Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Jaarverslag 2014

Voorwoord Gerda Feunekes

Precies halverwege 2014 nam ik het stokje over van Felix Cohen als directeur van het Voedingscentrum. Ik ben hem erg dankbaar voor zijn werk in de drie jaar hiervoor. Onder zijn hoede is een bezuiniging en daaruit voortvloeiende reorganisatie doorgevoerd en we zien dat het Voedingscentrum hier sterker en met positief gemoed uit is gekomen.

Samen sterker

2014 was een jaar van samenwerking. Er zijn meerdere gebieden waarop we anderen vragen mee te denken en waar we samen activiteiten uitvoeren. In maart is bijvoorbeeld het eerste infozien GezondGroeien geïntroduceerd dat via verloskundigenpraktijken wordt verspreid. Eind 2014 waren al zo’n 67.000 exemplaren aangevraagd door 50% van de praktijken.

In het geval van de Gezonde Schoolkantine is de inzet van de betrokken scholen onontbeerlijk. Onze Schoolkantine Brigade bezocht op verzoek 800 schoollocaties en gaf hen informatie en handvatten op maat om hun kantine gezonder te maken.

We organiseerden voor het eerst een internationale meeting met voorlichtingsinstanties uit andere landen: de European Public Health Nutrition Alliance. Organisaties uit Duitsland en Zweden schoven bij ons aan om hun ervaringen met voedingsvoorlichting te delen.

Inzet van anderen kan ook een mooie aanvulling zijn op ons werk. Zo kon het Voedingscentrum het Eetmaatje ontwikkelen en produceren en nam Albert Heijn de verspreiding van 1 miljoen stuks voor haar rekening. Consumenten kregen behalve informatie ook gratis een praktisch keukengereedschap in handen, waarmee ze niet alleen de gezonde portie kunnen afmeten, maar ook voedselverspilling helpen voorkomen.  

Gezonde eetomgeving

Afgelopen jaar riep het Voedingscentrum samen met een groep gedragswetenschappers winkels en aanbieders van voedsel op om de gezonde keuze gemakkelijker te maken voor consumenten. Bijna overal en op elk moment van de dag worden we verleid om te eten. We denken vaak dat we alle beslissingen bewust nemen, maar we hebben simpelweg niet genoeg tijd en energie om alle beslissingen op basis van een rationele afweging te maken.

We bieden consumenten informatie over dit proces en handvatten om meer bewuste keuzes te maken. We vroegen consumenten voorbeelden van voedselverleiding te delen via social media. In 2015 zetten we ons opnieuw in voor een gezondere eetomgeving.

Groot bereik

Ook bleek dit een goed jaar wat betreft ons bereik. Onze site www.voedingscentrum.nl werd 17 miljoen keer bezocht, al onze webpagina's samen 24 miljoen keer. We hebben dit jaar 1,6 miljoen folders en brochures verspreid. In externe media werden we vaak aangehaald, of werden onze woordvoerders en specialisten gequote. In totaal verschenen we in zo’n 4900 uitingen. Daarnaast hielden we hypes tegen het licht, zoals superfoods en hadden we extra aandacht voor voedselveiligheid.

Vooruitblik

De belangrijkste uitdaging voor 2015 en 2016 is het vertalen van de nieuwe richtlijnen Goede Voeding die de Gezondheidsraad uitbrengt naar praktische adviezen. Deze richtlijnen vormen de basis van de vernieuwde Schijf van Vijf die we samen met de top van Nederlandse voedings- en communicatiewetenschappers ontwikkelen. Met deze nieuwe versie zullen we adviezen over gezond(er) eten nog gemakkelijker maken. 

dr. ir. Gerda Feunekes, directeur
Den Haag, 26 mei 2015