Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Jaarverslag 2015

Voorwoord Gerda Feunekes

Voor het Voedingscentrum was 2015 in meerdere opzichten een bijzonder jaar. In 2015 hebben we ‘dromen voor 2025’ geformuleerd (zie video onderaan de pagina). Het Voedingscentrum wil graag dat in 2025 iedere Nederlander geniet van goed eten. Het aanleren van een gezond, veilig en duurzaam eetpatroon staat daarbij centraal. Een dergelijk eetpatroon zorgt voor een goede lichamelijke en cognitieve ontwikkeling, draagt bij aan meer mensen op gezond gewicht en aan verduurzaming van de samenleving.

Om tot die droom te komen, helpen we consumenten voedselvaardiger worden, bijvoorbeeld door beter inzicht te hebben in de ongezonde verleidingen in onze omgeving.

Aan de andere kant stimuleren we een gezonde omgeving, zodat de gezonde, veilige en duurzame keuze vanzelfsprekend en bereikbaar is voor iedereen. Natuurlijk doen we dat al, bijvoorbeeld met het project ‘De Gezonde Schoolkantine’. Zo brachten onze brigadiers in 2015 het 1.300ste bezoek aan een school om het kantineaanbod te verbeteren.

Stapsgewijze vernieuwing

Stap voor stap is gewerkt aan de vernieuwde Schijf van Vijf. De Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad verschenen in oktober 2015 en vormden de basis voor de Richtlijnen Schijf van Vijf. Het Voedingscentrum heeft hierbij samengewerkt met wetenschappers op het gebied van voeding, gedrag en duurzaamheid. Bovendien hebben we diëtisten en consumenten betrokken bij het optimaliseren van het vernieuwde beeldmerk.

De nieuwe Schijf van Vijf is op 22 maart 2016 gelanceerd en bevat het beste wat de wetenschap nu kan bieden om gezond, veilig en duurzamer te eten.

Actuele kennis

We zorgen ook voor actuele kennis van andere belangrijke thema’s in voeding. Onze experts hebben bijvoorbeeld de mogelijke voor- en nadelen van alternatieve eiwitbronnen op een rijtje gezet in een factsheet. Daarnaast zijn onder andere factsheets verschenen over de invloed van de omgeving op eetgedrag en bestrijdingsmiddelen in voeding.

Vertaling naar praktische tips

De kennis van gezond, veilig en meer duurzaam eten wordt vertaald naar praktische handvatten voor professionals en consumenten. Zo werd in 2015 de Ja-Nee koelkaststicker ontwikkeld: een ‘reminder’ voor de juiste bewaarplek van 12 veelgebruikte voedingsmiddelen. De 1,2 miljoen stickers zijn in heel Nederland gratis verspreid via 1.300 filialen van 5 landelijke supermarktketens.

Het Voedingscentrum werkt samen met een aantal andere partijen in het Platform Borstvoeding, met als doel borstvoeding te stimuleren. Nieuwe cijfers over borstvoeding lieten in 2015 zien dat er meer baby’s langer borstvoeding kregen. Wij bieden laagdrempelige informatie en tips in folders en op onze website om moeders (en vaders) te ondersteunen bij hun keuze voor borstvoeding.

Groot bereik

Wederom bleek dit een goed jaar wat betreft ons bereik. Op het gebied van voedselveiligheid heeft het Voedingscentrum landelijk aandacht gekregen voor de campagne ‘Ziekmakers zie je niet’. Het doel was om bewustwording te creëren en tips te geven om de kans te verkleinen ziek te worden van voedsel.

Onze site www.voedingscentrum.nl werd 20 miljoen keer bezocht, al onze webpagina's samen 26 miljoen keer. We hebben dit jaar 1,6 miljoen folders en brochures verspreid. In de media werden we regelmatig aangehaald, of werden onze woordvoerders en specialisten gequote. In totaal verschenen we in zo’n 5.400 media-uitingen.

Vooruitblik

De belangrijkste uitdaging voor 2016 en 2017 is het verder verspreiden van de adviezen van de Schijf van Vijf. Wij willen nog meer consumenten inspireren om in kleine stapjes het ideale voedingspatroon te bereiken. Daarnaast zullen we meer inzetten op de doelgroepen ouderen, migranten en mensen met een lage sociaal-economische status.


dr. ir. Gerda Feunekes, directeur

Den Haag, 20 juni 2016