Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Is biologisch voedsel duurzamer?

Biologisch voedsel is over het algemeen duurzamer dan regulier voedsel. Het hangt er wel vanaf welke factoren je meeweegt. Voor bijvoorbeeld bodemkwaliteit, biodiversiteit en dierenwelzijn is biologisch beter. De uitstoot van stikstof is meestal wel hoger bij biologisch voedsel. Dit komt omdat er meer ruimte nodig is en de opbrengst vaak lager is.
Biologisch voedsel is over het algemeen duurzamer dan regulier voedsel. Het hangt er wel vanaf welke factoren je meeweegt.

Er zijn onderzoeken gedaan naar de effecten van biologische landbouw in vergelijking met reguliere landbouw.

Enkele conclusies over biologische landbouw:

  • De kwaliteit van de bodem is beter en er is meer biodiversiteit.
  • Het dierenwelzijn is beter.
  • Er komen minder resten van bestrijdingsmiddelen in het milieu.
  • Er is minder watervervuiling en minder verzuring van de bodem.
  • Er is minder energie nodig, maar meer land.
  • Er komt meer stikstof vrij per kilo product.
  • De broeikasgasemissies zijn in de melkveehouderij iets lager, in de akkerbouw vergelijkbaar en in de vollegrondsgroenteteelt hoger. Dit komt door een lagere opbrengst per hectare.

Energieverbruik per hectare lager

Het energieverbruik van biologische melkveebedrijven ligt per hectare ongeveer 50% lager dan van reguliere bedrijven. Bij biologische akkerbouw is dit per hectare ca. 35% lager en in de biologische vollegrondsgroenteteelt (groenteteelt op akkers) is dit 10% lager.

Energieverbruik per kilo verschilt

Per kilo opbrengst is het energieverbruik in biologische akkerbouw en vollegrondsgroente hoger. Daarbij zijn de verschillen tussen gewassen erg groot.

Broeikasgasemissies variëren

In de biologische melkveehouderij is de uitstoot van broeikasgassen per liter melk ongeveer 10% lager dan bij reguliere melkveebedrijven. In de biologische akkerbouw is de broeikasgassenuitstoot vergelijkbaar of licht hoger. In de biologische vollegrondsgroenteteelt ligt de uitstoot 28% hoger.

Opbrengst lager, winst hoger

Bij biologische landbouw kan de opbrengst per hectare 13 tot 34% lager zijn dan bij reguliere landbouw. Maar onder ideale omstandigheden is de opbrengst vergelijkbaar. De winst ligt meestal hoger, omdat de producten voor een hogere prijs kunnen worden verkocht.

Milieuvriendelijker

Biologische landbouw is milieuvriendelijker in vergelijking met reguliere landbouw. Producten bevatten minder (of geen) resten van bestrijdingsmiddelen en er wordt minder stikstof en fosfor in de vorm van kunstmest gebruikt. Daardoor is er minder verzuring van de bodem en minder watervervuiling. Biologische landbouw draagt zo bij aan een betere bodemkwaliteit en meer biodiversiteit.

Bij biologisch veeteelt of akkerbouw in het open veld is er wel meer risico dat mineralen in het milieu terechtkomen. En bij varkens en pluimvee kan de uitstoot van ammoniak hoger zijn.

Meer ruimte voor dieren

Op het gebied van dierenwelzijn scoort de biologische veehouderij beter. De dieren hebben meer ruimte en mogelijkheden om hun natuurlijk gedrag uit te oefenen. Daarnaast leven melkkoeien en zeugen langer. Pluimvee is van langzaam groeiende rassen en vleeskuikens overlijden minder vaak vroegtijdig.