Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Subsidieoverzicht 2014

Het Voedingscentrum wordt gefinancierd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken (EZ) via een instellingssubsidie en projectsubsidies. Deze tabel laat zien hoe de subsidiegelden in 2014 zijn besteed.
Subsidies 2014
Bedrag(€) subsidiegever % totale subsidie
Programma Goed geïnformeerd kiezen
(Bron: Jaarverslag 2014)Instellingssubsidie VWS 1.278.485
Min VWS 18%
Instellingssubsidie EL&I
1.275.560
Min EZ 18%
Hygiënecode 41.397
* 0,5%
Mutatie Onderhandenwerk
115.674
EZ/VWS 1%
*Min Defensie, Actiz, GGZ NL, VGN, NVZ

Subsidies 2014
Bedrag(€) subsidiegever % totale subsidie
Programma Gezond door het leven
(Bron: Jaarverslag 2014)
Prioriteitenplan Voedingscentrum
2.636.401 
VWS 36%
Intensivering Gezonde Schoolkantine 2013-2014
639.356
VWS
9%
Voorschoolse voorzieningen 2014-2015 57.010
VWS 0,5%
Subsidies 2014
Bedrag(€) subsidiegever % totale subsidie
Programma Voedselkwaliteit, voedselveiligheid en voedselverspilling
(Bron: Jaarverslag 2014)
Duurzaam eten 2014 (verspilling & herkomst) 1.219.030
EZ 17%