Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Nevenfuncties Raad van Toezichtleden

De Raad van Toezicht van het Voedingscentrum is transparant over haar nevenactiviteiten. Op deze pagina zie je andere functies die de leden bekleden.

Wie de leden precies zijn, lees je op de pagina over de Raad van Toezicht.

Renée Bergkamp (voorzitter)

Hoofdfunctie: Provinciesecretaris en algemeen directeur van de provincie Noord-Holland

Nevenfuncties:

 • Lid van de Adviesraad Animal Sciences Group (WUR)
 • Lid van de Raad van Toezicht van het Wellant College
 • Lid van de Raad van Commissarissen van Royal Reesink
 • Lid van het bestuur van de Dutch Milk Foundation
 • Lid van het curatorium voor de MPA-opleiding van de NSOB

Gert Spaargaren

Hoofdfunctie: Professor Duurzame leefstijlen en consumptiepatronen Wageningen University & Research

Nevenfuncties:

 • Voorzitter Working Group for Initiation and coordination of the WUR Green Challenge for Student Teams: Design the Ultimate Urban Greenhouse
 • Lid International Advisory Board of the EU Horizon 2020 project ClairCity
 • Lid Wetenschappelijk Advies College (WAC) van het domein Sociale en Geesteswetenschappen NWO
 • Lid Scientific Advisory Board of UK/Manchester ‘Sustainable Practice Group’ binnen ESRC-program on Sustainable Behaviour
 • Lid Editorial Board of the Journal Sustainability, Science and Policy

Ellen Kampman

Hoofdfunctie: Professor Voeding en Ziekte Wageningen University & Research

Nevenfuncties:

 • Vicevoorzitter en bestuurslid Alliantie Voeding in de Zorg
 • Lid Beraadsgroep Volksgezondheid, Gezondheidsraad
 • Voorzitter Landelijke Werkgroep Dietisten Oncologie
 • Bestuurslid Nederlandse Academie van Voedingswetenschappen
 • Lid werkgroep Epidemiologie KWF Kankerbestrijding
 • Lid Cancer Prevention Europe
 • Lid Research Grant Panel World Cancer Research Fund International
 • Lid Scientific Council International Agency for Research on Cancer (IARC)
 • Senior Editor AACR journal 'Cancer Epidemiology Biomarkers and Prevention'

Rinda den Besten

Hoofdfunctie: Voorzitter PO – Raad

Nevenfuncties:

 • Lid bestuur Jongeren op Gezond Gewicht
 • Lid Raad van Toezicht Jantje Beton
 • Bestuurslid NOC*NSF

Hetty Linden

Hoofdfunctie: Directeur Volksgezondheid (IRM), Gemeente Utrecht

Nevenfuncties:

 • Lid van de Raad van Toezicht van Pharos
 • Stichting Agis Zorginnovatiefonds, lid Raad van Bestuur
 • Stichting Fonds Nuts Ohra, lid Programmacommissie Gezonde Toekomst Dichterbij
 • ZonMw, lid van de programmacommissie van het Nationaal Preventie Programma (NPP5)
 • Lid van de Raad van Toezicht van Toezicht Lijn1 Haaglanden
 • Lid Economic Board Utrecht Gezond
 • Lid adviescommissie 'Designing a community of Care' Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Kees de Gooijer

Hoofdfunctie: Directeur van TKI Agri & Food en TKI BBE

Nevenfuncties:

 • Lid Adviescommissie Europees Fonds voor Maritieme zaken en visserij
 • Voorzitter AVEBE klankbordgroep
 • Lid Dairy Campus- Adviescommissie
 • Lid DTLS Board Penningmeester EFFoST
 • Lid ERA COBioTech- Rankingcommissie
 • Voorzitter Future Center Wageningen
 • Lid JPI HDHL Stuurgroep- ZONMW
 • Lid MOOF Amsterdam (Museum of our Food)
 • Lid NutrEvent, Lille/Rennes
 • Lid NTP meetings van ETP
 • Lid The Research Council of Norway Expert Panel