Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Subsidieoverzicht 2015

Het Voedingscentrum wordt gefinancierd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken (EZ) via een instellingssubsidie en projectsubsidies. Deze tabel laat zien hoe de subsidiegelden in 2015 zijn besteed.
Subsidies 2015
Bedrag(€) subsidiegever % totale subsidie
Programma Goed geïnformeerd kiezen
(Bron: Jaarverslag 2015)Instellingssubsidie VWS 1.424.904
Min VWS 18%
Instellingssubsidie EL&I
1.200.000
Min EZ 15%
Hygiënecode 42.624
* 1%
Mutatie Onderhandenwerk
188.023
EZ/VWS 2%
*Min Defensie, Actiz, GGZ NL, VGN, NVZ

Subsidies 2015
Bedrag(€) subsidiegever % totale subsidie
Programma Gezond door het leven
(Bron: Jaarverslag 2015)
Prioriteitenplan Voedingscentrum
3.345.650 
VWS 43%
Voorschoolse voorzieningen 2014-2015 376.713 VWS 5%
Subsidies 2015
Bedrag(€) subsidiegever % totale subsidie
Programma Voedselkwaliteit en voedselverspilling
(Bron: Jaarverslag 2015)
Duurzaam eten 2015 (verspilling & herkomst) 1.201.752
EZ 17%
 Campagne Kliekipedia 13.662 EZ  0% 
Bekijk ook het financieel overzicht 2015