essentieel voor het behoud van een goede gezondheid en voor het voorkomen van chronische ziekten. Essentiele microvoedingsstoffen kunnen niet of niet voldoende door het lichaam worden aangemaakt en moeten mensen dus via de voeding binnenkrijgen. Voedingsnormen geven aan hoeveel voedingsstoffen mensen zouden moeten innemen om gezond te blijven.

Voedingsnormen

In Nederland worden de voedingsnormen opgesteld door de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad adviseert om sommige voedingsnormen niet toe te passen bij de voedingsvoorlichting omdat die normen zwak onderbouwd zijn. Het gaat om vitamine E, pantotheenzuur, biotine, choline, molybdeen, mangaan, selenium en fosfor.

Veelgestelde vragen

Waar zijn de voedingsnormen op gebaseerd?
Bij het opstellen van nieuwe voedingsnormen streeft de Gezondheidsraad naar harmonisatie binnen de Europese Unie, dus dat de normen in heel Europa zoveel mogelijk hetzelfde zijn. Daarom worden de normen van de Europese Veiligheidsautoriteit (EFSA) geëvalueerd, en bepaalt de Gezondheidsraad of deze normen ook voor Nederland gelden. De Raad houdt hierbij rekening met de Nederlandse situatie en de wetenschappelijke onderbouwing van de normen.
sluiten
Welke voedingsnormen hebben een zwakke onderbouwing, en wat houdt dat in?

De Gezondheidsraad heeft onderscheid gemaakt tussen sterker onderbouwde normen en zwak onderbouwde normen. Zwak onderbouwd betekent dat er te weinig gegevens beschikbaar zijn om een goede norm te kunnen afleiden. De Gezondheidsraad geeft aan deze normen niet te gebruiken voor de voedingsvoorlichting en de beoordeling van de voeding van groepen. Op basis van de beschikbare gegevens ziet de Gezondheidsraad geen reden tot zorg over de inname. Het gaat hier om:

  • Vitamine E 
  • Pantotheenzuur
  • Biotine
  • Choline
  • Molybdeen
  • Mangaan
  • Selenium 
  • Fosfor
sluiten
Wat doe ik met de normen met een zwakke onderbouwing?
Voor de normen met een zwakke onderbouwing moet je de adequate inname niet gebruiken als streefwaarde, maar hoogstens als richtinggevend.

De Gezondheidsraad adviseert deze voedingsnormen niet te gebruiken in de voedingsvoorlichting.
sluiten
Wanneer zijn de voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassen voor het laatst herzien?
In september 2018 heeft de Gezondheidsraad voedingsnormen voor vitamines en mineralen voor volwassenen van 18 jaar en ouder herzien. De normen voor vitamines en mineralen voor zwangere vrouwen zijn uit 2021. De normen voor de overige leeftijdsgroepen en vrouwen die borstvoeding geven volgen in latere adviezen.
sluiten
Wat zijn voedingsnormen, gemiddelde behoefte, AH, AI en aanvaardbare bovengrens?