Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Programma Goed geïnformeerd kiezen 2014

Het doel van het programma Goed geïnformeerd kiezen is om alle inwoners van Nederland op een onderbouwde en betrouwbare manier te informeren over gezond, veilig en duurzaam eten.

Hieronder een overzicht van de subsidies die we in 2014 voor dit programma ontvingen. Dit is 37,5% van de totale subsidie die het Voedingscentrum ontving.
Subsidies 2014
Bedrag(€) subsidiegever % totale subsidie
Programma Goed geïnformeerd kiezen
(Bron: Jaarverslag 2014)Instellingssubsidie VWS 1.278.485
Min VWS 18%
Instellingssubsidie EL&I
1.275.560
Min EZ 18%
Hygiënecode 41.397
* 0,5%
Mutatie Onderhandenwerk
115.674
EZ/VWS 1%
*Min Defensie, Actiz, GGZ NL, VGN, NVZ

Activiteiten 2014

Informatieverstrekking via internet

In 2014 is onze website meer dan 17 miljoen keer bezocht. Dat is 12% meer dan in 2013. Alle sites van het Voedingscentrum zijn samen bijna 24 miljoen keer bezocht. De meest bezochte onderdelen zijn adviezen en de encyclopedie. Daarnaast worden de recepten (14% van het totaal bezoek) en e-tools op Mijn Voedingscentrum veel gebruikt.

Ook versturen we een aantal nieuwsbrieven. Het aantal abonnees op de maandelijkse nieuwsbrief bedroeg eind 2014 zo'n 81.000 abonnees, het Menu van de Week was goed voor 44.500 abonnees. De nieuwsbrief voor professionals heeft 4000 abonnees.  

E-tools op Mijn Voedingscentrum

Op Mijn Voedingscentrum kunnen gebruikers zelf aan de slag. Ze kunnen hun eetdagboek en bmi bijhouden, krijgen voedingsadvies en tips, kunnen de duurzaamheid van hun eetpatroon controleren met de Voedselafdruk en producten checken op voedingswaarde. De adviezen zijn zoveel mogelijk op maat. Zo houdt Mijn Voedingscentrum bijvoorbeeld rekening met de intensiteit van bewegen van de gebruiker en of iemand bijvoorbeeld vegetarisch is. 

In 2014 is dit platform verder uitgebreid, o.a. met het kunnen toevoegen van eigen producten in Mijn Eetmeter en de 'Kies ik gezond'-tool. Eind 2014 was de Eetmeter app 450.000 keer gedownload en was Mijn Voedingscentrum op internet 5,5 miljoen keer bezocht. 

Factsheets

In 2014 zijn er nieuwe factsheets gepubliceerd en verspreid. Hierin laten we zien op welke belangrijke bronnen we onze adviezen baseren en hoe we de vertaling naar adviezen maken. Deze openbare factsheets toetsen we in ons wetenschappelijk netwerk. De factsheets zijn via VoedingNu verspreid.

In 2014 zijn er 8 factsheets verschenen met als onderwerpen:
 • Adviezen nitraat en nitraatrijke groente
 • Voeding en zwangerschap
 • Richtlijnen Gezondere Kantines
 • Ouderen en voeding
 • Suppletieadviezen vitamines, mineralen en spoorelementen
 • Aanbevelingen voor vitamines, mineralen en spoorelementen
 • Antibioticaresistentie en voeding
 • Voedselverspilling door consumenten

Voedingscentrum in de media

In 2014 is het Voedingscentrum 4900 keer genoemd, gevraagd om advies of op een andere manier aangehaald in tijdschriften, kranten, radio/TV en online media. Grote items gingen over het duiden van hypes, zoals superfoods en het weren van koolhydraten. Ook was het tegengaan van voedselverspilling en de rol van consumenten bij voedselveiligheid veelvuldig in het nieuws.

Bekijk hier ons nieuwsoverzicht.

Nieuwe uitgaven

In totaal zijn er 1,6 miljoen brochures en folders aangevraagd en verspreid via de webshop, waarvan 1,5 miljoen gratis folders voor onder andere de jeugdgezondheidszorg.Daarnaast zijn er drie nieuwe boeken verschenen:
 • Lekker voor weinig, 54 gezonde en betaalbare recepten
  (in samenwerking met NIBUD)
 • Van schaarste naar overvloed, 70 jaar voedingsvoorlichting in Nederland
 • Eten & Weten, over productie, samenstelling en veiligheid
  (in samenwerking met de Consumentenbond)

Levensmiddelendatabank

De Levensmiddelendatabank (LeDa) bevat informatie over voedingsstoffen en allergenen van (huis)merkartikelen en generieke voedingsmiddelen. RIVM en het Voedingscentrum beheren deze databank. De data is essentieel voor voedingsonderzoek en dieet- en voedingsvoorlichting en wordt gebruikt in publicaties van het Voedingscentrum zoals de Nederlandse Voedingsmiddelentabel, Eettabel en digitale tools zoals Mijn Voedingscentrum. Deze data wordt ook gebruikt om mensen met een voedselallergie te voorzien van de juiste productinformatie.

Het RIVM gebruikt voedingswaardegegevens van (huis)merkartikelen voor het samenstellen van het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) en om te volgen hoeveel zout, verzadigd vet of suiker voedingsmiddelen bevatten en of dit verandert. Zie ook het Akkoord verbetering productsamenstelling zout, verzadigd vet, suiker.

Nieuwe Hygiënecode

Het Voedingscentrum beheert in Nederland twee Hygiënecodes in opdracht van Actiz, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, NVZ vereniging van ziekenhuizen en het Ministerie van Defensie. In 2014 zijn de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in zorginstellingen en Defensie’ én de ‘ Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen’ volledig herzien.

Samenwerking

Het Voedingscentrum heeft een samenwerkingsverband met het Centrum Gezond Leven (CGL) van het RIVM. Speciale aandacht gaat uit naar het beschrijven van erkenningen voor leefstijlprogramma's, de inzet voor het vignet ' Gezonde school' en het actualiseren van Loket Gezond Leven en de I-database. 

Lespakketten

In 2014 is ons eigen lespakket Weet wat je eet volledig herzien. De lessen van Weet wat je eet sluiten aan op de kerndoelen van vmbo, havo en vwo en is ook geschikt voor het mbo. Bijna 400 scholen maken ondertussen gebruik van deze lesmethode. 

De lesprogramma’s over gezond eten voor het basisonderwijs 'Ik eet het beter' (Albert Heijn), 'Lekker Fit' (Hartstichting) en 'Smaaklessen' (Wageningen Universiteit WUR) heeft het Voedingscentrum inhoudelijk gecheckt.

Nieuwe Schijf van Vijf en nieuwe Richtlijnen

De Schijf van Vijf is het voorlichtingsmodel voor gezonde voeding in Nederland. De onderliggende voedingskundige richtlijnen worden al regelmatig aangepast, en in 2016 gaat ook de verschijningsvorm veranderen. In 2014 hebben we voorbereidingen getroffen voor de nieuwe richtlijnen.