Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Programmatische werkwijze

Met ingang van 2011 werkt het Voedingscentrum in drie programma’s met multidisciplinaire teams. Kennismedewerkers, communicatiemedewerkers en projectmanagers verrichten hun werkzaamheden binnen het programma.

In 2011 waren er de volgende drie programma’s:

 1. Goed geïnformeerd kiezen
 2. Gezond door het leven
 3. Duurzaam eten

1. Programma Goed geïnformeerd kiezen

Dit programma heeft als doel om alle consumenten onderbouwd en betrouwbaar te informeren over gezond, veilig en duurzaam eten. De integrale aanpak staat hierbij centraal. Hierbij baseert het Voedingscentrum zich op wetenschappelijke consensus. Doelgroep van dit programma is de gehele Nederlandse bevolking.

Voorbeelden van activiteiten binnen dit programma zijn:

 • Het beschikbare stellen van informatie over alle aspecten van gezond, veilig en duurzaam eten via verschillende communicatiekanalen, zoals deze website, social media, e-tools en nieuwsbrieven.
 • Een breed aanbod van oplossingsgerichte voorlichtingsmaterialen die o.a. via de webshop worden verspreid, zowel direct aan consumenten als via intermediairs.
 • Geïntegreerde communicatieactiviteiten zoals de Schijf van Vijf en de Balansdag.
 • Het beheren van de levensmiddelendatabank.

2. Programma Gezond door het leven

Dit programma richt zich op specifieke doelgroepen zoals ouders met jonge kinderen en/of specifieke onderwerpen zoals preventie van overgewicht, het stimuleren van gezonde schoolkantines. Het doel is een bijdrage te leveren aan generaties die gezond opgroeien in een gezonde omgeving en die kunnen omgaan met hun eigen sociale en fysieke omgeving.

Voorbeelden van activiteiten binnen dit programma zijn:

 • Ondersteuning van lokale professionals betrokken bij de zorg voor jonge kinderen, ten aanzien van preventie van overgewicht en aanleren gezond eetgedrag.
 • Ouders in staat stellen tot het maken van gezonde keuzes rond eetgedrag, en daarmee preventie van overgewicht, van hun kinderen.
 • Ondersteuning bieden aan moeders die borstvoeding willen geven.
 • Stimuleren gezond eetgedrag van jeugd (4-18 jaar).
 • Stimuleren van een gezonde schoolkantine.

Programma Duurzaam eten

Dit programma heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een duurzame en gezonde voedselkeuze van consumenten. Het programma richt zich op het informeren van consumenten over voedselkwaliteit en voedselverspilling en het bieden van hulpmiddelen om een duurzame keuze te maken. Dit programma richt zich op de volwassen consument die openstaat voor de betreffende onderwerpen. Daarnaast zijn er twee specifieke doelgroepen: jeugd en foodprofessionals.

Voorbeelden van activiteiten binnen dit programma zijn:

 • Verhogen van kennis bij consumenten ten aanzien van duurzamer consumeren en voedselverspilling.
 • Bieden van handelingsperspectief door het ontwikkelen van tools en tip.
 • Generen van meer aandacht voor duurzaam en gezond eten bij foodprofessionals.