Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Jaarverslag 2016 van het Voedingscentrum

Voor het Voedingscentrum was 2016 een bijzonder mooie periode. We laten ons jaar graag aan je zien!

Onze directeur Gerda Feunekes aan het woord

Een absoluut hoogtepunt in 2016 was voor ons de lancering van de vernieuwde Schijf van Vijf. Met grote inzet hebben wij gewerkt aan dit up-to-date wetenschappelijk onderbouwde voedingsmodel. Gezond en duurzaam eten gaan hierin hand in hand.Maar ook door de vele andere activiteiten kijken we met plezier terug op afgelopen jaar. We hebben wéér meer mensen kunnen bereiken met inspiratie en tools. Zo kwamen er 22.524.645 bezoekers op onze website. Wij doen dit alles niet alleen. Wetenschappers, diëtisten, gewichtsconsulenten, GGD’ers en vele anderen helpen ons bij het ontwikkelen van materialen én het verspreiden ervan. Bedankt allemaal!

Lees wat Gerda nog meer wil vertellen

Eind 2016 kenden bijna alle Nederlanders (97%) onze Schijf van Vijf. Daar zijn we ontzettend trots op. De nieuwe Schijf van Vijf bevat het beste wat de wetenschap kan bieden om gezond en duurzamer te eten. De focus ligt op minder vlees en meer plantaardig eten. De aanbeveling voor groente is verhoogd van 200 gram naar 250 gram naar dag, en we geven nieuwe adviezen voor een wekelijkse portie peulvruchten en dagelijks een handje noten. Het ideale menu bestaat uit een afwisseling van vlees, vis, peulvruchten, noten en ei. Vega kan natuurlijk ook.Oude Schijf van Vijf


Nieuwe Schijf van Vijf
 

Een greep uit het jaar

We hebben te veel gedaan om allemaal op te noemen. Hier wat persoonlijke highlights:

  • De  campagne ‘Eet meer ons’ is ingezet om de nieuwe aanbeveling van minimaal 250 gram groente kracht bij te zetten. 
  • 80% van alle scholen is aan de slag met het gezonder maken van hun kantine. Bijna een derde van de scholen in Nederland had eind 2016 een Gezonde Schoolkantine.
  • De WhatsApp Kitchen Assistent is in het leven geroepen om voedselverspilling helpen te voorkomen. Hiermee hebben we een nieuw kanaal verkend.
  • De Voedselafdruk hebben we vernieuwd. Je kunt nu een persoonlijke uitdaging kiezen waarna je persoonlijke tips in je mail krijgt. 
  • Het filmpje over de Schijf van Vijf is meer dan 550.000 keer gezien.

 

Groter bereik

We willen graag iedereen bereiken. En daar slagen we steeds beter in.

2016 2015
We zijn 7.416 keer in de media geweest (print, online en RTV) en 38 keer op de landelijke televisie, waaronder interviews in Kassa, RTL Nieuws, NOS Journaal en Editie NL. In 2015 zijn we 5.415 keer in de media geweest en 32 keer op landelijke televisie.
We hebben 1.6 miljoen gratis folders en brochures verspreid. In 2015 hebben we ook 1.6 miljoen gratis folders en brochures verspreid.
Er kwamen 22.524.645 bezoekers op de website met 53.838.551 paginaweergaven. In 2015 kwamen 19.750.429 bezoekers op de website met 45.086.648 paginaweergaven.
We zijn steeds actiever op social media. Instagram is een groeiend kanaal waar we in 2015 mee zijn gestart. Eind 2016 hadden we 58.720 fans op Facebook, 23.222 volgers op Twitter en 9.890 volgers op Instagram.   Eind 2015 hadden we 45.370 fans op Facebook, 20.225 volgers op Twitter en 3.824 op Instagram.
  

Vooruitblik

Voor de komende jaren blijft voor ons de Schijf van Vijf op nummer 1 staan: we willen mensen blijvend stimuleren om stap voor stap gezonder en duurzamer te eten. We merken dat dit ook leeft in de samenleving. Wij zien dat steeds meer mensen groente, ongezouten noten en vaker plantaardig eten omarmen. We willen álle mensen stimuleren, daarom  blijven we onderzoeken hoe we ouderen, Nederlanders met een migratieachtergrond en mensen met een lagere sociaal-economische status optimaal kunnen bedienen.

Dromen

Alles wat wij doen, doen wij omdat wij dromen van een Nederland waarin mensen voedselvaardig zijn. Waarin de gezonde, duurzame en veilige keuze vanzelfsprekend is en bereikbaar voor iedereen. Bekijk ons filmpje ‘Dromen voor 2025’ die wij in 2015 maakten. 

sluiten

Subsidieoverzicht 2016

Het Voedingscentrum wordt 100% gefinancierd door de overheid. Hieronder een overzicht van de financiën.
Programma Goed geïnformeerd kiezen
Subsidiegever Bedrag (€) % totale subsidie
Instellingssubsidie VWS Min VWS 1.748.164 19%
Instellingssubsidie EZ Min EZ 1.200.000 13%
Mutatie onderhandenwerk Min EZ/VWS 43.829 0,5%
Hygiënecode Min Defensie, Actiz, GGZ NL, VGN, NVZ 68.318 1%
sluiten
Programma Gezond door het leven
Subsidiegever Bedrag(€) % totale subsidie
Prioriteitenplan Voedingscentrum Min VWS
 
4.183.465 46%
Prioriteitenplan Voedingscentrum (overloop 2015) Min VWS
 
69.856 1%
Implementatie gezonde kinderopvang Min VWS
 
232.819 3%
sluiten
Programma Voedselkwaliteit, voedselveiligheid en voedselverspilling
 Subsidiegever Bedrag(€) % totale subsidie
Duurzaam eten 2016 (verspilling & herkomst)  Min EZ 1.200.000 13%
Groenteplan  Min EZ 207.885 2%
Kliekepedia  Min EZ 77.352 1%
Onderzoek voedselverspilling  Min IenM
50.000 0,6%
sluiten

Financieel overzicht 2016

Hieronder vind je de jaarbalans en resultatenrekening van het Voedingscentrum.
Balans per 31 december 2016

2016
(in € x 1.000)

2015
(in € x 1.000)
Activa
Materiële vaste activa 35 40
Financiële vaste activa 1.209 1.182
Voorraden 12 19
Vorderingen en overlopende activa 456 499
Liquide middelen 2.710 3.050
Totale activa 4.422 4.790
Passiva
Eigen vermogen 2.662 2.848
Voorzieningen 441 534
Kortlopende schulden 1.319 1.408
Totale passiva 4.422 4.790
sluiten
Staat van baten en lasten 2016
2016
(in € x 1.000)
2015
(in € x 1.000)
Baten
Instellingssubsidies 2.948 2.625
Projectsubsidie 6.133 5.166
Verkoop materiaal 178 214
Overige opbrengsten* 81 113
Totale baten 9.340 8.118
(*opbrengsten onderwijsprogramma WWJE en huurinkomsten onderverhuur)

Lasten
Lonen, salarissen en sociale lasten 3.706 3.505
Afschrijvingen 16 18
Bureaukosten 882 880
Communicatie en media 4.506 3.148
Overige personelekosten 457 394
Totale lasten 9.567 7.945
Bedrijfsresultaat -227 173
Financiële baten en lasten 41 63
Resultaat -186 236
sluiten

Het financieel jaarverslag op papier krijgen? Mail je verzoek naar  jager@voedingscentrum.nl