Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Subsidieoverzicht 2011

Het Voedingscentrum wordt gefinancierd door de ministeries van VWS en EL&I middels een instellingsubsidie en  projectsubsidies. Hiernaast verwerft het Voedingscentrum inkomsten vanuit de verkoop van informatiematerialen.

Deze tabel geeft een weergave van de subsidiegelden die in 2011 zijn besteed.Totaal aan projectsubsidies € 9.305.566

*   Implementatie suppletieadviezen 
    Hygienecode
    TNO preventie overgewicht basisscholen
    JGZ Richtlijn Voedingsgedrag en Eetstoornissen