Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Is soja duurzaam?

De teelt van sojabonen heeft niet veel kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig. Soja komt vooral uit Zuid-Amerika. Door de reisafstand belast soja het milieu meer dan bijvoorbeeld erwten of raapzaad.

Soja geteeld voor veevoer

Verreweg de meeste soja wordt geteeld voor veevoer. De ruimte die nodig is voor deze teelt in Zuid-Amerika gaat vaak ten koste van het oerwoud of andere natuur. Niet-duurzaam geteelde soja zorgt voor ontbossing, verwoestijning en erosie.

Soja geteeld voor sojaproducten

De soja bestemd voor sojaproducten in de winkel zoals vleesvervangers is meestal duurzaam geteeld. Producenten van sojaproducten kiezen ervoor om soja uit Europa of Canada te gebruiken, of ze kiezen voor biologische soja, niet-gemodificeerde soja of anderszins ‘duurzaam’ gecertificeerde soja.

Sojadrink heeft een lagere milieu-impact dan melk als het gaat om broeikasgassen (tweederde minder), landgebruik en watergebruik (de helft minder). Het energiegebruik om sojadrink te maken is wat hoger dan van melk. Vleesvervangers op basis van soja hebben lagere broeikasgasemissies, landgebruik en watergebruik dan bijvoorbeeld kip.

Vaak is soja genetisch gemodificeerd. Dat geldt niet voor biologische soja of soja uit Europa. Genetisch gemodificeerde soja(olie) kan ook in levensmiddelen als margarine en oliën zitten.

Groene soja

Er is zogenaamde ‘groene’ soja op de markt. Deze soja voldoet aan criteria van het Wereld Natuur Fonds en de Zwitserse supermarktketen COOP. De soja moet zo worden geteeld dat het erosie tegengaat en biodiversiteit behoudt. De soja mag niet afkomstig zijn van grond die na 1994 is ontbost, mag geen ecologische waardevolle gebieden aantasten en is niet genetisch gemodificeerd. Groene soja zit onder andere al in sojaproducten en veevoer voor verse zuivel en bepaalde eieren.

Duurzame soja (RTRS)

In de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS) zijn criteria ontwikkeld voor meer duurzame soja. Er zijn afspraken gemaakt voor arbeidsomstandigheden, teeltmethode en landgebruik dat niet ten koste gaat van natuurgebieden. Hierbij is genetische modificatie niet uitgesloten.

Vanaf begin 2011 is deze duurzame soja op de markt. De Nederlandse Task Force Duurzame Soja, waarin Nederlandse bedrijven en brancheorganisaties vertegenwoordigd zijn, ondersteunt de doelstellingen van de RTRS. Nederlandse zuivel- en vleesboeren gebruiken alleen RTRS-gecertificeerde soja. Ook diverse grote producenten van sojaproducten gebruiken deze soja.