Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Programma Voedselkwaliteit en voedselverspilling 2015

Het doel van dit programma is om consumenten te informeren over voedselkwaliteit, waaronder voedselverspilling en misvattingen. Dit doen we onder andere door het bieden van hulpmiddelen om een gezonde en duurzame keuze te maken. 

Hieronder vind je een overzicht van de subsidies die we in 2015 voor dit programma ontvingen. Dit is 17% van de totale subsidie die het Voedingscentrum ontving. 
Subsidies 2015
Bedrag(€) subsidiegever % totale subsidie
Programma Voedselkwaliteit en voedselverspilling
(Bron: Jaarverslag 2015)
Duurzaam eten 2015 (verspilling & herkomst) 1.201.752
EZ 17%
 Campagne Kliekipedia 13.662 EZ  0% 

Activiteiten 2015

We richten ons met het programma Voedselkwaliteit op alle consumenten. Binnen het thema voedselverspilling ligt een speciale nadruk op de ‘gezinsmanager’, dat is degene die de voedingsaankopen doet voor het gezin of huishouden en zodoende het meest bepalend is.

Voedselkwaliteit

waarheidoptafelDe Waarheid op Tafel is al enkele jaren een succesvol format om over misvattingen over eten te informeren. In 2015 hebben we 4 nieuwe thema’s uitgewerkt: minder vlees, vitamines, keurmerken en de term 'vers'. In totaal zijn er 35 nieuwe misvatting op de site geplaatst.

Via de website van het Voedingscentrum zijn tot en met 31 december 2015 1.025.511 unieke paginaweergaven gerealiseerd. Om extra verkeer naar de pagina’s te krijgen is in mei 2015 gestart met meer aandacht voor de Waarheid op tafel in eigen middelen van het Voedingscentrum (nieuwsbrief en website). Het totale bereik van de website (1.025.511), YouTube (670.637), quiz (26.258) maakt een totaal van 1.722.406 unieke weergaven in 2015.

In 2015 heeft een online kwalitatief en kwantitatief consumentenonderzoek plaatsgevonden naar de webpagina’s van de Waarheid op tafel. Resultaten hiervan zijn heel positief. De pagina’s worden vooral helder, duidelijk en overzichtelijk genoemd. Lezers geven aan dat het gaat om vragen die ze zelf ook hebben, dat het interessante en nuttige informatie biedt en informatie waarvan men nog niet op de hoogte was. De antwoorden zijn onderbouwd, zetten mensen aan het denken en dragen bij aan bewustwording.

Voedselverspilling

koelkaststickerDe Ja-Nee koelkaststicker is ontwikkeld. Deze cue voor in/op de koelkast helpt om producten langer te bewaren. De sticker is in een oplage van 1,2 miljoen half november verspreid via 5 supermarkten (Jumbo, COOP, Plus, Deka en Dirk).

Naast de omvangrijke stickeractie hebben we nog 4 PPS’en gerealiseerd:

  • De verspreiding van 125.000 receptenkaarten bij supermarkt Coop (25 mei -5 juli) met onze tips voor restjes.
  • Het aanleveren van content over voedselverspilling aan het platform Optimaal.nl van Lidl.
  • De verspreiding van 6.400 Eetmaatjes zijn door de Gemeente Groningen aan eerstejaars studenten verspreid in de KEI week, de studenten introductie periode van de stad.
  • De verspreiding van 30.000 Eetmaatjes en flyers met tips zijn onder alle studenten in heel Nederland verspreid, door deelname aan de Studentenbox in september.
Met aanvullende subsidie is vanaf 1 december 2015 de website Kliekipedia.nl van SIRE in het beheer van het Voedingscentrum. De website is aangevuld met nieuwe content en gepromoot via verschillende kanalen.

De Facebookpagina Hoezo50kilo wordt ingezet voor wekelijkse aandacht voor voedselverspilling op social media. De pagina is sinds januari 2015 gegroeid naar 7.141 likes.

lastpakIn mei heeft de actie #lastpak plaatsgevonden, met als doel het agenderen van voedselverspilling als gevolg van een te grote verpakking. Consumenten werden opgeroepen verpakkingen te delen waar zij ‘last’ van ervaren. De actie heeft veel free publicity gekregen.

Voedingscentrum had een positieve bijdrage aan de internationale conferentie No More Food To Waste met een posterpresentatie.

Op zondag 14 juni vond in Rotterdam Damn Food Waste plaats, met zo’n 20 (lokale) initiatieven tegen voedselverspilling, gratis soep voor 3.000 personen, waarbij 1.000 kilo voedsel is gered.

foodbattleIn de periode van 16 maart - 5 april heeft er een nieuwe FoodBattle plaatsgevonden met Wageningen UR, gemeente Wageningen, ministerie van I&M en EZ, Rijkswaterstaat, RVO, VC, Milieu Centraal en stichting Natuur & Milieu.

Motivaction heeft een personahandboek met 5 verspillingsprofielen gemaakt, op basis van o.a. het onderzoek 'Eetpatronen van verschillende sociale milieus, duurzaamheid en voedselverspilling'.