Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Onderzoeksstage mbo burgerschapslessen voeding

Het Voedingscentrum zoekt een enthousiaste stagiaire om onze lessen voor het mbo te evalueren. We willen inzicht krijgen in het gebruik van het materiaal en willen weten hoe docenten en studenten de lessen vinden.

Onderdelen van de stageopdracht zijn: het uitvoeren van een literatuuronderzoek, het opzetten van een procesevaluatie naar het gebruik van het lesmateriaal, het werven van (mbo)scholen voor het evaluatieonderzoek en het schrijven van een evaluatierapport met aanbevelingen voor eventuele aanpassingen en promotie. Ook draag je bij aan het indienen van het lesmateriaal voor een erkenning door Centrum Gezond Leven (CGL).

mbo studenten

Jong Leren Eten

De stage is onderdeel van het programma ‘Jong Leren Eten’. Dit programma heeft tot doel om voedseleducatie op alle niveaus te stimuleren. Kinderen en jongeren die meer weten over hun voedsel (herkomst, productiewijze, samenstelling of bereiding) hebben een grotere kans op eetgewoonten die bijdragen aan hun eigen gezondheid en die van het milieu. Voedselonderwijs houdt meer in dan alleen luisteren. Juist door op structurele wijze kennis te combineren met vaardigheden, zoals bereiden, samen eten, proeven of groente verbouwen, wordt de impact van voedselonderwijs vergroot.

In 2019 hebben we 6 lessen ontwikkeld voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) over voeding en het eigen voedingsgedrag. De lessen gaan over gezond eten, voedselverleidingen en over herkomst en verspilling. Het materiaal is ontwikkeld voor het vak Burgerschap, dat een verplicht onderdeel is van elke mbo opleiding. Binnen Vitaal Burgerschap (vierde dimensie binnen de Burgerschapsagenda mbo 2017-2021) wordt aandacht besteed aan het voedingsgedrag van de student. Dit lesmateriaal biedt daar handvatten voor, door studenten zelf aan de slag te laten gaan: ze brengen hun gedrag in kaart en leren hoe ze andere voedingskeuzes kunnen maken.

Het materiaal is nu bijna twee jaar beschikbaar. We willen graag inzicht krijgen in het gebruik van het materiaal, en hoe het materiaal wordt beoordeeld door ROC docenten en studenten. Daartoe willen we een procesevaluatie uitvoeren, met aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • Bereik van de doelgroep.
 • Waardering en ervaring van docenten en studenten.
 • Succes-en faalfactoren volgens docenten en studenten.
 • Belangrijke randvoorwaarden voor de uitvoering van de lessen zoals bedoeld. Denk aan draagvlak, middelen en besluitvorming.
 • Contextuele kenmerken die van invloed zijn op de uitvoering van de lessen, zoals de fysieke omgeving en de beschikbaarheid van tijd en middelen.

Het uiteindelijke doel is om het mbo lesmateriaal in te dienen bij de database van het Centrum Gezond Leven voor erkenning op het niveau ‘goed beschreven’. Van de leefstijlinterventies in deze database wordt de kwaliteit vastgesteld door onafhankelijke experts en praktijkprofessionals.

Kerntaken

 • Literatuuronderzoek naar gezondheidseducatie en voedselvaardigheden
 • Opzetten en uitvoeren van een procesevaluatie naar het gebruik van het lesmateriaal.
 • Werving van mbo scholen om deel te nemen aan het onderzoek.
 • Het schrijven van een onderzoeksrapport met aanbevelingen voor aanpassingen en promotie van het lesmateriaal.
 • Bijdragen aan erkenning door het CGL.

Jouw profiel

 • Bachelor of masterstudent met een studierichting Voeding en Diëtetiek, Gezondheidswetenschappen, Onderwijskunde of een wetenschappelijke vergelijkbare opleiding
 • Interesse in voedingseducatie.
 • Communicatief en sociaal vaardig.
 • Goede schrijfvaardigheid.
 • Affiniteit met mbo-onderwijs is een pré.

Ons aanbod

 • Een stage van 4 tot 6 maanden, start +/- januari/februari 2021.
 • Stagevergoeding van 586 euro per maand op basis van 40 uur per week.
 • Een prettige informele organisatie om ervaring op te doen.
 • In verband met corona is het op dit moment nog onduidelijk of je naar ons kantoor komt of dat de begeleiding vooral op afstand plaatsvindt. We zorgen voor een zo goede mogelijke aansluiting bij de (activiteiten van de) organisatie.

Informatie en reactie

Heb je interesse en herken je jezelf in dit profiel? Stuur dan je sollicitatie voor 30 oktober per e-mail naar het Voedingscentrum stage@voedingscentrum.nl t.a.v. Tessa van Elten onder vermelding van ‘stage mbo burgerschapslessen’. Voor aanvullende informatie kun je ook contact opnemen met Marthe Huigens, Projectleider Jong Leren Eten, telefoon: 06 190 53 034.

Voedingscentrum – eerlijk over eten

Bij het Voedingscentrum werken professionals elke dag aan eerlijke informatie over gezond, veilig en bewust eten. Lees hier meer over ons.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.